Polski Związek Brydża Sportowego

Założenia rozgrywek kadrowych kobiet 2006

Cel: Wyłonienie 5-6 parowej Kadry Narodowej, spośród której będzie ustalana reprezentacja na poszczególne imprezy w sezonie 2006
 

Zgłoszenia - do 31.12.2005 do Biura PZBS

I Etap - parowy

Kadra Krajowa (KK) termin: 14-15.01. 2006

Uczestnicy: Bez ograniczeń

Sposób rozgrywek: jedna lub dwie grupy, 2 dni, sto kilkadziesiąt rozdań każdy z każdym

Awans: 8 pierwszych par

Kadra Mistrzowska (KM) terminy: 25-26.02; 4-5.03

Uczestnicy: 16 par w tym:

8 par awansujących z KK + 8 powołanych przez KS

Carry over: 100% - po zestandaryzowaniu do liczby rund granych w KM

Sposób rozgrywek: 240 rozdań, dwa kryteria, każdy z każdym, po 15 meczy * 8 rozdań

Klasyfikacja łączna I etapu:

Suma zdobytych punktów ze wszystkich trzech kryteriów (po zestandaryzowaniu).

Sklasyfikowane zostaną pary biorące udział w przynajmniej 2 kryteriach. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności pary w jednym z kryteriów do wyniku łącznego zalicza się średnią arytmetyczną wyników z pozostałych dwóch kryteriów.

Awans: 2 pierwsze pary

II Etap – teamowy

Szeroka Reprezentacja Polski (SRP) termin: 5-9.04

Uczestnicy: 4 teamy utworzone przez KS

Sposób rozgrywek: rozgrywki teamowe; 5 dni

240 rozdań, każdy z każdym po 4 mecze 20 rozdaniowe.

Kadra Narodowa (KN)

Członkowie: 5-6 par w tym:

2 pary zwycięskiego teamu + 3-4 pary powołane przez KS

Spośród par Kadry Narodowej będzie ustalana reprezentacja na poszczególne imprezy.

 

 

 

Roman Krzemień
Kapitan-selekcjoner
[email protected]