POLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

REGULAMIN

AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI 2005
W BRYDŻU SPORTOWYM 

do wydruku

 
 1. Akademickie Mistrzostwa Polski 2005 (AMP2005) są imprezą środowiskową mającą na celu wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski w brydżowych konkurencjach:  par na MAX-y oraz teamów oraz wyłonienie Akademickich Mistrzów i Wicemistrzów Polski w Klasyfikacji Generalnej Wyższych Uczelni.
 2. AMP2005 jest imprezą kategorii 2 wg Polityki Systemowej PZBS czyli dopuszczone są systemy Zielone i Niebieskie oraz Konwencje Brązowe, natomiast zabronione są systemy Żółte.
 3. Organizatorem AMP2005 są: ZG AZS, ZG PZBS, OZBS WROCŁAW oraz KLUB SPORTOWY AZS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA. Zawody zostaną rozegrane w dniach 02-04 grudnia2005 r. w stołówce Akademickiej Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 29 – budynek B-10 Politechniki Wrocławskiej

  Piątek
  2.12.2005 r.
    17:00 Akademickie Mistrzostwa Polski Par na MAX-y sesja 1 
  (ok. 30 rozdań)
  Sobota  3.12.2005 r.   9:00 sesja 2 
  (ok. 40 rozdań)
   17:00 Akademickie Mistrzostwa Polski Teamów. Teamy 4-osobowe. Mecze 6-rozdaniowe. sesja 1 
  (ok. 30 rozdań)
  Niedziela  4.12.2005 r.   9:00 9:00 sesja 2  sesja 2 
  (ok. 36 rozdań)

   

   
  1. Koszty uczestnictwa wynoszą 120 zł, z tego 60 zł. stanowi opłata startowa do dwóch turniejów oraz 60 zł za wyżywienie od kolacji 02.12.2005 r. do obiadu 04.12.2005 r. Noclegi zarezerwowano :
   • dom wycieczkowy “PIAST” pokoje bez łazienek – miejsce 25 zł.
   • hotel “Polonia” – miejsce 30 zł.
  1. Obsadę sędziowską wyznaczy Prezes PZBS w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej ZG PZBS. Koszty delegacji sędziów i ich honoraria pokrywa organizator.
  2. Prezes OZBS Wrocław powoła Komisję Odwoławczą Mistrzostw zgodnie z par. 29 Regulaminu Zawodów Brydża Porównawczego PZBS. Zasady punktacji długofalowej uczelni i indywidualnej zostaną podane przed rozpoczęciem zawodów.
  3. Zwycięzcy AMP2005 w poszczególnych konkurencjach otrzymają tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski. Tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski zostaną przyznane w klasyfikacji generalnej Wyższych Uczelni. Do punktacji generalnej uczelni liczą się wyniki 6 najlepszych zawodników w turniejach par, oraz 4 najlepszych zawodników w turnieju teamów.
   1. Na fundusz nagród przeznaczono 50% wpisowego.
   2. Wyniki Mistrzostw będą brane pod uwagę przy powołaniu Akademickiej Reprezentacji Polski na 2006r. (Akademickie Mistrzostwa Świata)
  4. W mistrzostwach mogą startować studenci (posiadający ważną legitymację studencką), absolwenci 2005, pracownicy szkół wyższych (ważna legitymacja służbowa), oraz uczniowie zrzeszeni  w sekcjach sportowych AZS (ważna legitymacja AZS)
  5. Za poszczególne konkurencje AMP2005 zostaną przyznane pkl-e jak za turniej ogólnopolski plus premia za mistrzostwa środowiskowe, o ile wystartuje odpowiednia ilość zawodników (11 teamów, 22 pary).
  6. W AMP2005 obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin Zawodów PZBS i inne właściwe regulaminy, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
  7. Interpretacja regulaminu AMP2005 należy do Prezydium ZG PZBS
  8.  

  9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 października 2005 r..
  10.  

  11. Zgłoszenia do Mistrzostw oraz rezerwację noclegów i wyżywienia przyjmowane są do 25 listopada pod adresem:
  12.  

    

   KS AZS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

   Wybrzeże Wyspiańskiego 27

   50-370 Wrocław

   tel. (071) 3202609, tel./fax 3203402

    

  13. Pełnomocnik ZG PZBS – Stanisław Gołębiowski – [email protected], kom. 601 795 136.

   

 

Wiceprezes ZG PZBS Prezes PZBS
/-/Włodzimierz Stobiecki /-/ Radosław Kiełbasiński