Polski Związek Brydża Sportowego

47. Mistrzostwa Polski Par 2004

 Regulamin

  

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Mistrzostwa Polski Par 2004 (MPP’04) są eliminacją do 2. Otwartych Mistrzostw Europy Par Open (27 czerwca – 2 lipca 2005, Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania).
 2. Finały MPP’04 zorganizowane przez Polski Związek Brydża Sportowego (PZBS) odbędą się w hotelu “Senator” w Starachowicach w dniach 12-14.11.2004.
 3. W MPP’04 mają zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL i WBF oraz niniejszy Regulamin.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA PAR

 1. W MPP’04 mogą brać udział jedynie członkowie PZBS, zarejestrowani na rok 2004.
 2. Finał MPP’04 jest poprzedzony wojewódzkimi eliminacjami, z których do finału awansuje liczba par z każdego województwa w myśl zasady: 1 para na każdych 60 członków danego WZBS wg stanu na 16.08.2004. (z zaokrągleniem w górę).
 3. Załącznik z liczbą miejsc dla każdego WZBS jest integralną częścią niniejszego regulaminu.
 4. Eliminacje wojewódzkie muszą być zakończone najpóźniej do 30 października 2004.
 5. Oprócz tego do finału mogą zostać dopuszczeni:
 • pary o łącznym współczynniku WK co najmniej 19,
 • ubiegłoroczni medaliści MPP 2003,
 • pary dopuszczone przez WGKiE PZBS.
 1. Zgłoszenia do finału MPP’04 z eliminacji wojewódzkich dokonują właściwe WZBS do 5 listopada 2004. Zgłoszenia par dopuszczonych winno być dokonane do 9 listopada 2004.
 2. Zgłoszenia należy dokonać:
 • pocztą – PZBS ul. Złota 9/4, 00-019 Warszawa,
 • lub faksem – (0...22) 827 34 88,
 • lub mailem – Jerzy Greś: [email protected]
 1. Każde zgłoszenie (również z WZBS) winno zawierać następujące dane każdego zawodnika:
 • nr identyfikacyjny (PID),
 • imię i nazwisko,
 • WK,
 • ulgi (jeśli dotyczą).

 

3. WPISOWE I REJESTRACJA PAR

 1. Wpisowe od zawodnika wynosi:
 • opłata normalna – 100 zł,
 • ulgowa – 50 zł,
 1. Turniej Pocieszenia – TP (grany równolegle z finałem) od zawodnika:
 • bezpłatne dla zawodników biorących udział w eliminacjach,
 • 30 zł opłata normalna,
 • 20 zł opłata ulgowa dla członka PZBS, za okazaniem legitymacji członkowskiej,
 • 10 zł opłata ulgowa dla juniora, seniora będącego członkiem PZBS, za okazaniem legitymacji członkowskiej.

4. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

 1. MPP’04 obliczane są na zapis maksymalny.
 2. Eliminacje będą rozgrywane przy użyciu kaset licytacyjnych.
 3. Finały będą rozgrywane przy użyciu zasłon.
 4. Wszyscy zawodnicy, którzy nie awansują do finałów mogą brać udział (bez wnoszenia dodatkowej opłaty), w równoległym z finałem, Turnieju Pocieszenia.
 5. MPP’04 składa się z eliminacji (90 rozdań) oraz z finału dla pierwszych 28 par (54 rozdania) po eliminacjach.
 6. Eliminacje będą się składać z 9 sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr). W każdej sesji pary poruszają się w obrębie stołów 1-5 lub 11-15 lub 21-25 itd.
 7. Przewidywany harmonogram gry MPP’04:
 8. 12.11.  rejestracja par  09:30 – 10:30
  piątek eliminacje (20)  11:30 – 14:20
  obiad  14:20
  eliminacje (30)  15:30 – 19:50
  kolacja  19:50
  eliminacje (10)  21:00 – 22:20
  13.11.  eliminacje (30)  10:00 – 14:20
  sobota  obiad  14:30
  rejestracja par do TP  15:30 – 16:00
  TP – sesja 1  16:30
  finał (rundy 1- 10)  16:00 – 19:20
  kolacja  19:20
  finał (rundy 11-16)  20:20 – 22:20
  14.11.  finał (rundy 17-27)  10:00 – 13:40
  niedziela  TP – sesja 2  10:00
  Uroczystość zakończenia  14:00

   

 9. Sesja finałowa:

a) sesja finałowa będzie grana barometrem systemem “każdy z każdym”.

b) carry-over (c/o) w finale będzie liczony wg zasady:

 

E

 

F

   

——

x

——

=

c/o pary

M

 

2

   

gdzie:

E – suma punktów zdobytych przez parę w eliminacjach,

M – maksimum punktów możliwych do zdobycia w eliminacjach,

F – maksimum punktów możliwych do zdobycia w finale.

 

5. NAGRODY

 1. Trzy pierwsze pary awansują do reprezentacji Polski na 2. Otwarte Mistrzostwa Europy Par Open, które odbędą się na Teneryfie, Hiszpania, 27 czerwca – 2 lipca 2005.
 2. Koszty wyjazdu pokrywa PZBS, ale tylko parom grającym w niezmienionym składzie w wysokości: na parę – wpisowe do mistrzostw, na osobę – ryczałt na przelot samolotem na Teneryfę i z powrotem (ok. 300 €), dieta dzienna – 45 €, hotelowy ryczałt dzienny – 60 €.
 1. Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski na 2004 rok oraz otrzymają medale i puchary.
 2. W Turniejach Pocieszenia zostaną wypłacone nagrody finansowe wynikające z Regulaminu Zawodów PZBS, a zwycięzcy poszczególnych turniejów otrzymają Puchary Prezesa PZBS.

 

 

6. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE

 

 

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS.
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Zabronione jest również stosowanie konwencji Wilkosza na otwarciach jak i w obronie przeciwko naturalnemu otwarciu 1 trefl. Przeciwko otwarciu 1 trefl z WJ lub Strefy lub z systemu niebieskiego dopuszcza się stosowanie dowolnych konwencji.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS lub Sędzia Główny.
 4. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione.

 

7. KARTY KONWENCYJNE

 

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.
 3. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.

 

8. CZAS GRY

 1. Czas na rozegranie dwóch rozdań bez zasłon wynosi 15 minut oraz 17 minut z użyciem zasłon:
  1. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
   1. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania,
   2. strona niewykraczająca otrzymuje 60% z rozdania,
  2. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:
   1. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania lub mniej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,
   2. strona niewykraczająca otrzymuje 60% z rozdania lub więcej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.

 

 

9. ALERTOWANIE

Zasady Alertowania PZBS mają zastosowanie.

 

 

10. RESTRYKCJE

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
 3. - opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,

  - palenia w miejscach niedozwolonych,

  - spożywanie alkoholu na sali gry,

  - posiadania telefonu komórkowego,

  - prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

  Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 15% zapisu maksymalnego.

 4. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 25% zapisu maksymalnego.

11. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE

Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów i Komisji Odwoławczej przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

 

12. KOMISJA ODWOŁAWCZA

 1. Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone:
  1. w formie pisemnej na specjalnym formularzu,
  2. na ręce Sędziego Głównego w ciągu 30 minut po zakończeniu każdej sesji, przy czym intencja składania odwołania musi być zadeklarowana sędziemu wydającemu orzeczenie w ciągu 10 minut od wydania orzeczenia, a wówczas sędzia przygotuje druk odwołania i wręczy apelującemu zawodnikowi,
  3. wraz z kaucją 100 zł.
 2. Odwołanie od wywieszonych wyników musi być złożone w ciągu 30 minut po ich wywieszeniu lub nie później niż godzinę przed rozpoczęciem kolejnej sesji.

 

13. INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Osoby odpowiedzialne za MPP’04:
  1. Nadzór nad rozgrywkami – Andrzej Wachowski,
  2. Rejestracja par – Jerzy Greś,
  3. Sędzia Główny – Sławomir Latała,
  4. Centrum Obliczeniowe – Jan Romański,
  5. Przewodniczący Komisji Odwoławczej – Wojtek Siwiec.
 2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.

Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS 17 sierpnia 2004.

 

(-) Andrzej Wachowski  (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes  PZBS ds. sportowych Prezes

 

Załącznik 1 

Członkowie PZBS - liczba awansów z WZBS

Lp

WZBS

Liczba członków

Liczba par do MPP'04 (wyliczenie)

Liczba par do MPP'04

1

Dolnośląski

520

8.67

9

2

Kujawsko-Pomorski

291

4.85

5

3

Lubelski

158

2.63

3

4

Lubuski

544

9.07

10

5

Łódzki

390

6.50

7

6

Małopolski

446

7.43

8

7

Mazowiecki

1036

17.27

18

8

Opolski

206

3.43

4

9

Podkarpacki

255

4.25

5

10

Podlaski

201

3.35

4

11

Pomorski

429

7.15

8

12

Śląski

697

11.62

12

13

Świętokrzyski

301

5.02

6

14

Warmińsko-Mazurski

378

6.30

7

15

Wielkopolski

711

11.85

12

16

Zachodnio-Pomorski

308

5.13

6

 

Razem

6871

114.52

124