Regulamin Mistrzowskiej Majówki 2003

noclegi

wersja do druku
 

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Mistrzowska Majówka 2003 (MM’03) jest eliminacją do 1. Otwartych Mistrzostw Europy (czerwiec 2003, Menton, Francja).
W ramach MM’03 rozegrane zostaną:
1. 46. Mistrzostwa Polski Par Mikst 2003 (MIKSTY),
2. finał 46. Mistrzostw Polski Par Open 2003 (OPEN),
3. 46. Mistrzostwa Polski Par Kobiet 2003 (KOBIETY),
4. Turniej Eliminacyjny Seniorów (SENIORZY),
oraz Turnieje Pocieszenia (TP) w trakcie poszczególnych sesji finałowych (1.05. i 3.05).
MM’03 zorganizowane przez Polski Związek Brydża Sportowego (PZBS) odbędą się na VI piętrze Pałacu Kultury i Nauki (PKiN) w Warszawie w dniach:
  - 30.04.-1.05. – MIKSTY,
  - 2-4.05. – równolegle OPEN, KOBIETY, SENIORZY.
W MM’03 mają zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL i WBF oraz niniejszy Regulamin.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA PAR

W MM’03 mogą brać udział jedynie członkowie PZBS, zarejestrowani na rok 2003.
W Turnieju Eliminacyjnym Seniorów mogą grać zawodnicy urodzeni 14 czerwca 1948 roku lub starsi
Turnieje Pocieszenia są imprezami otwartymi.
Zgłoszenia do MIKSTY, KOBIETY, SENIORZY należy dokonać:
  - pocztą – PZBS ul. Złota 9/4, 00-019 Warszawa,
  - lub faksem – (0...22) 827 34 88,
  - lub mailem – Jerzy Greś: [email protected]
do 25 kwietnia 2003
Zgłoszenie pary winno zawierać następujące dane każdego zawodnika:
  - nr identyfikacyjny,
  - imię i nazwisko,
  - WK,
  - ulgi (jeśli dotyczą).
Zgłoszenie może być również dokonane bezpośrednio przed zawodami w Biurze Rejestracyjnym Mistrzostw – VI p. (PKiN) w terminie i godzinach podanych poniżej tylko i wyłącznie za okazaniem legitymacji członkowskich:
  - 30.04. w godz. 9:30 – 11:00 – MIKSTY,
  - 02.05. w godz. 9:30 – 11:00 – KOBIETY, SENIORZY.

Finał OPEN jest poprzedzony wojewódzkimi eliminacjami, z których do finału awansuje liczba par z każdego województwa w myśl zasady: 1 para na każdych 60 członków danego WZBS wg stanu na 31.03.2003. (z zaokrągleniem w górę). Załącznik z liczbą miejsc dla każdego WZBS zostanie ogłoszony 1.04.2003. 
Eliminacje wojewódzkie muszą być zakończone najpóźniej do 15 kwietnia 2003
Oprócz tego do finału mogą zostać dopuszczeni:
  - pary o łącznym współczynniku WK co najmniej 19,
  - ubiegłoroczni medaliści MPP 2002,
  - pary z listy organizatora.
Zgłoszenia do finału OPEN z eliminacji wojewódzkich dokonują właściwe WZBS do 18 kwietnia 2003. Zgłoszenia par dopuszczonych winno być dokonane do 25 kwietnia 2003.
Każde zgłoszenie (również z WZBS) winno zawierać następujące dane każdego zawodnika:
  - nr identyfikacyjny,
  - imię i nazwisko,
  - WK,
  - ulgi (jeśli dotyczą).

3. WPISOWE I REJESTRACJA PAR

Wpisowe od zawodnika w poszczególnych konkurencjach wynosi:
  - MIKSTY – opłata normalna – 60 zł, ulgowa – 30 zł,
  - OPEN – opłata normalna – 100 zł, ulgowa – 50 zł,
  - KOBIETY – opłata normalna – 80 zł, ulgowa – 40 zł,
  - SENIORZY – opłata normalna – 80 zł, ulgowa – 40 zł.


Opłaty ulgowe przysługują członkom PZBS, którzy w legitymacji członkowskiej mają wpisane w polu ulgi: TAK.
  - Turnieje Pocieszenia – TP (grane równolegle z poszczególnymi finałami):
  - bezpłatne dla zawodników biorących udział w poprzedzających TP eliminacjach,
  - 30 zł opłata normalna,
  - 20 zł opłata ulgowa dla członka PZBS, za okazaniem legitymacji członkowskiej,
  - 10 zł opłata ulgowa dla juniora, seniora będącego członkiem PZBS, za okazaniem legitymacji członkowskiej.
Przyjmowanie wpisowego i rejestracja wszystkich par odbędzie się w Biurze Rejestracyjnym Mistrzostw – VI p. PKiN w terminie i godzinach podanych poniżej:
  - 30.04. w godz. 9:30 – 11:00 – MIKSTY,
  - 02.05. w godz. 9:30 – 11:00 – OPEN, KOBIETY, SENIORZY.4. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

Wszystkie imprezy obliczane są na zapis maksymalny.

Eliminacje będą rozgrywane przy użyciu kaset licytacyjnych.

Finały będą rozgrywane przy użyciu zasłon.

Wszyscy zawodnicy, którzy nie awansują do finałów w swoich kategoriach mogą brać udział (bez wnoszenia dodatkowej opłaty), w równoległych z finałami, Turniejach Pocieszenia (czwartek 1.05. sobota 3.05).

1. MIKSTY składają się z eliminacji (50 rozdań) oraz z finału dla pierwszych 28 par po eliminacjach (54 rozdania). 
W MIKSTACH panie zajmują pozycję S i E.
  a) eliminacje będą się składać z 5 sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr). W każdej sesji pary poruszają się w obrębie stołów 1-5 lub 6-10 lub 11-15 lub 16-20 lub 21-25 lub 26-30.
Harmonogram gry:
30.04. rejestracja par 09:30 – 11:00
środa eliminacje (30) 12:00 – 16:30
obiad 16:30
eliminacje (20) 18:00 – 21:00
1.05. rejestracja par do 1. TP 09:00 – 09:45
czwartek finał (rundy 1- 15) i 1.TP 10:00 – 15:00
obiad 15:00
rejestracja par do 2. TP 16:00 – 16:45
finał (rundy 16-27) i 2. TP 17:00 – 21:00

2. OPEN składa się z eliminacji (80 rozdań) oraz z finału dla pierwszych 28 par po eliminacjach (54 rozdania). 
  a) eliminacje będą się składać z 8 sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr). W każdej sesji pary poruszają się w obrębie stołów 1-5 lub 6-10 lub 11-15 lub 16-20 lub 21-25 lub 26-30.

3. KOBIETY, SENIORZY składają się z eliminacji (60-80 rozdań) oraz z finału dla pierwszych 50-70% par (ale nie więcej niż 28 par) po eliminacjach. Liczba rund w eliminacjach oraz liczba par awansujących do finału będzie podana przez Sędziego Głównego po zakończeniu rejestracji par.
  a) eliminacje będą się składać z 6-8 sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr). W każdej sesji pary poruszają się w obrębie stołów 1-5 lub 6-10 lub 11-15 lub 16-20 lub 21-25 lub 26-30.
Harmonogram gry dla OPEN, KOBIETY, SENIORZY:
2.05. rejestracja par 09:30 – 11:00
piątek eliminacje (30) 12:00 – 16:30
obiad 16:30
eliminacje (20) 18:00 – 21:00
3.05. eliminacje (30) 10:00 – 14:30
sobota obiad 14:30
rejestracja par do 3. TP 16:00 – 16:45
finał (rundy 1- 14) i 3.TP 17:00 – 21:40
4.05. finał (rundy 15-27) 10:00 – 14:20
niedziela Uroczystość zakończenia 15:00

4. MIKSTY, OPEN, KOBIETY, SENIORZY – Sesja finałowa: 


 
a) sesja finałowa będzie grana barometrem systemem „każdy z każdym”.
  b) carry-over (c/o) w finale będzie liczony wg zasady:

 

E

 

F

   

___

x

___

=

c/o pary

M

 

2

   


gdzie:
E – suma punktów zdobytych przez parę w eliminacjach,
M – maksimum punktów możliwych do zdobycia w eliminacjach,
F – maksimum punktów możliwych do zdobycia w finale.


5. NAGRODY

W każdej konkurencji trzy pierwsze pary awansują do reprezentacji Polski na Otwarte Mistrzostwa Europy w odpowiadających im konkurencjach par, które odbędą się w Menton, Francja w terminach:
  a. Otwarte Mistrzostwa Europy Par Mikst 17-19.06.
  b. Otwarte Mistrzostwa Europy Par Open 24-28.06.
  c. Otwarte Mistrzostwa Europy Par Kobiet 24-28.06.
  d. Otwarte Mistrzostwa Europy Par Seniorów 24-28.06.
Koszty wyjazdu pokrywa PZBS, ale tylko parom grającym w niezmienionym składzie w wysokości: na parę – wpisowe do mistrzostw, na osobę – ryczałt na przelot samolotem do Nicei i z powrotem (ok. 300 €), dieta dzienna – 45 €, hotelowy ryczałt dzienny – 60 €. W przypadku zakwalifikowania się na MIKSTY oraz na inną imprezę zawodnikowi przysługuje tylko jeden zwrot za przelot.
Trzy pierwsze pary w MIKSTY, OPEN, KOBIETY zdobędą tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski w danej konkurencji na 2003 rok oraz otrzymają medale i puchary.
W Turniejach Pocieszenia zostaną wypłacone nagrody finansowe wynikające z Regulaminu Zawodów PZBS, a zwycięzcy poszczególnych turniejów otrzymają Puchary Prezesa PZBS.

6. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE

1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS. 
2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Zabronione jest również stosowanie konwencji Wilkosza na otwarciach jak i w obronie przeciwko naturalnemu otwarciu 1 trefl. Przeciwko otwarciu 1 trefl z WJ lub Strefy lub z systemu niebieskiego dopuszcza się stosowanie dowolnych konwencji.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS – Wojciech Siwiec lub Sędzia Główny.
4. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione.

7. KARTY KONWENCYJNE

1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.
3. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.

8. CZAS GRY

1. Czas na rozegranie dwóch rozdań bez zasłon wynosi 15 minut oraz 17 minut z użyciem zasłon:
  a. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
     i. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania lub średnią z sesji, jeśli jest niższa,
     ii. strona niewykraczająca otrzymuje 60% z rozdania lub średnią z sesji, jeśli jest wyższa,
  b. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:
     i. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania, lub średnią z sesji, jeśli jest niższa, lub  mniej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,
     ii. strona niewykraczająca otrzymuje 60% z rozdania, lub średnią z sesji jeśli jest wyższa, lub więcej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.


9. ALERTOWANIE

Zasady Alertowania PZBS mają zastosowanie.

10. RESTRYKCJE

1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
2. Zakazuje się:
  - opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
  - palenia w miejscach niedozwolonych,
  - spożywanie alkoholu na sali gry,
  - posiadania telefonu komórkowego,
  - prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.
Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 15% zapisu maksymalnego.
3. Zachowanie skutkujące „spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 25% zapisu maksymalnego.

11. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE

Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.
Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów i Komisji Odwoławczej przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

12. KOMISJA ODWOŁAWCZA

1. Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone:
  a. w formie pisemnej na specjalnym formularzu,
  b. na ręce Sędziego Głównego w ciągu 30 minut po zakończeniu każdej sesji, przy czym intencja składania odwołania musi być zadeklarowana sędziemu wydającemu orzeczenie w ciągu 10 minut od wydania orzeczenia, a wówczas sędzia przygotuje druk odwołania i wręczy apelującemu zawodnikowi,
  c. wraz z kaucją 100 zł. 
2. Odwołanie od wywieszonych wyników musi być złożone w ciągu 30 minut po ich wywieszeniu lub nie później niż godzinę przed rozpoczęciem kolejnej sesji.

13. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
3. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium ZG PZBS 21 lutego 2003.


(-) Andrzej Wachowski  (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS ds. Sportowych  Prezes PZBS

 

 

stan na 31 marca 2003

Załącznik 1

Członkowie PZBS - liczba awansów z WZBS

Lp

WZBS

Liczba członków

Liczba par do MPP2003 (wyliczenie)

Liczba par do MPP2003

1

Mazowiecki

961

16.02

17

2

Wielkopolski

644

10.73

11

3

Śląski

604

10.07

11

4

Dolnośląski

541

9.02

10

5

Lubuski

524

8.73

9

6

Małopolski

431

7.18

8

7

Łódzki

384

6.40

7

8

Pomorski

382

6.37

7

9

Warmińsko-Mazurski

344

5.73

6

10

Kujawsko-Pomorski

323

5.38

6

11

Zachodnio-Pomorski

280

4.67

5

12

Podkarpacki

220

3.67

4

13

Lubelski

205

3.42

4

14

Opolski

193

3.22

4

15

Świętokrzyski

184

3.07

4

16

Podlaski

184

3.07

4

Razem

6404

106.73

117

 

Noclegi:

HOTEL FELIX


uL. Omulewska 24 , tel . 610 21 82, 810 06 91, fax 813 02 55, mail [email protected]

Do 25 kwietnia rezerwacja na hasło "brydż"

miejsce w pokoju 2-os:

ze śniadaniem 80,-zł 
bez śniadania 60,- zł

Wszystkie pokoje posiadają łazienki (kabina prysznicowa), TV i radio.
Płatność gotówką lub kartą w momencie meldowania