Skład Wydziału ds. Dzieci i Młodzieży 

POLSKIEGO ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO

Krzysztof Eustachiewicz – przewodniczący, wiceprezes PZBS

Włodzimierz Krysztofczyk – trener-koordynator kadr juniorskich

  • tel. domowy ( 0-42 ) 617-10-32
  • tel. służbowy ( 0-42 ) 631-36-97
  • e-mail: wlodek@brydz.z.pl

Henryk Bieniasz – przewodniczący Komisji Trenersko-Instruktorskiej

Jacek Lasota - sekretarz Wydziału