Polski Związek Brydża Sportowego

Regulamin Kadry Open 2005 (skrót)

         

regulamin
Wzór karty konwencyjnej autorstwa pary Poletyło-Wójcicki do ściągnięcia, przeróbek i ewentualnego wykorzystania.

Przypominamy o obowiązku posiadania trzech egzemplarzy karty konwencyjnej w języku angielskim

 

10. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE

 

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa WBF i Polityka Systemowa PZBS. Drużynowe Mistrzostwa Świata Bermuda Bowl są zawodami kategorii 1 wg Polityki Systemowej WBF, w związku z tym dopuszczone są wszystkie systemy (także w licytacji obronnej).
 2. Pary stosujące Systemy Żółte, bądź/i Konwencje Brązowe są zobowiązane do przestrzegania warunków określonych w pkt.11.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS – Wojciech Siwiec ([email protected]).
 4. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione.

 

11. KARTY KONWENCYJNE

 

 1. Każda para stosująca Systemy Żółte lub Konwencje Brązowe (za wyjątkiem konwencji Wilkosza) musi posiadać kartę konwencyjną wzoru WBF wraz z kartami uzupełniającymi, przy czym na szczeblu kadry lokalnej i regionalnej dokumenty te mogą być wypełnione w języku polskim i zgłoszone sędziemu przed rozpoczęciem rozgrywek.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej (dotyczy tylko KL i KR) może stosować tylko system zielony (wg Polityki Systemowej PZBS). Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.
 3. Każda para na szczeblu krajowym musi posiadać kartę konwencyjną wzoru WBF (ewentualnie z kartami uzupełniającymi) wypełnioną w języku angielskim. Konwencje Brązowe muszą być dokładnie opisane na odrębnych kartach uzupełniających.
  1. KM i KN – trzy egzemplarze, z czego jeden musi być wręczony sędziemu przed rozpoczęciem rozgrywek,
  2. SRP – jw. oraz dodatkowo wersja elektroniczna karty i ew. suplementu musi być dosłana do 22 kwietnia 2005 pod adresy: [email protected] oraz [email protected]
  3. program  do edycji kart konwencyjnych:
http://www.worldbridge.org/departments/systems/cce.asp
  1. pary stosujące Systemy Żółte są zobowiązane do złożenia pełnego opisu systemu w języku angielskim w wersji elektronicznej pod adresy: [email protected] oraz [email protected], najpóźniej w terminie trzech dni przed rozpoczęciem danego szczebla rozgrywek.
 1. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.