Kadra Seniorów 2009
Starachowice, 2-5.04.2009r
System rozgrywek oraz ustalenia organizacyjne

Starachowice 02.03.2009r.
 1. W rozgrywkach uczestniczą trzy teamy:
Team 1

 J. Lew  - J.  Pochroń

-

 K. Sikorski - W.Wejknis

Team 2

K. Lasocki - J. Russyan

-

 A. Kowalski - J. Romański

Team 3

 I. Kowalczyk - W.Turant

-

 S. Kowalczyk  - J. Sucharkiewicz 

 1. Rozgrywki przeprowadza się w dwóch fazach:
   1. faza robin-robin,
   2. mecz finałowy.
 2. W fazie robin-robin każdy team rozgrywa z pozostałymi teamami po 3 mecze 12-rozdaniowe (ogółem 72 rozdania) przeliczane na punkty zwycięski wg skali VP 20:0:

 

 1. Do meczu finałowego kwalifikują się dwa teamy z największą ilością zdobytych VP.

Zróżnicowanie miejsc dzielonych:

   • większa ilość VP zdobyta w bezpośrednich meczach,
   • lepsza różnica IMP uzyskana w bezpośrednich meczach,
   • lepsza różnica IMP ogółem,
   • losowanie.
 1. W meczu finałowym rozgrywa się 6 sesji po 12 rozdań (72 rozdania).
 2. Drużyna zajmująca po rundzie robin-robin wyższe miejsce uzyskuje w meczu finałowym carry over w wysokości 7,2 IMP.
 3. Harmonogram gry:

 

 

CZWARTEK 2 .04
14:10-14:55
14:55-15:40 trójmecz 1-10
1545-16:30
16:30-17:15 trójmecz 11-20
17:20-18:30
20:30-21:15 trójmecz 31-40
21:20-22:05
22:05-22:50 trójmecz 41-50

 

PIĄTEK 3.04
9:00-9:45
9:45-10:30 trójmecz 51-60

10:45-12:00 finał 1-10

12:05-13:25 finał 11-20

13:30-14:50 finał 21-30

16:00-17:20 finał 31-40

17:25-18:45 finał 41-50

19:30-20:50 finał 51-60

 

8. W przypadku zdobycia przez uczestników meczu finałowego jednakowej ilości IMP, ustalanie teamu zwycięskiego następuje wg zasad określonych dla drużyny awansującej z round-robin.

 

Włodzimierz Wala
Selekcjoner