Regulamin

Międzynarodowych Mistrzostw

Polski Seniorów 2003

wersja do wydruku

 

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Międzynarodowe Mistrzowska Polski Seniorów 2003 (MMPS’03) mają na celu wyłonienie mistrzów i wicemistrzów Polski Seniorów w konkurencji par oraz teamów.

2. W ramach MMPS’03 zostaną rozegrane dwie konkurencje: 3-sesyjny Turniej Par oraz Turniej Teamów.

3. MMPS’03 zorganizowane przez Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego w Gdańsku pod patronatem Polskiego Związku Brydża Sportowego odbędą się w Hali 100-lecia Sopotu przy ul. Goyki w Sopocie w dniach 17-19 lipca 2003.

4. W MPPJ’03 mają zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL oraz niniejszy Regulamin.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA

1. W MPPJ’03 mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 1948 roku lub wcześniej.

2. Termin zgłoszeń upływa 15 min przed rozpoczęciem Turnieju Par oraz 30 min przed rozpoczęciem Turnieju Drużynowego.

3. Zgłoszenie winno zawierać następujące dane każdego zawodnika:

- imię i nazwisko

- WK

- Kategorię (dla kobiet)

- nr identyfikacyjny PZBS

4. Wpisowe do każdej konkurencji wynosi:

Opłata normalna - 75 zł od zawodnika

- 50 zł od zawodnika z legitymacją PZBS

Opłata ulgowa - 25 zł od zawodnika z legitymacją PZBS z adnotacją: ULGA -TAK

 

3. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

1. Harmonogram Mistrzostw:

· Turniej Par na zapis maksymalny

Czwartek, 17 lipca 2003:

12:00 I sesja (20-26 rozdań)

18:00 II sesja (20-26 rozdań)

Piątek, 18 lipca 2003

10:00 III sesja (20-26 rozdań)

 

· Turniej Drużynowy (teamy 4-osobowe)

Piątek, 18 lipca 2003

15:00 I sesja 3 mecze 8- rozdaniowe

19:30 II sesja 3 mecze 8- rozdaniowe

Sobota,

10:00 III sesja 4 mecze 8- rozdaniowe

2. Turniej Par na zapis maksymalny zostanie rozegrany przy pomocy kaset licytacyjnych systemem “Barometr”.

3. Turniej Teamów zostanie rozegrany przy pomocy kaset licytacyjnych. W sesji III na stołach 1-5 przy pomocy zasłon oraz powielanych kart.

4. Turniej Teamów na dochodzenie będzie liczony na VP wg oficjalnej skali 25VP (bye: 18VP, +11 IMP) lub własna średnia do momentu rozgrywania meczu lub dopełnienie do średniej przeciwnika).

- Rundy 1 i 2 – eliminacyjne. Teamy zostaną podzielone na 3 grupy A, B i C według WK teamu. W rundach eliminacyjnych każdy team rozegra 2 mecze przeciwko losowo wybranym przeciwnikom z dwóch pozostałych grup (A przeciwko B i C, B przeciwko A i C, C przeciwko A i B).

- Rundy 3-8 na dochodzenie – “swiss” (bez powtórzeń, rozstawienie według wyniku z poślizgiem o 1 rundę)

- Rundy 9-10 – “danish” – dokładnie według aktualnego wyniku, możliwe powtórzenia

5. Kryteria różnicowania lokat dzielonych w turnieju teamów (według priorytetu)

- I. wynik bezpośredniego meczu(y)

- II. Saldo IMP

- III. Lepszy wynik po rundzie przedostatniej, trzeciej od końca itd.

 

4. NAGRODY 

1. Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski na 2003 rok oraz otrzymają medale i puchary.

 

5. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE

1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa PZBS oraz Polityka Systemowa EBL.

2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne (Żółte) oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Wyjątek: dozwolone jest stosowanie konwencji 2 karo Wilkosza na otwarciach jak i w obronie przeciwko każdemu otwarciu 1 trefl. Warunkiem stosowania systemów niebieskich jest przedłożenie sędziemu przed rozpoczęciem zawodów oraz posiadanie przy stole 2 egzemplarzy standardowej Karty Konwencyjnej.

3. Po otwarciu 1 trefl z systemu niebieskiego (1 trefl zawsze silne, np. Precision) dopuszcza się stosowanie konwencji brązowych. Warunkiem stosowania konwencji brązowych po silnym 1 trefl jest przedłożenie sędziemu przed rozpoczęciem zawodów oraz posiadanie przy stole 2 egzemplarzy standardowej Karty Konwencyjnej.

4. Bez posiadania Karty Konwencyjnej standardowej wolno stosować tylko systemy zielone (naturalne oraz WJ/NS) i nie wolno stosować konwencji brązowych po silnym 1 trefl.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS – Wojciech Siwiec: [email protected] lub Sędzia Główny.

6. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione.

 

6. KARTY KONWENCYJNE

1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.

2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką będzie traktowana jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.

3. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.

 

7. CZAS GRY

1. Czas na rozegranie dwóch rozdań bez zasłon wynosi 15 minut oraz 17 minut z użyciem zasłon:

a. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:

i. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania lub średnią z sesji, jeśli jest niższa,

ii. strona niewykraczająca otrzymuje 60% z rozdania lub średnią z sesji, jeśli jest wyższa,

b. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:

i. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania, lub średnią z sesji, jeśli jest niższa, lub mniej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,

ii. strona niewykraczająca otrzymuje 60% z rozdania, lub średnią z sesji jeśli jest wyższa, lub więcej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.

 

8. ALERTOWANIE

1. Stosuje się Zasady Alertowania PZBS.

 

9. RESTRYKCJE

1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.

2. Zakazuje się:

- opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,

- palenia w miejscach niedozwolonych,

- spożywanie alkoholu na sali gry,

- posiadania telefonu komórkowego,

- prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 15% zapisu maksymalnego.

3. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 25% zapisu maksymalnego.

 

10. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE

Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów i Komisji Odwoławczej przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

 

11. KOMISJA ODWOŁAWCZA

1. Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone:

a. w formie pisemnej na specjalnym formularzu,

b. na ręce Sędziego Głównego w ciągu 30 minut po zakończeniu każdej sesji, przy czym intencja składania odwołania musi być zadeklarowana sędziemu wydającemu orzeczenie w ciągu 10 minut od wydania orzeczenia, a wówczas sędzia przygotuje druk odwołania i wręczy apelującemu zawodnikowi,

c. wraz z kaucją 100 zł.

2. Odwołanie od wywieszonych wyników musi być złożone w ciągu 30 minut po ich wywieszeniu lub nie później niż godzinę przed rozpoczęciem kolejnej sesji.

 

12. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.

2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.

3. Pełnomocnikiem ZG PZBS dla MMPS’2003 jest kol. Józef Pochroń, Prezes PWZBS oraz v-ce przewodniczący Rady Związku.

 

(-) Andrzej Wachowski  (-) Józef Pochroń (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS
ds. Sportowych
Prezes PWZBS Prezes PZBS