KLUB GARNIZONOWY w STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM zaprasza na

III ŚRODOWISKOWE MISTRZOSTWA POLSKI KLUBÓW GARNIZONOWYCH WOJSKA POLSKIEGO
W BRYDŻA SPORTOWEGO

POD PATRONATEM
DOWÓDCY 12 DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ

W SZCZECINIE GEN. DYW. Marka TOMASZYCKIEGO

Stargard Szczeciński, 5 czerwca 2010


Cel turnieju: Popularyzacja brydża sportowego wśród kadry zawodowej WP ich rodzin oraz pracowników wojska.

 

Miejsce: Klub Garnizonowy Stargard Szczeciński, ul. 11 Listopada 22

 

Data i godzina turnieju: 05 czerwca 2010 roku, godz. 10.00

 

Zgłoszenia do turnieju: do dnia 02.06.2010 r. tel. centr.wojsk. 451475,
tel. cywilny 0915776475, tel. kom. 721619034
mail: [email protected]


Zapisy do turnieju: do godz. 9.50

 

Zakwaterowanie: Organizator gwarantuje zakwaterowanie w cenach 25 -30 zł po wcześniejszym zgłoszeniu.

Program imprezy: Sobota 05.06.2010 r.

1. godz. 10.00 - 14.00 TURNIEJ PAR - MAXY
2. godz. 14.00 - 15.00 GROCHÓWKA ŻOŁNIERSKA
3. godz. 15.30 - 19.00 TURNIEJ TEAMÓW
4. godz. 19.30 - 20.00 Uroczyste zakończenie -
wręczenie pucharów, dyplomów,
medali i nagród dla zwycięzców

 

Opłaty startowe:
Turniej par - 15,00 zł od zawodnika
Turniej teamów - 15,00 zł od zawodnika

 

Nagrody: 1. Rzeczowe: dla 5 najlepszych w punktacji długofalowej PDF
2. Pieniężne do 50% funduszu wpisowego za każdy turniej

 

Komisja Sędziowska: Stanisław Kietrys -Sędzia Państwowy
Romuald Leoniewski -Sędzia Regionalny

 

Organizatorzy: Klub Garnizonowy oraz Stargardzkie Stowarzyszenie
Miłośników Brydża Sportowego "Brydż-Star" w Stargardzie

 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:      Augustyn  MAĆKOWIAK

 

Patronat medialny: Dziennik Stargardzki, 7 Dni Powiatu i TV "Jantar"

 

Kontakt do organizatora: tel.0915776475/721619034,mail:[email protected]

 

Aktualne informacje o turnieju dostępne na stronach internetowych:
www.brydz-star.stargard.pl oraz www.klubgarnizonowy.stargard.pl

 

R E G U L A M I N
MISTRZOSTW KLUBÓW GARNIZONOWYCH WOJSKA POLSKIEGO
w BRYDŻA SPORTOWEGO PAR I TEAMÓW
STARGARD SZCZECIŃSKI CZERWIEC 2010 ROK

 

1. Mistrzostwa Klubów Garnizonowych WP rozegrane zostaną w dniu 05.06.2010 r.
w Klubie Garnizonowym przy ul. 11-go Listopada 22, 73-110 Stargard Szczeciński.
W turniejach rozgrywanych w ramach Mistrzostwa Klubów Garnizonowych WP obowiązują przepisy MPB oraz następujące postanowienia regulaminowe :
- nie obowiązuje posiadanie karty konwencyjnej;
- wprowadza się zakaz stosowania otwarć blefowych tj. (siła poniżej 10 PC i poniżej 4 kart w deklarowanym kolorze otwarcia);
- nie obowiązują ograniczenia systemowe;
- pary stosujące systemy wysoce sztuczne w tym SSO są zobowiązane posiadać dodatkowo szczegółowy opis systemu oraz przed rozpoczęciem licytacji poinformować o tym przeciwników;
- zgłoszenia do turniejów w ramach mistrzostw przyjmowane będą do 10 minut przed rozpoczęciem zawodów;
- obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu na sali gry;
- obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych na sali gry;
- wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Mistrzostw KG WP rozstrzyga sędzia główny.

PUNKTACJA DŁUGOFALOWA

1. Podczas Mistrzostw KG WP prowadzona będzie indywidualna oraz drużynowa Punktacja Długofalowa PDF.
2. Do punktacji Długofalowej zaliczają się dwa turnieje Mistrzostw KG WP.
? Turniej Par Maxy
? Turniej Teamów
3. W przypadku lokat dzielonych w PDF o wyższym miejscu decyduje :
- w pierwszej kolejności zajęcie wyższego miejsca w turnieju par;
- w drugiej kolejności niższy współczynnik WK zawodnika;
4. W turniejach par ilość PDF za I miejsce równa jest dwukrotnej ilości startujących
par z obniżką o 2 PDF za kolejne miejsce - do wyczerpania, dodatkowo premia za trzy pierwsze miejsca I+3pdf, II+2pdf, III+1pdf.
W przypadku lokat dzielonych średnia sumy PDF przysługujących za te lokaty.
5. W turnieju teamów ilość PDF za I miejsce równa jest czterokrotnej ilości startujących
teamów z obniżką za kolejne miejsce o 4 PDF aż do wyczerpania, dodatkowo premia za trzy pierwsze miejsca I+3pdf, II+2pdf, III+1pdf.
W przypadku lokat dzielonych średnia sumy PDF przysługujących za te lokaty.


ORGANIZATOR MISTRZOSTW KG WP
KIEROWNIK KLUBU GARNIZONOWEGO
STARGARD SZCZECIŃSKI