BRYDŻ DLA KAŻDEGO

 
   
   

PZBS oddaje do powszechnego użytku program "NAUKI GRY W BYDŻA", który jest przetłumaczoną na język polski nauką gry, dotychczas dostępną w języku angielskim na portalu BBO.


PZBS uzyskał zgodę na przetłumaczenie na język polski i nieodpłatne rozpowszechnianie tego bardzo atrakcyjnego i przyjaznego, firmowanego przez ACBL, napisany przez Freda Gitelmana programu.

BRYDŻ DLA KAŻDEGO, który jest bez ograniczeń dostępny na naszej stronie internetowej jest znaczącym elementem przyjętego przez ZG PZBS do realizacji projektu "ORLIKI BRYDŻOWE".
W załączeniu Koncepcja "ORLIKÓW BRYDŻOWYCH", kolejnego projektu podejmującego promocję brydża tym razem wśród młodzieży i dzieci.
Promocję "ORLIKÓW BRYDŻOWYCH" rozpoczniemy od stycznia 2010 roku.


Pozdrawiam przypominając motywujące mnie hasło
"BRYDŻ JOGGINGIEM XXI WIEKU"

 

Rudolf  Borusiewicz