VI Ogólnopolski Olsztyński Mityng Brydżowy

oraz

II Mistrzostwa Polski Internautów

Olsztyn, 18-20 września 2009

 


PROGRAM i WYNIKI KONGRESU (Mityngu)
i II BRYDŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI INTERNAUTÓW 2009 OPEN

Miejsce i termin :Olsztyn 18-20 września 2009r, Hala Widowiskowo-Sportowa "Urania", Al. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego 44.


wyniki na bieżąco

Piątek, 18 września godz. 12,30 Turniej Par "Zapoznawczy" na maxy o Puchar Starosty Olsztyńskiego Mirosława Pampucha,
godz. 17,00 I Mityngowy Turniej Par na impy, Zlot-Brydżowe Mistrzostwa Polski Internautów na impy.
Sobota, 19 września godz. 9,30 Ceremonia otwarcia z udziałem m.in. wojewody warmińsko-mazurskiego, prezydenta Olsztyna i starosty olsztyńskiego. II Mityngowy Turniej Par na maxy, Zlot-Mistrzostwa Internautów Polski na maxy.
godz. 17,00 Mityngowy Turniej Teamów, Zlot-Mistrzostwa Polski Teamów Internautów.
Niedziela, 20  września godz. 9,30 III Mityngowy Turniej Par na maxy, Zlot-Mistrzostwa Internautów Par Mikstowych.
godz. 14,00 Turniej "Zakończenia".
ok. godz. 17,30 Zakończenie zawodów, wręczenie trofeów sportowych i nagród.

 


Leonard Jaskowiak, dyrektor Mityngu, główny organizator MP Internautów, prezes OSBS w Olsztynie, tel. 605-335-235, (089) 526-90-36.

Zakwaterowanie
Rezerwacja noclegów :
- Hotel Warmiński ***, w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 1, tel. +48 089 522 15 00, fax + 48 089 533 67 63 (dodatkowa specjalna oferta dla uczestników zawodów brydżowych)
- Hotel Relaks w Olsztynie, ul. Żołnierska 13a, tel. 089 527 75 34, 527 73 36, fax 089 527 76 84 (zniżka 15 %)
- Hotel Kopernik w Olsztynie, ul. Warszawska 37, tel. 089 5229929, fax 089 527 93 92
- Hotel Park*** w Olsztynie ul. Warszawska 119, tel. 089 524 06 04
- Hotel Na Skarpie w Olsztynie, ul. Gietkowska 6a, tel. 089 526 92 11.

 

 REGULAMIN II BRYDŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI INTERNAUTÓW 2009 Open
Olsztyn 18-20.09.2009r, Hala Widowiskowo-Sportowa "URANIA"

1. Mistrzostwa są z integrowane z VI Ogólnopolskim Olsztyńskim Kongresem ( Mityngiem) Brydżowym 2009 Open. Obie te imprezy odbywają w tym samym czasie i miejscu. Warunkiem startu w mistrzostwach jest podanie nicka, imienia i dokonanie przedpłaty.
W mistrzostwach sklasyfikowane będą pary składające się wyłącznie z internautów (nie muszą być członkami PZBSu).


2. Startujący w mistrzostwach internauci zostaną podzieleni na trzy umowne grupy z zależności od posiadanego współczynnika klasyfikacyjnego WK. Grupa I przedział WK 0 do 1,0. Grupa II przedział WK 1,5 do 4,0. Grupa III przedział WK 7,0+.
O przypisaniu do danej grupy decyduje wyższy WK jednej osoby w parze np. para składa się z WK 7,0 + WK 1,0. Para ta zakwalifikowana zostanie do Grupy III. Trzy pierwsze pary w każdej umownej grupie zdobywają tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 4 regulaminu.
W mistrzostwach w konkurencji teamów (czteroosobowe) tytuły mistrzowskie zdobywają drużyny, które zajmą trzy pierwsze miejsca z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 4 regulaminu.

3. Mistrzostwa są rozgrywane i punktowane razem z turniejami kongresowymi i grane tymi samymi rozkładami kart.
Zarówno w parach jak i teamach przy równej ilości zdobytych punktów o wyższym miejscu decyduje niższy WK, a później losowanie.

4. Poszczególne turnieje (miksty, pary na impy i maxy, teamy) zostaną uznane jako mistrzostwa Polski jeśli wystartuje minimum :


a) miksty - 20 par internautów
b) pary na impy - 30 par internautów
c) pary maxy - 30 par internautów
d) teamy - 10 drużyn internautów.

Trzy pierwsze pary w każdej grupie i trzy pierwsze teamy zdobywają tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski i otrzymują medale: złote, srebrne i brązowe.

5. Brydżyści internauci niezależnie od tytułów mistrzowskich biorą udział w mityngowym podziale nagród finansowych-regulaminowych i nagród rzeczowych (za kongresową klasyfikację długofalową).

6. W czasie zawodów obowiązują regulaminy i przepisy sportowe PZBS i WM OZBS.

7. Organizator mistrzostw nie ubezpiecza uczestników mistrzostw i osób towarzyszących od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.

8. W miejscu rozgrywek (Hala Urania) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do głównego organizatora mistrzostw. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podawania przyczyn.

ORGANIZATOR
Leonard Jaskowiak, prezes OSBS