Ustalenie regulaminowe rozgrywek kadry open 2008

harmonogram Starachowice, 25-28 stycznia 2008 zgłoszenia

Z uwagi na zmieniającą się liczbę zgłoszonych teamów system gry i harmonogram mogą ulec zmianie

 1. 14 teamów (załączona lista).
 2. Round-robin (RR) w dwóch grupach.
 3. Podział metodą wypychania przez dwa teamy wyznaczone przez selekcjonera (Cichocki, Jagniewski).
 4. 7 meczów 12-rozdaniowych (w tym bye) granych na tabelkę ułamkową w skali 20:0 imp/VP, łącznie 84 rozdania.
 5. Po zakończeniu RR trzy pierwsze teamy z każdej grupy awansują do fazy play-off (P/O).
 6. Do fazy P/O awansuje również jeden team z czwartego miejsca z lepszym wynikiem po RR.
 7. Team ósmy wybiera trener/selekcjoner Piotr Walczak spośród teamów nieawansujących. Propozycję takiej zmiany złożyli zawodnicy podczas zebrania trenera z zawodnikami na 2. zjeździe I ligi. ZG PZBS uwzględnił sugestię zawodników.
 8. Teamy zostaną uszeregowane w kolejności 1÷8 w zależności od sumy zdobytych VP w fazie RR.
 9. Dla zróżnicowania ewentualnych miejsc dzielonych przyjmuje się następujące kryteria w kolejności:
  1. wyższe miejsce w grupie,
  2. bezpośredni pojedynek,
  3. średnie punkty szwajcarskie w pierwszych trójkach po RR,
  4. większa suma WK teamu,
  5. decyzja selekcjonera.
 10. Teamy z miejsc 1-3 wybierają po kolei przeciwnika z miejsc 4-8 do ćwierćfinału.
 11. Ustawienie pucharowe par do półfinału i finału zdeterminowane miejscem po RR.
 12. Carry-over do wszystkich faz play-off wynosi odpowiednio 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
 13. W razie remisu w dowolnej fazie play-off zwycięzcą jest team z wyższego miejsca po RR.
 14. P/O składa się z ¼ finału 3 x 12 rozdań, z ½ finału 4 x 12 rozdań i finału 5 x 12 rozdań.
 15. Harmonogram gier w załączeniu.
 16. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną (KK) wzoru WBF w trzech egzemplarzach. Jeśli para gra systemem zielonym (Polityka Systemowa PZBS), wówczas jeden egzemplarz należy oddać sędziemu w chwili rejestracji. W przeciwnym wypadku kartę należy przesłać pod adres [email protected]. Teamy bez KK nie zostaną dopuszczone do rozgrywek.
 17. Obowiązuje ślepy line-up w fazie RR oraz standardowy line-up w fazie P/O.
 18. Czas, spóźnienia, kary
 19. Z uwagi na system gry (te same rozdania) uprzejmie proszę o ścisłe przestrzeganie poniższych ustaleń i harmonogramu gry:

  1. na rozegranie 12 rozdań są 102 minut + 3 minuty na weryfikację wyniku, kary: 1 VP,
  2. line-up – 5 minut przed rozpoczęciem gry,
  3. w wyznaczonym czasie rozpoczęcia danej połówki wszyscy zawodnicy winni siedzieć przy stole, kary: 1 VP (kara automatyczna),
  4. przez okres grania segmentu (12 rozdań) nie wolno wstawać od stołu, nie wolno wychodzić z sali bez zezwolenia sędziego,
  5. “spalenie” rozdania przy innym stole poprzez komentarz, głośną rozmowę spowoduje automatyczną karę 2 VP,
  6. zakaz posiadania telefonów komórkowych. Zaleca się zawodnikowi, który wniósł telefon komórkowy na salę gry, aby go wyłączył i zdeponował u sędziego. Nieprzestrzeganie – automatyczna kara 1 VP,