Polski Związek Brydża Sportowego

Plan przygotowań i selekcji 
Reprezentacji Polski Seniorów
do najważniejszych zawodów w roku 2006

do wydruku

  

W drugiej połowie 2004 i w roku 2005 Reprezentacja Polski Seniorów wyłoniona w trakcje eliminacji kadrowych nie osiągnęła znaczących sukcesów w rywalizacji międzynarodowej. Start na olimpiadzie brydżowej w Istambule (Turcja) w dniach 21.10 – 1.11.2004 r. – 17 miejsce na 28 startujących państw oraz Mistrzostwach Świata Seniors Bowl w Estoril (Portugalia) w dniach 23 – 29.10.2005 r. – 9 miejsce na 22 startujące reprezentacje jednoznacznie wykazała, że dotychczasowy system wyłaniania reprezentacji (w pełni demokratyczny sposób) nie spełnia wymaganych założeń.

 

Zatwierdzona przez Zarząd Główny na zebraniu w dniu 5 grudnia 2005 koncepcja w zakresie selekcji Reprezentacji Polski Seniorów do najważniejszych zawodów w roku 2006 przedstawia się następująco:

  1. Likwiduje się w pełni demokratyczny system wyłaniania reprezentacji Polski na zawody mistrzowskie, a tym samym postanowiono nie organizować poszczególnych etapów rozgrywek – kadry seniorów (selekcyjnej, mistrzowskiej i narodowej).
  2. Na podstawie ewidencji “Wykaz członków PZBS w kategorii seniorów z najwyższymi tytułami klasyfikacyjnymi (dane z bazy CEZAR)” i materiałów uzyskanych z penetracji i obserwacji par w tej kategorii wiekowej (osiągnięcia sportowe) powołana zostanie cztero– sześcioparową reprezentacja seniorów (kadra narodowa) składająca się ze stałych par (zawodników), którzy uczestniczyli w przeszłości w różnego rodzaju zawodach mistrzowskich międzynarodowych.
  3. Pary te będą brać udział w różnego rodzaju zawodach – liga, ważne turnieje krajowe i zagraniczne, będąc stale monitorowane od strony gry i osiągnięć sportowych przez selekcjonera. Skład Kadry Narodowej Seniorów podlegać będzie cokwartalnej weryfikacji.
  4. Zatwierdzenie składu Kadry Narodowej seniorów na dany kwartał na wniosek selekcjonera Kadry Narodowej Seniorów podejmować będzie Prezydium Zarządu Głównego PZBS.
  5. Kadra Narodowa Seniorów na dany kwartał będzie posiadać zatwierdzony do realizacji plan startów w zawodach krajowych i zagranicznych.
  6.  

  7. Członkiem Kadry Narodowej Seniorów mogą być tylko zawodnicy posiadający odpowiednie zaświadczenie lekarskie (z przychodni sportowo – lekarskich lub od lekarza rodzinnego), w którym jednoznacznie będzie określona zdolność do uprawiania brydża sportowego przy tak dużym obciążeniu fizycznym i psychicznym.
  8. Członkowie Kadry Narodowej Seniorów powinni w pełni przestrzegać zakres praw i obowiązków Reprezentanta Polski uchwalonych przez Prezydium ZG PZBS w dniu 23 stycznia 2004 r., ściśle współpracować z selekcjonerem oraz w pełni podporządkować się realizacji uzgodnionego dwustronnie planu szkoleniowego.

 

Stobiecki Włodzimierz

Selekcjoner Kadry Narodowej

Seniorów w brydżu sportowym