Grand Prix Polski Teamów 2005

Regulamin szczegółowy turniejów eliminacyjnych
cyklu PKO BP Grand Prix Polski Teamów 2005

do wydruku
 1. Rejestracja teamów
  1. Zapisy do turnieju muszą być zakończone pół godziny przed jego rozpoczęciem.
  2. Po zakupie karty zgłoszenia do turnieju, należy ją starannie wypełnić i natychmiast oddać do Biura Turnieju.
  3. Zgłoszenie do turnieju winno zawierać podział na pary, którym wynik teamu zaliczony będzie w punktacji długofalowej.

   

 2. Sugerowany harmonogram:
 3.  

   

  Rejestracja teamów

  8:30

  9:30

  Runda 1

  10:00

  10:30

  Runda 2

  10:40

  11:10

  Runda 3

  11:20

  11:50

  Runda 4

  12:00

  12:30

  Runda 5

  12:40

  13:10

  Obiad

       

  Runda 6

  15:00

  15:30

  Runda 7

  15:40

  16:10

  Runda 8

  16:20

  16:50

  Runda 9

  17:00

  17:30

  Runda 10

  17:40

   

  Runda 11

  18:20

  18:50

  Runda 12

  19:05

  19:35

  Runda 13

  19:50

  20:20

   

 4. Dokumentacja
 5. Każda runda będzie prowadzona na oficjalnych kontrolkach, specjalnie przygotowanych do tej imprezy.

  1. Oficjalne kontrolki w obu pokojach prowadzą pary NS.
  2. Wszelkie poprawki w kontrolkach, dokonywane w trakcie trwania rundy, muszą być zaparafowane przez sędziego.
  3. Po zakończeniu gry, a przed odejściem od stolika, kontrolka musi być parafowana przez parę EW na zgodność wszystkich zapisów.
  4. Po podliczeniu wyniku meczu, teamy oddają swoją oficjalną kontrolkę (prowadzoną przez parę NS) do stołu sędziowskiego, przy którym przyjmowane są rezultaty rozegranych meczów.
  5. Kontrolka z pokoju otwartego musi zostać podpisana przez oba teamy.
  6. Po podpisaniu obu kontrolek, jakiekolwiek w nich zmiany mogą być dokonane jedynie w zgodzie z P.79 MPB’97.
  7. Za oddanie obu kontrolek odpowiedzialny jest zwycięzca meczu, a w razie remisu gospodarz meczu.

   

 6. Zróżnicowanie miejsc dzielonych
 7. O wyższym miejscu w przypadku miejsc dzielonych na każdym szczeblu turnieju decyduje:

  1. Korzystniejsza różnica punktów turniejowych (PT).
  2. Wyższy numer stołu w poprzedniej (ostatniej) rundzie.
  3. Wynik bezpośredniego spotkania.
  4. Wyższy numer stołu w przedostatniej rundzie.

  W wynikach końcowych, teamy z miejsc dzielonych dzielą pkle i nagrody pieniężne.

   

 8. Systemy licytacyjne
 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa PZBS.
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie.
 3. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS – Wojciech Siwiec lub Sędzia Główny.
 5. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione
 1. Karty Konwencyjne
 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nie posiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony.
 3. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.
 4. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.
 1. Alertowanie
 2. Zastosowanie mają Zasady Alertowania PZBS zgodne z Polityką Systemową PZBS.

 3. Restrykcje porządkowe
 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Uprasza się o:
  1. nie opuszczanie stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
  2. nie palenie w miejscach niedozwolonych,
  3. nie spożywanie alkoholu na sali gry,
  4. wyłączenie telefonu komórkowego,
  5. nie prowadzenie głośnych rozmów, komentarzy itp.

 

 1. Kary i wyrównania
 1. Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji, spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 0.2 PT.
 2. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole, spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 0.4 PT.
 1. Kary regulaminowe (5%,10%,15%) wynoszą odpowiednio 0.1, 0.2 i 0.3 [PT]
 2. Średnia plus i średnia minus wynoszą odpowiednio 1.2 i 0.8 [PT]
 3. Wyrównanie wynosi 0.2 PT (z ewent. wyrównaniem, gdy wynik końcowy teamu w turnieju będzie lepszy niż 60%).
 1. Czas gry
 1. Czas na rozegranie czterech rozdań bez zasłon wynosi 30 minut.
 2. Do tego dolicza się 5 minut na podliczenie wyników i odniesienie (oficjalnej) kontrolki do stołu sędziowskiego.
 3. Kontrola czasu następuje w momencie oddania przez team kontrolki z wynikiem,
 4. Kary za przekroczenie czasu gry wynoszą:
 1. przekroczenie 0.1 PT,
 2. przekroczenie 0.2 PT,
 3. i każde dalsze po 0.3 PT.
 1. W przypadku większego opóźnienia niż 3 min. team(y) mogą otrzymać podwójną karę czasową.

 

 1. Bye; gra na tych samych liniach
  1. W fazie rozgrywek, typu “round-robin”, brak przeciwników w rundzie (bye) wynosi:
  2. 1. albo 4.8 PT,

   2. albo średnia uzyskana przez team w meczach tej fazy turnieju.

  3. W fazie “swiss” i nieparzystej liczbie teamów bye wynosi 4.8 PT.
  4. Rozegranie meczu na tych samych liniach wynosi 2.8 : 2.8 [PT].

   

 2. Etyka i dobre obyczaje
  1. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera.
  2. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet, gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.
  3. Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów i Komisji Odwoławczej przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

   

 3. Komisja Odwoławcza
 1. Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone:
 1. W formie pisemnej na specjalnym formularzu.
 2. Na ręce Sędziego Głównego natychmiast po zakończeniu każdej rundy, po wcześniejszym zgłoszeniu decyzji o odwołaniu do sędziego orzekającego, który przygotuje druk odwołania.
 3. Wraz z kaucją 100 zł.
 1. Odwołanie od wywieszonych wyników musi być złożone w ciągu 10 minut po ich wywieszeniu lub nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem gry na dochodzenie.

 

Przewodniczący Komisji
Regulaminów PZBS 
Wiceprezes PZBS
ds. Organizacyjno - Sportowych
(-) Andrzej Wachowski  (-) Włodzimierz Stobiecki