Regulamin Mistrzostw Polski

Par Juniorów 2003

 

 

wersja do wydruku

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
 1. Mistrzowska Polski Par Juniorów 2003 (MPPJ’03) mają na celu wyłonienie mistrzów i wicemistrzów w tej kategorii oraz są eliminacją do 5. Mistrzostw Świata Par Juniorów (4-6 lipca 2003, Tata, Węgry).
 2. MPPJ’03 zorganizowane przez Dolnośląski Związek Brydża Sportowego we Wrocławiu oraz Klub Sportowy AZS Politechniki Wrocławskiej pod patronatem Polskiego Związku Brydża Sportowego odbędą się na stołówce akademickiej Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 29 we Wrocławiu w dniach 25-26 kwietnia 2003.
 3. W MPPJ’03 mają zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i WBL, regulaminy EBL i WBF oraz niniejszy Regulamin.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA PAR
 1. W MPPJ’03 mogą brać udział jedynie członkowie PZBS, zarejestrowani na rok 2003 urodzeni w 1978 roku lub później.
 2. Zgłoszenia par – indywidualne lub poprzez opiekunów – należy dokonać:
 3. - pocztą – Klub Sportowy AZS PWr. ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27/3, 50-370 Wrocław,

  - lub faksem – (0...71) 320 34 02

  - lub mailem – Stanisław Gołębiowski: [email protected],

  do 15 kwietnia 2003.

 4. Zgłoszenie pary winno zawierać następujące dane każdego zawodnika:
 5. - nr identyfikacyjny,

  - imię i nazwisko,

  - WK

  oraz ewentualną rezerwację tanich noclegów przez organizatora.

 6. Wpisowe do zawodów wynosi 40 zł od zawodnika.
3. ZAŁOŻENIA SPORTOWE
 1. MPPJ’03 obliczane są na zapis maksymalny.
 2. Eliminacje będą rozgrywane przy użyciu kaset licytacyjnych, a finał będzie rozgrywany przy użyciu zasłon.
 3. Eliminacje będą składać się z dwóch sesji 26-32 rozdaniowych.
 4. Pierwsze 22 pary po eliminacjach awansują do finału, gdzie rozegrają 21 rund dwurozdaniowych systemem “każdy z każdym”.
 5. Harmonogram gry:
 6. 25.04. piątek, godz. 17:00

  eliminacje – sesja 1

  26.04. sobota, godz. 09:00

  eliminacje – sesja 2

  26.04. sobota, godz. 16:00

  finał

   

 7. Carry-over (c/o) w finale będzie liczony wg zasady:

E

 

F

   

——

x

——

=

c/o pary

M

 

2

   

gdzie:

E – suma punktów zdobytych przez parę w eliminacjach,

M – maksimum punktów możliwych do zdobycia w eliminacjach,

F – maksimum punktów możliwych do zdobycia w finale.

4. NAGRODY
 1. Pięć pierwszych par awansuje do reprezentacji Polski na 5. Mistrzostwa Świata Par Juniorów.
 2. Koszty wyjazdu pokrywa PZBS, ale tylko parom grającym w niezmienionym składzie.
 3. Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski na 2003 rok oraz otrzymają medale i puchary.

 

5. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE
 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa WBF oraz Polityka Systemowa PZBS.
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Zabronione jest również stosowanie konwencji Wilkosza na otwarciach jak i w obronie przeciwko naturalnemu otwarciu 1 trefl. Przeciwko otwarciu 1 trefl z WJ lub Strefy lub z systemu niebieskiego dopuszcza się stosowanie dowolnych konwencji.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS – Wojciech Siwiec: [email protected] lub Sędzia Główny.
 4. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione.
6. KARTY KONWENCYJNE
 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.
 3. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.

 

7. CZAS GRY
 1. Czas na rozegranie dwóch rozdań bez zasłon wynosi 15 minut oraz 17 minut z użyciem zasłon:
  1. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
   1. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania lub średnią z sesji, jeśli jest niższa,
   2. strona niewykraczająca otrzymuje 60% z rozdania lub średnią z sesji, jeśli jest wyższa,
  2. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:
   1. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania, lub średnią z sesji, jeśli jest niższa, lub mniej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,
   2. strona niewykraczająca otrzymuje 60% z rozdania, lub średnią z sesji jeśli jest wyższa, lub więcej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.

 

8. ALERTOWANIE

Zasady Alertowania PZBS mają zastosowanie.

 

9. RESTRYKCJE
 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
 3. - opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,

  - palenia w miejscach niedozwolonych,

  - spożywanie alkoholu na sali gry,

  - posiadania telefonu komórkowego,

  - prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

  Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 15% zapisu maksymalnego.

 4. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 25% zapisu maksymalnego.
10. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE

Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów i Komisji Odwoławczej przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

11. KOMISJA ODWOŁAWCZA
 1. Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone:
  1. w formie pisemnej na specjalnym formularzu,
  2. na ręce Sędziego Głównego w ciągu 30 minut po zakończeniu każdej sesji, przy czym intencja składania odwołania musi być zadeklarowana sędziemu wydającemu orzeczenie w ciągu 10 minut od wydania orzeczenia, a wówczas sędzia przygotuje druk odwołania i wręczy apelującemu zawodnikowi,
  3. wraz z kaucją 100 zł.
 2. Odwołanie od wywieszonych wyników musi być złożone w ciągu 30 minut po ich wywieszeniu lub nie później niż godzinę przed rozpoczęciem kolejnej sesji.
12. INFORMACJE KOŃCOWE
 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS 25 marca 2003.

 

(-) Andrzej Wachowski  (-) Krzysztof Eustachiewicz   (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS
ds. Sportowych
Przewodniczący Wydziału 
Dzieci i Młodzieży PZBS
Prezes PZBS