Polski Zwi±zek Brydża Sportowego

Kadra Selekcyjna Seniorów 2005

wyniki runda po rundzie

m-ce nr   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 kary SUMA
1 8 R Kierznowski-A Wilkosz       14.09 17.87 12.42 16.81 3.54 13.11 10.00 16.68 13.78 13.11 13.78 14.68 18.53 -0.50 178.40
2 112 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz   12.05 11.27 18.97 16.68 9.14 13.11 7.58 17.69 18.97 10.00 5.61 12.42 10.44   163.93
3 101 K Antas-T Kaczanowski         13.45 10.44 10.00 17.87 12.42 8.33 7.58 12.77 15.75 9.56 14.39 15.49 8.33   156.38
4 4 K Omernik-J Pochroń           13.45 10.44 8.73 9.86 10.44 12.42 14.68 14.96 7.23 11.67 6.22 14.96 15.75 -1.00 150.81
5 102 M Miłaszewski-K Mykietyn      14.68 4.00 16.23 16.23 5.61 11.67 10.86 3.32 13.45 10.00 14.96 11.27 14.39   146.67
6 103 K Lasocki-J Russyan           6.89 8.33 11.27 18.68 10.44 6.89 9.14 3.77 12.77 17.11 15.23 14.39 11.67   146.58
7 9 W G±ssowski-W Wala            15.75 19.11 19.62 6.89 9.56 4.25 14.09 7.23 6.22 8.33 18.83 11.67 1.47   143.02
8 109 R Kiełczewski-J M¶cisz        6.22 9.56 7.95 16.90 9.56 13.78 12.42 9.56 13.78 11.27 5.04 12.77 10.86   139.67
9 113 A Luæko-A Knawa               18.83 13.45 12.05 3.32 7.58 14.68 10.44 10.00 6.89 16.23 4.77 8.73 10.86   137.83
10 107 M Kułakowski-W Maryniowski    2.50 14.96 10.00 7.95 17.87 6.22 6.89 16.68 13.11 2.89 15.49 12.00 9.56   136.12
11 7 S Cabaj-W Ilnicki             7.23 9.56 17.11 7.95 12.77 15.75 13.11 3.32 6.22 10.36 12.05 5.32 13.78 -0.50 134.53
12 13 J Korpetta-J Radecki          5.91 18.37 0.38 6.55 7.58 15.75 5.32 18.21 13.78 12.42 2.13 17.87 9.14   133.41
13 2 A Kondeja-A Miszewski         6.55 16.00 13.11 1.69 7.95 9.14 18.04 16.68 15.75 5.61 1.17 2.13 18.21 -1.00 132.03
14 6 W Boczar-A Sasin              14.39 1.63 11.27 13.11 16.46 13.11 6.89 16.46 4.25 5.61 7.95 12.77 6.55   130.45
15 5 I Chodorowska-J Chodorowski   14.09 12.42 7.58 12.05 10.00 4.25 14.68 13.78 12.77 14.39 4.25 8.33 1.79   130.38
16 3 W Buze-Z Kowalewski           5.61 7.58 8.73 13.45 10.44 16.46 1.96 5.04 6.22 8.64 17.87 6.55 18.53 -0.50 127.08
17 105 B Dziarmaga-M Szmakfefer      7.95 11.67 4.25 12.05 10.00 5.32 10.44 7.23 10.00 16.68 17.69 7.23 5.61   126.12
18 111 A Aleksandrzak-A Zdzienicki   17.50 7.58 1.03 1.32 14.39 17.11 9.56 10.44 4.25 3.77 7.95 18.68 10.00   123.58
19 11 E Karski-K Sztompke           12.77 12.05 10.00 6.55 12.05 6.89 4.32 12.27 13.11 7.58 12.05 7.23 4.25 -1.50 121.12
20 10 J Beliniak-R Rumiński         4.25 7.95 6.89 9.56 7.23 7.58 10.00 1.79 5.04 15.49 15.75 13.45 13.45   118.43
21 104 H Kosianko-K Puczyński        5.32 5.04 10.44 9.14 10.86 6.89 9.56 16.23 10.00 8.73 6.22 4.51 10.00   112.94
22 108 L Szymański-W Teresiński      1.17 8.73 15.75 3.77 8.73 2.89 14.96 3.32 7.23 10.44 13.78 12.00 9.14   111.91
23 12 W Kostrzewa-J Kudelski        5.91 2.13 10.00 13.45 9.56 3.54 5.91 3.54 14.96 14.39 14.39 7.58 6.22   111.58
24 106 A Gelberg-Z Laszczak          13.11 6.55 9.56 3.10 11.27 6.89 12.42 1.31 6.55 3.32 4.51 1.32 17.87 -1.00 97.78
25 1 H Puchała-J Zalewski          6.55 0.89 2.89 10.44 12.42 10.86 13.11 6.22 6.89 6.89 5.61 5.04 1.47   89.28
26 110 W Maciejczuk-L Sado¶          13.78 12.42 3.77 2.13 2.13 13.11 5.04 10.00 1.03 4.51 2.31 5.61 2.13   77.97