Mistrzostwa Polski Par Amatorów

Warszawa, 22.05.2010

Regulamin
Mistrzostw Polski Par Amatorów

do wydruku

Nieklasyfikowani, WK: 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5

 1.  Mistrzostwa Polski Par Amatorów 2010 (MPPA'10) mają na celu wyłonienie mistrzów i medalistów Polski w konkurencji brydż sportowy.
 2. MPPA'10 organizowane są jako impreza środowiskowa mająca na celu promocję   dyscypliny sportu - brydż porównawczy.
 3. MPPA'10 organizuje Warszawski Związek Brydża Sportowego i OSiR Ochota.
 4. MPPA'10 odbędą się w ramach OTP "Kolumna Zygmunta", w hali sportowej OSiR Ochota w Warszawie,
  przy ul. Nowowiejskiej 37B
   terminach:                            

  ­ 22 maja 2010 r., godz. 11.00 - MPPA'10 na impy
  ­ 22 maja 2010 r., godz. 16.30 - MPPA'10 na maxy.

  MPPA'10 rozgrywane będą w klasyfikacji łącznej w/w konkurencji.
 1. W każdym z w/w turniejów naliczane będą punkty długofalowe liczone według klucza: 200, 170, 150, 140, 132; dalej do połowy: -4; a następnie -2 do końca.
 2. W MPPA'10 mogą wziąć udział zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni w PZBS o WK nie wyższym niż 2,5.
 3.  Wpisowe do MPPA'10 wynosi 30 zł od zawodnika do każdego turnieju osobno.
 4.  Zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 15 min. przed rozpoczęciem zawodów.
 5.  Każdy z turniejów mistrzowskich MPPA'10 rozegrany zostanie systemem 3 minisesji po 10  rozdań. Podczas trwania mini-sesji obowiązuje zakaz opuszczania miejsca gry. Po każdej z minisesji nastąpi przerwa techniczna trwająca od 5 do 7 minut. Zawodnicy zobligowani są do ścisłego przestrzegania ram czasowych rozgrywania turnieju wyznaczonych przez Sędziego Głównego zawodów.
 6.  Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu na sali gry.
 7.  Wyniki każdego turnieju uprawomocniają się 10 minut po wywieszeniu protokołów po 3 minisesji każdego turnieju.
 8.  W każdej konkurencji wymienionej w pkt. 4 Regulaminu MPPA'10 zwycięzcy otrzymają tytuły Mistrza Warszawy Amatorów'10. Członkowie PZBS otrzymają regulaminowe pkl-e.
 9. Do Mistrzostw Polski Par Amatorów 2010 naliczane będą punkty długofalowe (pkt. 5 Regulaminu MPPA'10) obu konkurencji wymienionych w pkt. 4 Regulaminu MPPA'10. Zwycięzcy otrzymają stosowne puchary i medale, a zdobywcy miejsc 2-3 stosowne medale MPPA'10. Członkowie PZBS otrzymają regulaminowe dodatkowe pkl-e (odpowiednio do miejsc w ilości: 35-25-20-15-10-5 PKL).
 10.  W MPPA'10 mają zastosowanie: MPB'97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS, Regulamin Klasyfikacyjny PZBS oraz niniejszy Regulamin.
 11.  Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.
 12.  Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.

 Prezes WZBS
(-) Tadeusz Luzak