Polski Związek Brydża Sportowego

Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski na zapis maksymalny 2005

                                                                                                          wersja do wydruku

 

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Indywidualne Mistrzostwa Polski na zapis maksymalny 2005 (IMP’05) są imprezą mającą na celu wyłonienie mistrzów i wicemistrzów Polski w tej kategorii brydżowej. W IMP’05 tytuły zostaną przyznane w kategoriach: OPEN, do 4,0 WK i do 1,5 WK. Warunkiem przyznania tytułów w każdej kategorii jest udział co najmniej 44 zawodników.
 2. IMP’05 zorganizowane przez Warszawski Związek Brydża Sportowego przy współpracy Mazowieckiego Związku Brydża Sportowego pod patronatem Polskiego Związku Brydża Sportowego (PZBS) odbędą się w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, ul. Żwirki i Wigury 9/13 w terminie 22-24 sierpnia 2005 podczas trwania XXXIII Kongresu Brydżowego Grand Prix Warszawy.
 3. W IMP’05 mają zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS, Regulamin XXXIII Kongresu Grand Prix Warszawy oraz niniejszy Regulamin.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA

 1. IMP’05 są imprezą otwartą.
 2. Zapisy będą prowadzone dnia poprzedniego i w dniu zawodów do 1. godz. przed rozpoczęciem zawodów. Po tym czasie organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia zawodnika, jeśli będzie to potrzebne dla uzupełnienia systemu rozgrywania eliminacji.

 

3. WPISOWE I REJESTRACJA

 1. Wpisowe od zawodnika wynosi: (do każdej z części gry):
 • opłata normalna – 40 zł,
 • dla członków PZBS – 30 zł, (dla arcymistrzów do półfinału – 50zł)
 • ulgowa – 20 zł, (dla arcymistrzów do półfinału – 35zł)

 

4. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

 1. Eliminacje i półfinały będą rozgrywane przy użyciu kaset licytacyjnych.
 2. Finały będą rozgrywane przy użyciu zasłon.
 3. Zawodnicy z tytułami arcymistrzowskimi i wyższymi rozpoczynają grę w półfinale, pod warunkiem zgłoszenia się przed eliminacjami (termin zgłoszeń mija o godz. 19:30 24.08).
 4. IMP’05 składają się z trzech części:
   1. eliminacji granej w sekcjach 11.(13.)stolikowych (Rainbow Movement). Zawodnicy rozegrają 10-11 trzyrozdaniowych rund z pełnym wymieszaniem przy stoliku. Dla lepszego zrównoważenia turnieju wprowadzone będą obroty pudełek. Do półfinału awansują 132 osoby, w tym arcymistrzowie i arcymistrzowie międzynarodowi zgłoszeni przed eliminacjami.
   2. półfinału (bez cary-over z eliminacji), granej w trzech sekcjach 11.stolikowych. Do finału awansuje 40 zawodników. Zawodnicy awansujący do finału otrzymują c/o w wysokości: Im. = 30 punktów turniejowych (PT), IIm. = 24 PT, IIIm. = 20PT, IVm. = 18PT, i dalej -0.5PT (40. miejsce = 0PT). Rozstawienie do półfinału metodą pętelkową.
   3. finału rozgrywanego metodą “każdy z każdym”(RR) - 40 zawodników, 13 rund 3.rozdaniowych z pełnym wymieszaniem przy stoliku.

   

   

 5. Harmonogram gry IMP’05:

   

  22.08. (poniedziałek) rejestracja par  9:30 – 10:00
  eliminacje  11:00 – 15:30
  23.08. (wtorek) półfinał  11:00 – 15:30
  turniej par  11:30 – 15:30
  24.08. (środa) finał  11:00 – 16:00
  turniej par  11:30 – 15:30

5. NAGRODY

Trzech pierwszych zawodników w każdej z kategorii zdobędzie tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski na 2005 rok oraz otrzymają medale i puchary.


6. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE

Zastosowanie ma Polityka Systemowa PZBS.


7. KARTY KONWENCYJNE

 1. Karty konwencyjne z systemem WJ 2005 będą dostępne w Biurze Zawodów oraz rozłożone na stolikach.
 2. Pary grające innym systemem mogą być w niekorzystnej sytuacji (błędna informacja) jeśli nie posiadają karty konwencyjnej. Para ta może również ponieść karę proceduralną. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.

8. CZAS GRY

 1. Czas na rozegranie dwóch rozdań bez zasłon wynosi 15 minut oraz 17 minut z użyciem zasłon:
  1. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
   1. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) “średnią minus” z rozdania,
   2. strona niewykraczająca otrzymuje “średnią plus” z rozdania,
  2. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:
   1. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) “średnią minus” z rozdania lub mniej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,
   2. strona niewykraczająca otrzymuje “średnią plus” z rozdania lub więcej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.


9. ALERTOWANIE

 

 1. Alertowanie odzywek przez pary zazwyczaj nie grające ze sobą jest zakazane.
 2. Przy parach, które grały niejednokrotnie ze sobą Zasady Alertowania PZBS mają zastosowanie.

 

10. RESTRYKCJE

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
 3. - opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego podczas trwania dziesięciorozdaniowych sesji,

  - palenia w miejscach niedozwolonych,

  - spożywanie alkoholu na sali gry,

  - posiadania włączonego telefonu komórkowego,

  - prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

  Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 15% zapisu maksymalnego (kara maksymalna).

 4. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 30% zapisu maksymalnego ( 2 x kara maksymalna).

 

11. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE

Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów i Komisji Odwoławczej przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

 

12. KOMISJA ODWOŁAWCZA

 1. Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone:
  1. w formie pisemnej na specjalnym formularzu,
  2. na ręce Sędziego Głównego w ciągu 30 minut po zakończeniu każdej sesji, przy czym intencja składania odwołania musi być zadeklarowana sędziemu wydającemu orzeczenie w ciągu 10 minut od wydania orzeczenia, a wówczas sędzia przygotuje druk odwołania i wręczy apelującemu zawodnikowi,
  3. wraz z kaucją 100 zł.
 2. Odwołanie od wywieszonych wyników musi być złożone w ciągu 30 minut po ich wywieszeniu lub nie później niż godzinę przed rozpoczęciem kolejnej sesji.

13. INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Osoby odpowiedzialne za IMP’05:
  1. Nadzór nad rozgrywkami – Sławomir Latała,
  2. Pełnomocnik ZG PZBS – Włodzimierz Buze,
  3. Sędzia Główny – Jan Romański,
 2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS 1 czerwca 2005.

 

(-) Włodzimierz Stobiecki  (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes ds. organizacyjno-sportowych  Prezes