BRIDGENET
SIEĆ OŚRODKÓW ROZGRYWEK BRYDŻOWYCH PZBS

 

Ciąg dalszy nastąpił.
Serdecznie dziękując wszystkim organizatorom i uczestnikom Mistrzostw Polski Powiatów 2009 uprzejmie informuję, że ciąg dalszy jest faktem.
ZG PZBS 3 grudnia br. podjął decyzję o tworzeniu SIECI OŚRODKÓW ROZGRYWEK BRYDŻOWYCH PZBS "BRIDGENET".
Współczesne realia społeczeństwa informacyjnego, bogaty dorobek środowisk brydżowych w wykorzystaniu Internetu i wsparcia informatycznego brydża sportowego pozwalają zrealizować kolejny etap rozwoju dyscypliny brydż sportowy.
Obowiązkiem "chwili" Polskiego Związku Brydża Sportowego jest stworzenie nowoczesnej formuły uprawiana brydża sportowego, która wykorzystując powszechność internet, dbałość o aspekt finansowy uprawiana dyscypliny i rosnącą atrakcyjność brydża sportowego, zrealizuje podstawowy cel statutowy - tworzenia warunków ułatwiających uprawianie brydża sportowego.


Realizacja generalnego celu ułatwienia uprawiania brydża, jako dyscypliny sportowej w przypadku stworzenia SIECI OŚRODKÓW ROZGRYWEK BRYDŻOWYCH "BRIDGENET" oznacza w praktyce:


- wyrównanie szans uprawiania dyscypliny brydż sportowy (obecnie w mniejszych ośrodkach miejskich i wiejskich praktycznie nie ma takich możliwości),
- likwidacja barier uprawiana dyscypliny brydż sportowy dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych,
- powszechne stworzenie warunków rozpoczęcia uprawiania dyscypliny brydż sportowy przez młodzież i stworzenie im bez względu na miejsce zamieszkania równych, na najwyższym poziomie warunków rozwoju kariery zawodniczej,
- stworzenie warunków większego udziału kobiet podejmujących rywalizację sportową,
- większą dbałość o czystość gry i realizację zasad "fair play",
- popularyzację dyscypliny brydż sportowy,
- nową większą skalę w wymiarze praktycznym atrakcyjność dyscyplin brydż sportowy dla sponsorów, reklamodawców i instytucji partnerskich.

            Należy podkreślić, że realizowana popularyzacji uprawiania brydża, jako dyscypliny sportowej wpisuje się w Narodowy Program Zdrowia i Narodowy Program Społeczeństwa Informacyjnego.

 

 

Organizacja "SIECI" pozwoli pokonać barierę odległości złamać zasadę "jedności miejsca"obowiązująca powszechnie w zespołowej rywalizacji sportowej.

   

 

Rozgrywki w "SIECI" nie wymagają dotychczasowej obecności wszystkim w jednym miejscu rozgrywek.

   

 

W SIECI OŚRODKÓW ROZGRYWEK BRYDŻOWYCH "BRIDGENET"
obowiązuje zasada
"TYLKO W TYM SAMYM CZASIE"

   

 

Praktycznie każdy, w każdej miejscowości może założyć Ośrodek, występując ze stosownym wnioskiem do ZG PZBS. Spełniając konieczne warunki, po decyzji o formalnym utworzeniu Ośrodka i oficjalnym powołaniu kierownika Ośrodka nastąpi przekazanie notebooków z oprogramowaniem tylko i wyłącznie obsługującym platformę BBO, na której będą rozgrywane turnieje. Szczegółowe informacje i formularze wniosków o utworzenie ośrodka znajdują się poniżej.
Osoby zainteresowane mogą również kontaktować się bezpośrednio ze mną:
Adres e-mail: [email protected]
Telefon: 602 684 179
Jeszcze raz bardzo dziękując za wspaniałe Mistrzostwa zapraszam do włączenia się w tworzenie Sieci Ośrodków Rozgrywek Brydżowych PZBS.
Do zobaczenia przy stoliku nie tylko w Sieci
Rudolf Borusiewicz

 

"Krok po kroku" utworzenia Ośrodka Rozgrywek Brydżowych Sieci BRIDGENET.

    • Potrzebna jest osoba, która podejmie się roli utworzenia ośrodka a następnie prowadzenia rozgrywek brydżowych w ramach Sieci w tym ośrodku. Tzn. potrzebna jest osoba, która zostanie KIEROWNIKIEM OŚRODKA - MĘŻEM ZAUFANIA organizowanych zawodów sportowych.
    • Potrzebna jest lokalizacja dla ośrodka, ale nie muszą to być jak przy organizacji tradycyjnych turniejów duże, specyficznie wyposażone lokale. Ośrodek można zorganizować w dowolnych miejscach; salach klubowych, świetlicach, kawiarniach, ale również w pomieszczeniach biurowych, które świetnie nadają się na organizację ośrodka po godzinach urzędowania. Najważniejsze, że praktycznie w ośrodku powinno być przygotowanych do dyspozycji zawodników od 6 do 12 stanowisk. Czyli wymagania lokalowe nie są problemem.
    • Warunkiem koniecznym jest dostęp do internetu w danym pomieszczeniu. Jako podstawowe rozwiązanie jest przewidziane rozdzielenie Internetu z "gniazdka" w danym pomieszczeniu do poszczególnych stanowisk do gry.
    • Teraz możemy sięgnąć po formularz PZBS wniosku o utworzenia ośrodka i wypełniając go udzielić informacji, które pozwolą ZG PZBS podjąć decyzję o utworzeniu ośrodka, powołania kierownika i nadania uprawnień męża zaufania zawodów sportowych.
    • Po decyzji ZG PZBS, kierownik ośrodka przejmuje kompletny sprzęt, który stanowi wyposażenie ośrodka. Kierownik przejmuje cały sprzęt na ogólnie obowiązujących zasadach odpowiedzialności materialnej.