I Otwarte Mistrzostwa Miłośników Mazowsza w Brydżu Sportowym

Ostrów Mazowiecka, 27 września 2009

 


Szanowni  Państwo!

Zarząd  Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Ostrowski" oraz Starosta Ostrowski pragnie wpisać się w cykl imprez Polskiego Związku Brydż Sportowego.
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału
w I Otwartych Mistrzostwach Miłośników Mazowsza w Brydżu Sportowym,
które odbędą się w dniu 27 września 2009 roku w Ostrowi Mazowieckiej,
Zajazd "SKALNY", ul. Warszawska 85.
Zamysłem naszym jest by Otwarte Mistrzostwa Miłośników Mazowsza
w Brydżu Sportowym stały się imprezą cykliczną organizowaną w ostatnią niedzielę września.
Przesyłając za pismem Regulamin zachęcamy do uczestnictwa
w Mistrzostwach.

 

Z poważaniem

 

STAROSTA OSTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Ostrowski"

 

Zbigniew KAMIŃSKI

 

 

Regulamin
I Otwartych Mistrzostw Miłośników Mazowsza
w Brydżu Sportowym

 • Cel imprezy:
 • wyłonienie mistrzów województwa mazowieckiego w brydżowej konkurencji, jaką jest turniej par na zapis maksymalny (maxy),
 • popularyzacja dyscypliny sportowej brydża wśród dorosłych i młodzieży,
 • propagowanie aktywnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego wśród dorosłych oraz młodzieży województwa mazowieckiego.

 

 • Organizator:

Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Ostrowski"

 • Termin i miejsce zawodów:

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w dniu 27 września 2009 roku w Ostrowi Mazowieckiej - Zajazd "SKALNY" ul. Warszawska 85

 • Uczestnictwo:

Prawo startu w Mistrzostwach mają wszyscy.

 • Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest przesłanie zgłoszenia pocztą na adres:
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub faksem na numer: 029 645 71 04, bądź
e-mail: [email protected] oraz [email protected]
oraz wpłacenie wpisowego w kwocie 60 PLN od pary w dniu zawodów w sekretariacie mistrzostw w Zajeździe "SKALNY", bądź na numer rachunku bankowego 86892300080020584120000001 w BS w Ostrowi Mazowieckie.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 25 września 2009 roku

 

Osoba do kontaktów: Józef Marek Jastrzębski,

Telefony do kontaktów:  0-662 602 085 (029) 645 71 04

 • Program Mistrzostw:
27.09.2009 - godz. 9.30 - zgłoszenia, zapisy, opłata startowego
  - godz. 10.00-16.00  - turniej par na zapis maksymalny (maxy)
  - godz.  14.00 - przerwa na lunch
  - godz. 16.20   - zakończenie Mistrzostw, wręczenie pucharów i nagród

               

 • Obsadę sędziowską zapewni Organizator z porozumienia z PZBS w Warszawie.
 • Organizator powołuje Komisję Odwoławczą Mistrzostw.
 • Nagrody:

W ramach mistrzostw przewidziane są następujące nagrody:

  • dla trzech najlepszych par brydżowych mistrzostw - open;
  • dla dwóch najlepszych par brydżowych w kategorii junior (do 20 lat i do 25 lat);
  • dla pary brydżowej kobiecej;
  • dla pary brydżowej mixt;
  • dla pary brydżowej senior;
  • dla najpopularniejszej pary brydżowej.

Wszystkie ww. pary otrzymają za zwycięstwo puchary / statuetki (10 par po 2 osoby,
20 statuetek/pucharów)

 

 • Ubezpieczenie:

Każda reprezentacja ubezpiecza swoich zawodników we własnym zakresie.