Regulamin rozgrywek

Kadry Juniorów Starszych 2002

 1. Rozgrywki kadrowe Juniorów Starszych mają na celu wyłonienie reprezentacji Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy (Torquay – Anglia, 07-17.07.2002), Akademickie Mistrzostwa Świata (Ostenda – Belgia, 4-13.08.2002) i inne renomowane zawody międzynarodowe, na które reprezentacja Polski zostanie zaproszona.
 2. W rozgrywkach mogą startować juniorzy zrzeszeni w PZBS, urodzeni najwcześniej 1 stycznia 1977 roku, którzy opłacą licencję kadrową na sezon 2002 w wysokości 10 zł. (O ile nie wykupili w rozgrywkach Kadry Open.)
 3. Rozgrywki Kadry Juniorów Starszych odbędą się na trzech szczeblach: kadra selekcyjna, narodowa i szeroka reprezentacja.
 • Terminy rozgrywek:
 • 8-10.03 - Mistrzostwa Polski Par na IMP-y
 • 13-14.04
 • 27-28.06
 • Miejsce rozgrywek zostanie ustalone w terminie późniejszym. Termin rozegrania ostatniego kryterium zostanie uzgodniony z parami szerokiej reprezentacji Polski (8 par)
 1. System rozgrywek:
 • I kryterium –Kadra selekcyjna - Mistrzostwa Polski Par na IMP-y
  1. Turniej na impy (odpada po jednym skrajnym zapisie) przeliczany na VP-y wg zasady: liczba rozdań w meczu x 1,5 = parzystej liczbie VP (zaokrąglenie zawsze w górę) możliwych do zdobycia (tabelka włoska)
  2. Liczba rozdań 100-120
  3. Do II-go kryterium awansuje 10 pierwszych par oraz dodatkowo dwie pary zaproponowane przez Selekcjonera Kadry Juniorów Starszych.
  4.  carry-over do II-go kryterium wynosi 25%.
 • II kryterium –12 par
  1. 11 meczów po 10 rozdań.
  2. Turniej na impy (odpada po jednym skrajnym zapisie).Tabelka włoska na VP 16:0
  3. Do trzeciego kryterium awansuje 7 pierwszych par oraz jedna powołana przez Selekcjonera z miejsc 8-10.
  4.  carry-over do trzeciego kryterium wynosi 75%.
  5. Obowiązek posiadania kart konwencyjnych wypełnionych w języku angielskim.
 • III kryterium –8 par
  1. 2 razy 7 meczów po 10 rozdań . Mecz i rewanż każdy z każdym.
  2. Zasady obliczania jak w drugim kryterium (ale liczą się wszystkie zapisy)
  3. Obowiązek posiadania opisu systemu .(po polsku lub angielsku)
  4. Reprezentację Polski na DME stanowią dwie pierwsze pary plus jedna zaproponowana przez Kapitanat Sportowy z miejsc 3-5.
  5. Osiem par uczestniczących w III kryterium Kadry stanowi szeroka reprezentację Polski. Tylko te pary będą brane pod uwagę przy ustalaniu reprezentacji Polski na prestiżowe zawody międzynarodowe.
 1. Uwagi ogólne
  • Koszty utrzymania i zakwaterowania pierwszego etapu rozgrywek ponoszą uczestnicy kadry.
  • Od drugiego kryterium koszty rozgrywek (za wyjątkiem kosztów przejazdu) ponosi PZBS.
  • Selekcjonerem Kadry jest Włodzimierz Krysztofczyk,

tel. dom. (19-23) 042 617 10 32,
e-mail :
[email protected]

  • W drugim i trzecim kryterium cześć rozdań będzie uprzednio przygotowana.
 1. W rozgrywkach kadry juniorów starszych 2002 mają zastosowanie przepisy MPB oraz Regulamin Zawodów PZBS.
 2. Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Prezydium dn.30.01.2002r.

Wiceprezes PZBS  Prezes PZBS
( - ) Andrzej Wachowski  ( - ) Radosław Kiełbasiński