Polski Związek Brydża Sportowego

finaliści

frekwencja

Grand Prix Polski Par 2005
 do wydruku

                                   aktualna kolejność

I. Założenia sportowe

 1. PROKOM SOFTWARE GPPP2005 rozgrywane będzie jako cykl 12 turniejów w wybranych imprezach z Jednolitego Kalendarza Sportowego 2005 PZBS:

 

Lp. Termin Miejsce
1. 13 lutego Piła
2. 20 marca Kraków
3. 10 kwietnia Starachowice
4. 8 maja Bydgoszcz
5. 15 maja Wrocław
6. 4 czerwca Oświęcim
7. 12 czerwca Poznań
8. 10 lipca Sława
9. 24 lipca Sopot
10. 7 sierpnia Słupsk
11. 21 sierpnia Warszawa
12. 1 października Brzeg Dolny
Finał 16-17.12. Warszawa

 

 1. Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą metodą małych 5-stolikowych sektorów na powielanych rozdaniach. Sektory mogą być krótsze, bądź też turniej może zostać rozegrany pełnym barometrem.
 2. Liczba rozdań w turnieju eliminacyjnym wynosi 50.
 3. Turnieje eliminacyjne i finał są zaliczane do kategorii trzeciej zawodów zgodnie z Polityką Systemową PZBS, czyli dopuszcza się systemy Zielone i Niebieskie.
 4. Punktacja indywidualna opiera się na zasadzie sumowania procentów z każdego z turniejów.
 5. Każdemu zawodnikowi liczy się jego 7 najlepszych turniejów.
 6. Po zakończeniu cyklu - 24 najlepszych zawodników z wybranym przez siebie partnerem, (ale z takim, który rozegrał co najmniej 4 turnieje eliminacyjne GP 2005) startuje w finale. Potwierdzenie startu do 6 grudnia do godz. 12:00 do Sędziego Głównego GP. Jeśli dwaj zawodnicy z najlepszej “24” tworzą parę lub któryś z zawodników nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejnych zawodników z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 25.
 7. Finał będzie dwufazowy:
 1. Faza I – “każdy z każdym” po 2 rozdania, rozgrywane systemem “barometr”, na zasłonach, łącznie 46 rozdań. Po zakończeniu fazy I, 16 najlepszych zawodników wraz ze swoimi partnerami awansuje do fazy II. Jeśli dwaj zawodnicy z pierwszej szesnastki tworzą parę, to do fazy II dopuszcza się kolejnych zawodników wraz z partnerem, począwszy od miejsca 17.
 2. Faza II – dwie sesje “każdy z każdym” po 2 rozdania, rozgrywane systemem “barometr”, na zasłonach, z rozstawieniem par takim, aby w każdej sesji finału w ostatniej rundzie grały ze sobą pary 1-2, 3-4, 5-6 itd. (wg kolejności par na starcie danej sesji).
 1. W I fazie finału zalicza się carry-over w wysokości 1/7 zdobytej sumy procentów w turniejach eliminacyjnych z przeliczeniem na punkty odpowiadające pierwszej fazie finału. Np. 1/7 sumy procentów zawodnika wynosi 59,35%. W pierwszej fazie finału można zdobyć 46 rozdań x 22 punkty (max) czyli 1012 punktów. Carry-over tego zawodnika wyniesie wówczas 600,62 punktów.

W II fazie finału zalicza się carry-over w wysokości 1/2 dotychczasowej liczby punktów.

 

II. Łączna pula nagród w finale wynosi 100.000 zł

 

  W turniejach eliminacyjnych GP będą również nagrody przewidziane regulaminem zawodów PZBS.

Fundusz nagród – minimum 50% funduszu wpisowego.

Wpisowe do turnieju eliminacyjnego jest stałe i wynosi:

60 zł – uczestnik niebędący członkiem PZBS,

40 zł – członek PZBS (za okazaniem ważnej legitymacji PZBS),

20 zł – członek PZBS do 25 lat lub od 65 lat (za okazaniem ważnej legitymacji PZBS).

 

Sławomir Latała

Sędzia Główny GP 2005

e-mail: [email protected]

kom. 501 162 924

 

 

Powyższe założenia organizacyjne, sportowe i finansowe
zostały zatwierdzone przez ZG PZBS na posiedzeniu 20 grudnia 2004.
 
(-) Włodzimierz Stobiecki  (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS Prezes PZBS