Polski Związek Brydża Sportowego

47. Mistrzostwa Polski Par Mikst 2004

 Regulamin

                                                                                       wersja do wydruku

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. 47. Mistrzostwa Polski Par Mikst 2004 (MPPM’04) są eliminacją do 2. Otwartych Mistrzostw Europy Par Mikst (20-23 czerwca 2005, Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania).
 2. MPPM’04 zorganizowane przez Warszawski Związek Brydża Sportowego pod patronatem Polskiego Związku Brydża Sportowego (PZBS) odbędą się podczas Grand Prix Warszawy w dniach 27.08.2004 (eliminacje) i 29.08.2004 (finał).
 3. W MPPM’04 mają zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL i WBF oraz niniejszy Regulamin.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA PAR

 1. W MPPM’04 mogą brać udział jedynie członkowie PZBS, zarejestrowani na rok 2004.
 2. Zapisy będą prowadzone bezpośrednio przed zawodami.

 

3. WPISOWE I REJESTRACJA PAR

 1. Wpisowe od zawodnika wynosi:

a) eliminacje:

 • opłata normalna – 60 zł,
 • ulgowa – 35 zł,

b) finał – 35 zł.

 

4. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

 1. MPPM’04 obliczane są na zapis maksymalny.
 2. Eliminacje będą rozgrywane przy użyciu kaset licytacyjnych.
 3. Finały będą rozgrywane przy użyciu zasłon.
 4. MPPM’04 składa się z eliminacji (50 rozdań) oraz z finału dla pierwszych 16 par (30 rozdań) po eliminacjach.
 5. Eliminacje będą się składać z 5 sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr).
 6. Harmonogram gry MPPM’04:
 7. 27.08. rejestracja par 09:30 – 10:30

  (piątek) eliminacje (30) 11:00 – 15:20

  przerwa obiadowa 15:20

  eliminacje (20) 17:30 – 20:20

  29.08. finał 09:00 – 14:00

  (niedziela) Uroczystość zakończenia 14:10

 8. Sesja finałowa:

a) sesja finałowa będzie grana barometrem systemem “każdy z każdym”.

b) carry-over (c/o) w finale będzie liczony wg zasady:

 

E

 

F

   

——

x

——

=

c/o pary

M

 

2

   

gdzie:

E – suma punktów zdobytych przez parę w eliminacjach,

M – maksimum punktów możliwych do zdobycia w eliminacjach,

F – maksimum punktów możliwych do zdobycia w finale.

 

5. NAGRODY

 1. Dwie pierwsze pary (jeśli liczba uczestników będzie mniejsza niż 100) lub trzy pierwsze pary (liczba uczestników minimum 100) awansują do reprezentacji Polski na 2. Otwarte Mistrzostwa Europy Par Mikst, które odbędą się na Teneryfie, Hiszpania, 20-23 czerwca 2005.
 2. Koszty wyjazdu pokrywa PZBS, ale tylko parom grającym w niezmienionym składzie w wysokości: na parę – wpisowe do mistrzostw, na osobę – ryczałt na przelot samolotem na Teneryfę i z powrotem (ok. 300 €), dieta dzienna – 45 €, hotelowy ryczałt dzienny – 60 €.
 3. Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski na 2004 rok oraz otrzymają medale i puchary.

 

 

6. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS.
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Zabronione jest również stosowanie konwencji Wilkosza na otwarciach jak i w obronie przeciwko naturalnemu otwarciu 1 trefl. Przeciwko otwarciu 1 trefl z WJ lub Strefy lub z systemu niebieskiego dopuszcza się stosowanie dowolnych konwencji.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS lub Sędzia Główny.
 4. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione.

 

7. KARTY KONWENCYJNE

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.
 3. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.

 

8. CZAS GRY

 1. Czas na rozegranie dwóch rozdań bez zasłon wynosi 15 minut oraz 17 minut z użyciem zasłon:
  1. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
   1. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania,
   2. strona niewykraczająca otrzymuje 60% z rozdania,
  2. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:
   1. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania lub mniej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,
   2. strona niewykraczająca otrzymuje 60% z rozdania lub więcej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.

 

 

 

9. ALERTOWANIE

Zasady Alertowania PZBS mają zastosowanie.

 

 

 

10. RESTRYKCJE

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
 3. - opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,

  - palenia w miejscach niedozwolonych,

  - spożywanie alkoholu na sali gry,

  - posiadania telefonu komórkowego,

  - prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

  Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 15% zapisu maksymalnego.

 4. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 25% zapisu maksymalnego.

 

11. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE

Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów i Komisji Odwoławczej przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

 

12. KOMISJA ODWOŁAWCZA

 1. Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone:
  1. w formie pisemnej na specjalnym formularzu,
  2. na ręce Sędziego Głównego w ciągu 30 minut po zakończeniu każdej sesji, przy czym intencja składania odwołania musi być zadeklarowana sędziemu wydającemu orzeczenie w ciągu 10 minut od wydania orzeczenia, a wówczas sędzia przygotuje druk odwołania i wręczy apelującemu zawodnikowi,
  3. wraz z kaucją 100 zł.
 2. Odwołanie od wywieszonych wyników musi być złożone w ciągu 30 minut po ich wywieszeniu lub nie później niż godzinę przed rozpoczęciem kolejnej sesji.

 

13. INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Osoby odpowiedzialne za MPPM’04:
  1. Nadzór nad rozgrywkami – Andrzej Wachowski,
  2. Sędzia Główny – Jan Romański,
  3. Przewodniczący Komisji Odwoławczej – Sławomir Latała.
 2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.

Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS 11 maja 2004.

 

(-) Andrzej Wachowski  (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes  PZBS ds. sportowych Prezes