do wydruku

Informacja dotycząca powołaniania Reprezentacji Polski Seniorów  na Drużynowe Mistrzostwa Europy
Ostenda  22.06 - 03.07.2010


1. Aktualną Reprezentację Polski Seniorów stanowią pary startujące w Drużynowych Mistrzostwach Świata w Sao Paulo 2009.


2. Pary zamierzające ubiegać się o prawo reprezentowania Polski na Drużynowych Mistrzostwach Europy Ostenda 22.06 - 03.07.2010:


- uzyskujące dobre wyniki w zawodach, zwłaszcza w poważnych imprezach międzynarodowych,
- składające się z zawodników o wysokim poziomie sportowym, potwierdzonym uzyskiwaniem znaczących wyników w zawodach,
- grające ze sobą od szeregu lat,


mogą wziąć udział w rozgrywkach konsultacyjnych.


3. Zgłoszenia do rozgrywek konsultacyjnych przyjmowane będą w formie elektronicznej na adres: [email protected] w terminie do dnia 8 stycznia 2010r.


4. Najbliższy termin rozgrywek konsultacyjnych: 29 - 31 stycznia 2010r.
Forma, terminy, warunki organizacyjne i finansowe rozgrywek konsultacyjnych będą uzależnione od ilości zgłoszeń i określone zostaną w terminie póżniejszym.


5. W rozgrywkach konsultacyjnych lub ich części może uczestniczyć para (pary) aktualnej Reprezentacji Polski Seniorów. W szczególności możliwy jest mecz pretendentów z aktualną Reprezentację Polski.


6. Wyniki sportowe rozgrywek konsultacyjnych będą brane pod uwagę przy powoływaniu Reprezentacji Polski Seniorów na Drużynowe Mistrzostwa Europy Ostenda 2010, lecz nie przesądzają o jej składzie.


7. Rozgrywki konsultacyjne nie będą przeprowadzone w przypadku braku wystarczającej ilości odpowiednich zgłoszeń.


8. Do Reprezentacji Polski Seniorów na Drużynowe Mistrzostwa Europy Ostenda 2010 mogą być powołane pary nie uczestniczące w rozgrywkach konsultacyjnych.

Selekcjoner
Włodzimierz Wala