Mistrzostwa Polski Par Amatorów

Warszawa, 16.05.2009

Regulamin
Mistrzostw Polski Par Amatorów

 1. Mistrzostw Polski Par Amatorów 2009 (MPPA'09) mają na celu wyłonienie mistrzów i medalistów Polski w tej konkurencji.


2. MPPA'09 organizuje Warszawski Związek Brydża Sportowego.


3. MPPA'09 odbędą się w ramach OTP "Kolumna Zygmunta", w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 9/13  w terminach:

­ 16 maja 2009r, godz. 11.00 - MPPA'09 na impy
­ 16 maja 2009r, godz. 16.30 - MPPA'09 na maxy.

 

 4. MPPA'09 organizowane są jako impreza środowiskowa mająca na celu promocję dyscypliny sportu - brydż porównawczy.


5. W MPPA'09 mogą wziąć udział zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni w PZBS o WK nie wyższe niz 1,5.


6. Wpisowe do MPPA'09 wynosi 30 zł od zawodnika do każdego turnieju osobno.


7. Zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 15 min. przed rozpoczęciem zawodów.


8. Każdy z turniejów mistrzowskich MPPA'09 rozegrany zostanie systemem 3 minisesji po 10  rozdań.
   Podczas trwania mini-sesji obowiązuje zakaz opuszczania miejsca gry. Po każdej
z minisesji nastąpi przerwa techniczna trwająca od 5 do 7 minut. Zawodnicy zobligowani są do ścisłego przestrzegania ram czasowych rozgrywania turnieju.


9. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu na sali gry.


10. Wyniki każdego turnieju uprawomocniają się 10 minut po wywieszeniu protokołów 3 minisesji.


11. W każdej konkurencji zwycięzcy otrzymają stosowne puchary i medale, a zdobywcy miejsc 2-3 stosowne medale. Członkowie PZBS otrzymają regulaminowe pkl-e.


12. W MPPA'09 mają zastosowanie: MPB'97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS oraz niniejszy Regulamin.


13. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.


14. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.

                                                                      

 

Prezes WZBS
(-) Tadeusz Luzak