do wydruku

Zasady wyłaniania Reprezentacji Polski Seniorów
na Drużynowe Mistrzostwa Świata Seniorów
 - Seniors Bowl
São Paulo, 29.08 – 12.09.2009

1.      W rozgrywkach kadrowych mogą brać udział tylko członkowie PZBS urodzeni w 1950 roku lub wcześniej, na których nie ciąży żadna kara dyscyplinarna i którzy mają uregulowane wszystkie sprawy finansowe wobec PZBS.

2.      W rozgrywkach kadrowych uczestniczą  teamy składające się z dwóch par.

3.      Rozgrywki kadrowe są otwarte i prawo startu ma każdy zgłoszony team. Formuła rozgrywek jest zbliżona do systemu „Bermuda Bowl”. W fazie robin wyłania się 4 najlepsze  teamy, które następnie uczestniczą w fazie „knock-out” (półfinał, finał), z zastrzeżeniem pkt. 4.

4.      Odwołana Pierwsza runda rozgrywek kadrowych ( planowanych na 20 – 22 marca 2009r.) Odwołana

a)      W przypadku zgłoszenia dużej liczby teamów faza knock-out może rozpocząć się już od 8 teamów, a rozgrywki mogą być przedłużone na poniedziałek i wtorek (23 – 24 marca 2009r.).

b)      W przypadku niewielkiej liczby teamów, w fazie knock-out może być rozegrany tylko mecz finałowy.

5.      Zgłoszenia teamów do pierwszej rundy rozgrywek kadrowych do dnia 13 marca w formie elektonicznej na adres: [email protected].

6.      Wpisowe do pierwszej rundy rozgrywek kadrowych wynosi 400 zł od teamu (ulgi nie przysługują).

7.      Zwycięski team (reprezentacja A) jest oficjalną reprezentacją Polski i w pierwszej kolejności ma prawo reprezentować Polskę na oficjalnych zawodach, na które zapraszana jest reprezentacja Polski.

8.      Druga i ostatnia otwarta runda  rozgrywek kadrowych odbędzie się 02 – 03 i 05 kwietnia 2009r. Formuła rozgrywek będzie analogiczna jak w pierwszej rundzie. W drugiej rundzie rozgrywek kadrowych można startować w nowych zestawieniach. Zgłoszenia do drugiej rundy rozgrywek kadrowych do dnia 27 marca 2009r. w formie elektronicznej na adres: [email protected]

W przypadku niewielkiej liczby teamów, rozgrywki mogą zakończyć się w dniu  03 kwietnia.

W przypadku dużej liczby teamów rozgrywki mogą być przedłużone na poniedziałek  06 kwietnia.

9.      Wysokość wpisowego w drugiej rundzie rozgrywek kadrowych będzie zależna od sumy posiadanych WK teamu, na zasadzie im silniejszy team, tym opłata mniejsza. Przy WK temu = 72 (4 x 18) wpisowe wynosi 800 zł. Za każdy WK poniżej, dodatkowa opłata wynosi 10 zł.

10.  Warunkiem startu w obu rundach rozgrywek kadrowych oraz w meczach reprezentacji A z  drużynami pretendentów jest posiadanie 3 egzemplarzy  Karty Konwencyjnej sporządzonej w  języku angielskim na oficjalnym formularzu WBF.

11.  Szczegółowy harmonogram każdej rundy rozgrywek oraz ustalenia regulaminowe zostaną podane po zamknięciu terminu zgłoszeń.

12.  Rozgrywki obu rund kadry  przeprowadzone będą w Starachowicach.

13.  Koszty dojazdu i pobytu w obu rundach rozgrywek kadry  pokrywają uczestnicy.

14.  Zwycięzca rozgrywek drugiej rundy kadry  rozegra mecz z wyłonioną wcześniej reprezentacją A. Zwycięzca meczu staje się aktualną reprezentacją A i nabywa jej prawa.

15.  Kolejny team pretendentów może zgłosić już tylko ZG PZBS.

16.  Termin (terminy), miejsce (miejsca) meczu (meczów) reprezentacji A z drużyną (drużynami) pretendentów oraz ustalenia regulaminowe ich przeprowadzania zostaną  ustalone w terminie późniejszym.

17.  PZBS pokrywa koszty pobytu uczestników meczów aktualnej reprezentacji A z teamem pretendentów.

18.  Zwycięzca ostatniego meczu reprezentacji A z drużyną pretendentów nabywa prawo  reprezentowania Polski na Drużynowych Mistrzostwach Świata Seniorów – Seniors Bowl, 29 sierpnia –12 września 2009r. São Paulo, Brazylia.

19.  Trzecią parę reprezentacji Polski powołuje ZG PZBS, na wniosek selekcjonera reprezentacji, w uzgodnieniu z teamem zwycięskim.

20.  Interpretacja postanowień niniejszych zasad należy do ZG  PZBS.

21.  Zasady zostały przyjęte na posiedzeniu ZG PZBS w dniu 14 lutego 2009r.