„BRYDŻOWA WIOSNA Z DALKIĄ ŁÓDŹ”
Mistrzostwa Polski Pracowników Energetyki Cieplnej i Firm Współpracujących

Sulejów, 22.05.2009÷24.05.2009

ZAPROSZENIE

 

Mamy zaszczyt zaprosić Waszą drużynę na organizowany przez Dalkię Łódź SA przy współudziale WZBS w Łodzi Turniej Energetyki Cieplnej w Brydżu Sportowym pod nazwą „BRYDŻOWA WIOSNA Z DALKIĄ ŁÓDŹ”, który odbędzie się w dniach 22.05.2009÷24.05.2009 r., w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Sulejowie.

Całkowity koszt wynosi 280 zł., od jednego zawodnika (180 zł. – koszt pobytu + 100 zł. – wpisowe na wszystkie turnieje).

Zgłoszenie drużyny (lista imienna oraz nazwa drużyny) prosimy kierować na adres:

O.D.K.W-SULEJÓW nr. fax. 044 732-08-51

e-mail  [email protected]

                                                 [email protected]

Wpłaty za koszty pobytu (180 zł., od zawodnika) prosimy wpłacać na konto:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Łodzi

nr konta 63 1010 1371 1418 7513 9150 0000

(z dopiskiem „Pobyt w ośrodku” – „Turniej Brydżowy z Dalkią Łódź” ), po dokonaniu wpłaty drużyna lub firma otrzyma fakturę.

Wpłaty wpisowego (100 zł., od zawodnika) będą przyjmowane w dniu rozpoczęcia Turnieju przez kol. Zenona Wierzbickiego. Rachunki za wpłaty wpisowego wystawiane będą przez WZBS Łódź.

Dla zwycięzców poszczególnych Turniejów (IMPy, MAXY, TEAMY) puchary, a dla wszystkich uczestników atrakcyjne nagrody rzeczowe (wg weryfikacji długofalowej).

Zawody poprowadzi sędzia licencjonowany p. Włodzimierz Krzysztofczyk.

 

Wszystkich dodatkowych informacji na temat Turnieju udzielają koledzy:

Zenon Damaszek „DALKIA ŁÓŹ”     tel. 603 966 642, 042 675-57-30

Zenon Wierzbicki „DALKIA ŁÓDŹ” tel. 666 090 022,

Tomasz Czapla ODKSW Sulejów       tel. 044 616-25-53

Prosimy o potwierdzenie zgłoszenia drużyny do dnia 15.05.2009 r. ,
u kol. Zenona Damaszka lub Zenona Wierzbickiego.

 Serdecznie wszystkich kolegów zapraszamy!

                                  Komitet organizacyjny.


22.05.2009 (piątek)       
godz. 1530 ÷1730 - przyjazd, zakwaterowanie, przyjmowanie wpisowego                                      
godz. 1800 ÷1850 -  kolacja                                      
godz.  1900 ÷2300 -   Turniej Par na IMP-y   

23.05.2009 (sobota)     

godz. 800 ÷850            - Śniadanie 
godz. 900÷1300      - Turniej Par na Maxy                                      
godz. 1300 ÷1400      - obiad                                      
godz. 1500 ÷2000      - Turniej TEAMÓW (5rund)
godz. 2000                     - uroczysta kolacja przy grillu  

24.05.2009 (niedziela)   
godz.   800 ÷900            - Śniadanie                                      
godz.     900÷1300       - Turniej TEAMÓW (4 rundy)                                      
godz.     1330÷1420     - obiad
 godz    . 1430             - wręczenie pucharów dla    zwycięzców oraz nagród dla    wszystkich uczestników. Zakończenie Turnieju    

 

UWAGA: w czasie trwania Turniejów dla wszystkich zawodników : kawa, herbata i napoje.