Polski Związek Brydża Sportowego

Regulamin
7. Mistrzostw Polski
Par
na punkty meczowe 2004

                                                                                       wersja do wydruku

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. 7. Mistrzostwa Polski Par na punkty meczowe 2004 (MPPimp’04) są imprezą mającą na celu wyłonienie mistrzów i wicemistrzów Polski w tej kategorii brydżowej.
 2. MPPimp’04 zorganizowane przez Podlaski Związek Brydża Sportowego pod patronatem Polskiego Związku Brydża Sportowego (PZBS) odbędą się hotelu “Gromada” w Łomży, ul. Rządowa 1a, tel. (86) 216 54 51 w terminie 24-26 września 2004.
 3. W MPPimp’04 mają zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS oraz niniejszy Regulamin.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA PAR

 1. W MPPimp’04 mogą brać udział jedynie członkowie PZBS, zarejestrowani na rok 2004.
 2. Zapisy będą prowadzone bezpośrednio przed zawodami.

 

3. WPISOWE I REJESTRACJA PAR

 1. Wpisowe od zawodnika wynosi:
 • opłata normalna – 50 zł,
 • ulgowa – 25 zł,

 

4. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

 1. MPPimp’04 obliczane są metodą “cavendish uśredniony”.
 2. Eliminacje będą rozgrywane przy użyciu kaset licytacyjnych.
 3. Finały będą rozgrywane przy użyciu zasłon.
 4. MPPimp’04 składają się z trzech sesji eliminacyjnych oraz z finału dla pierwszych 22 par po eliminacjach.
 5. Harmonogram gry MPPimp’04:
 6. 24.09. (piątek)  rejestracja par  16:00 – 16:45
  eliminacje –sesja 1  17:00
  25.09. (sobota)  eliminacje –sesja 2  09:30
  eliminacje –sesja 3  16:30
  26.09. (niedziela)  finał  09:30
  Turniej pocieszenia  10:00

   

 7. Sesja finałowa:

a) sesja finałowa będzie grana barometrem systemem “każdy z każdym”.

b) carry-over (c/o) w finale wynosi 50% eliminacji.

 

5. NAGRODY

 1. Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski na 2004 rok oraz otrzymają medale i puchary.
 2. Nagrody finansowe gwarantowane:

1. 1400,-

2. 1000,-

3. 700,-

4. 500,-

5. 400,-

6. 300,-

7-9. 200,-

10. 100,-

 

6. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa PZBS.
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS lub Sędzia Główny.
 3. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione.

7. KARTY KONWENCYJNE

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.
 3. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.

8. CZAS GRY

 1. Czas na rozegranie dwóch rozdań bez zasłon wynosi 15 minut oraz 17 minut z użyciem zasłon:
  1. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
   1. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) “średnią minus” z rozdania,
   2. strona niewykraczająca otrzymuje “średnią plus” z rozdania,
  2. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:
   1. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) “średnią minus” z rozdania lub mniej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,
   2. strona niewykraczająca otrzymuje “średnią plus” z rozdania lub więcej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.

9. ALERTOWANIE

Zasady Alertowania PZBS mają zastosowanie.

10. RESTRYKCJE

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
 3. - opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,

  - palenia w miejscach niedozwolonych,

  - spożywanie alkoholu na sali gry,

  - posiadania telefonu komórkowego,

  - prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

  Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 3 imp.

 4. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 6 imp.

 

11. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE

 Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów i Komisji Odwoławczej przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

 

12. KOMISJA ODWOŁAWCZA

 1. Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone:
  1. w formie pisemnej na specjalnym formularzu,
  2. na ręce Sędziego Głównego w ciągu 30 minut po zakończeniu każdej sesji, przy czym intencja składania odwołania musi być zadeklarowana sędziemu wydającemu orzeczenie w ciągu 10 minut od wydania orzeczenia, a wówczas sędzia przygotuje druk odwołania i wręczy apelującemu zawodnikowi,
  3. wraz z kaucją 100 zł.
 2. Odwołanie od wywieszonych wyników musi być złożone w ciągu 30 minut po ich wywieszeniu lub nie później niż godzinę przed rozpoczęciem kolejnej sesji.

13. INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Osoby odpowiedzialne za MPPimp’04:
  1. Nadzór nad rozgrywkami – Andrzej Wachowski,
  2. Pełnomocnik ZG PZBS – Prezes Podlaskiego ZBS –
   Andrzej Mer, tel. (85) 741 49 75
  3. Sędzia Główny – Jan Romański,
 2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS 11 maja 2004.
(-) Andrzej Wachowski  (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes  PZBS ds. sportowych Prezes