Polski Związek Brydża Sportowego

Regulamin

Mistrzowskiej Majówki 2005

 

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

 1. Mistrzowska Majówka 2005 (MM’05) jest eliminacją do 2. Otwartych Mistrzostw Europy (czerwiec-lipiec 2005, Teneryfa, Hiszpania).
 2. W ramach MM’05 rozegrane zostaną:
  1. 48. Mistrzostwa Polski Par Mikst 2005 (MIKSTY),
  2. 48. Mistrzostwa Polski Par Open 2005 (OPEN),
  3. 32. Mistrzostwa Polski Par Seniorów 2005 (SENIORZY),
  4. 42. Mistrzostwa Polski Par Kobiet 2005 (KOBIETY),
  5. Turnieje Pocieszenia (TP) w trakcie poszczególnych finałów.
 3. MM’05 zorganizowane przez Polski Związek Brydża Sportowego (PZBS) odbędą się w Centrum Konferencyjnym MON, ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie w dniach:
  1. 29-30.04. – MIKSTY,
  2. 1-3.05. – równolegle OPEN, KOBIETY, SENIORZY.
 4. W MM’05 mają zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL i WBF oraz niniejszy Regulamin.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA PAR

 

 1. W MM’05 mogą brać udział jedynie członkowie PZBS, zarejestrowani na rok 2005.
 2. W SENIORACH mogą grać zawodnicy urodzeni w 1949 roku lub wcześniej.
 3. Turnieje Pocieszenia są imprezami otwartymi na zasadach dowolnego doboru par.
 4. Zgłoszenia do MIKSTY, KOBIETY, SENIORZY należy dokonać:
 5. - pocztą – PZBS ul. Złota 9/4, 00-019 Warszawa,

  - lub faksem – (0...22) 827 34 88,

  - lub mailem – Jerzy Greś: [email protected]

  do 25 kwietnia 2005.

 6. Zgłoszenie pary winno zawierać następujące dane każdego zawodnika:
 7. - nr identyfikacyjny,

  - imię i nazwisko,

  - WK,

  - ulgi (jeśli dotyczą).

 8. Finał OPEN jest poprzedzony wojewódzkimi eliminacjami, z których do finału awansuje liczba par z każdego województwa w myśl zasady: 1 para na każdych 50 członków danego WZBS wg stanu na 28.02.2005. (z zaokrągleniem w górę). Załącznik z liczbą miejsc dla każdego WZBS zostanie ogłoszony 1.03.2005.
 9. Eliminacje wojewódzkie muszą być zakończone najpóźniej do 15 kwietnia 2005.
 10. Oprócz tego do finału mogą zostać dopuszczeni:
  • pary o łącznym współczynniku WK co najmniej 24,
  • ubiegłoroczni medaliści MPP 2004,
  • pary dopuszczone przez WGiK PZBS.
 11. Zgłoszenia do finału OPEN z eliminacji wojewódzkich dokonują właściwe WZBS do 20 kwietnia 2005. Zgłoszenia par dopuszczonych winno być dokonane do 25 kwietnia 2005.
 12. Każde zgłoszenie (również z WZBS) winno zawierać następujące dane każdego zawodnika:

- nr identyfikacyjny,

- imię i nazwisko,

- WK,

- ulgi (jeśli dotyczą).

3. WPISOWE I REJESTRACJA PAR

 

 1. Wpisowe od zawodnika w poszczególnych konkurencjach wynosi:
  1. MIKSTY – opłata normalna – 80 zł, ulgowa – 40 zł,
  2. OPEN – opłata normalna – 100 zł, ulgowa – 50 zł,
  3. SENIORZY – opłata normalna – 80 zł, ulgowa – 40 zł,
  4. KOBIETY – opłata normalna – 60 zł, ulgowa – 30 zł,
  5. Turnieje Pocieszenia – TP (grane równolegle z poszczególnymi finałami):

  - bezpłatne dla zawodników biorących udział w poprzedzających TP eliminacjach,

  - 30 zł opłata normalna,

  - 20 zł opłata ulgowa dla członka PZBS, za okazaniem legitymacji członkowskiej,

  - 10 zł opłata ulgowa dla juniora, seniora będącego członkiem PZBS, za okazaniem legitymacji członkowskiej.

 2. Przyjmowanie wpisowego i rejestracja wszystkich par odbędzie się w Biurze Rejestracyjnym Mistrzostw w terminach i godzinach podanych poniżej:
 • 29.04. w godz. 9:30 – 10:30 – MIKSTY,
 • 01.05. w godz. 9:30 – 10:30 – OPEN,
 • 01.05. w godz. 11:00 – 12:00 – SENIORZY,
 • 01.05. w godz. 13:00 – 14:00 – KOBIETY,

 

4. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

 

 1. Wszystkie imprezy obliczane są na zapis maksymalny.
 2. Wszyscy zawodnicy, którzy nie awansują do finałów w swoich kategoriach mogą brać udział (bez wnoszenia dodatkowej opłaty), w równoległych z finałami, Turniejach Pocieszenia.
 3. MIKSTY składają się:
 1. z ćwierćfinału (30 rozdań),
 2. 40-50% par awansuje do półfinału A (30 rozdań). Dokładną liczbę par awansujących poda Sędzia Główny po zakończeniu rejestracji par.
 3. pozostałe pary awansują do półfinału B (30 rozdań),
 4. w obu półfinałach pary zachowują swój dotychczasowy dorobek punktowy,
 5. z finału (60 rozdań) dla pierwszych 14 par z półfinału A oraz 2 par z półfinału B.
 1. W MIKSTACH panie zajmują pozycję S i E.
 2. Ćwierćfinał i półfinały będą się składać z sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr). W każdej sesji pary poruszają się w obrębie stołów 11-15 lub 21-25 lub 31-35, itd.
 3. Harmonogram gry:
 4.  

   

  29.04.

  rejestracja par

  9:30

  10:30

  piątek

  ćwierćfinał (30 rozdań)

  11:30

  15:50

   

  półfinał A i B (30 rozdań)

  17:00

  21:20

           

  30.04.

  finał (rundy 1-8)

  10:30

  15:10

  sobota

  finał (rundy 9-15)

  17:00

  21:05

   

  TP 1

  11:00

  14:30

   

  TP 2

  17:30

  21:00

   

 5. OPEN składają się:
 1. z ćwierćfinału (50 rozdań),
 2. 30-40% par awansuje do półfinału A (40 rozdań). Dokładną liczbę par awansujących poda Sędzia Główny po zakończeniu rejestracji par.
 3. pozostałe pary awansują do półfinału B (40 rozdań),
 4. w obu półfinałach pary zachowują swój dotychczasowy dorobek punktowy,
 5. z finału (60 rozdań) dla pierwszych 14 par z półfinału A oraz 2 par z półfinału B.
 1. Ćwierćfinał i półfinały będą się składać z sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr). W każdej sesji pary poruszają się w obrębie stołów 11-15 lub 21-25 lub 31-35, itd.
 2. Harmonogram gry OPEN:
 3.  

   

  1.05.

  rejestracja par

  9:30

  10:30

  niedziela

  ćwierćfinał (30 rozdań)

  11:30

  15:50

   

  ćwierćfinał (20 rozdań)

  18:00

  20:50

           

  2.05.

  półfinał A i B (20 rozdań)

  10:00

  12:50

  poniedziałek

  półfinał A i B (20 rozdań)

  14:00

  16:50

   

  finał (rundy 1-7)

  18:00

  22:05

           

  3.05.

  finał (rundy 8-15)

  10:00

  14:40

  wtorek

  TP 3

  10:30

  14:00

   

  Ceremonia Zamknięcia

  15:00

     

   

   

 4. SENIORZY składają się:
  1. z ćwierćfinału (40 rozdań),
  2. 40-50% par awansuje do półfinału A (40 rozdań). Dokładną liczbę par awansujących poda Sędzia Główny po zakończeniu rejestracji par,
  3. pozostałe pary awansują do półfinału B (40 rozdań),
  4. w obu półfinałach pary zachowują swój dotychczasowy dorobek punktowy,
  5. z finału (60 rozdań) dla pierwszych 14 par z półfinału A oraz 2 par z półfinału B.
 1. Ćwierćfinał i półfinały będą się składać z sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr). W każdej sesji pary poruszają się w obrębie stołów 11-15 lub 21-25 lub 31-35, itd.
 2. Harmonogram gry SENIORZY:
 3.  

   

  1.05.

  rejestracja par

  11:00

  12:00

  niedziela

  ćwierćfinał (20 rozdań)

  13:00

  15:50

   

  ćwierćfinał (20 rozdań)

  18:00

  20:50

           

  2.05.

  półfinał A i B (20 rozdań)

  10:00

  12:50

  poniedziałek

  półfinał A i B (20 rozdań)

  14:00

  16:50

   

  finał (rundy 1-7)

  18:00

  22:05

           

  3.05.

  finał (rundy 8-15)

  10:00

  14:40

  wtorek

  TP 3

  10:30

  14:00

   

  Ceremonia Zamknięcia

  15:00

     

   

   

   

 4. KOBIETY składają się:
  1. z ćwierćfinału (30 rozdań),
  2. 30-50% par awansuje do półfinału A (30 rozdań). Dokładną liczbę par awansujących poda Sędzia Główny po zakończeniu rejestracji par,
  3. pozostałe pary awansują do półfinału B (30 rozdań),
  4. w obu półfinałach pary zachowują swój dotychczasowy dorobek punktowy,
  5. schemat gry w eliminacjach może ulec zmianie, jeśli do mistrzostw zapisze się zbyt mała liczba par, ewentualna zmiana zostanie ogłoszona po zakończeniu zgłoszeń, czyli 26 kwietnia na stronie www.pzbs.pl,
  6. z finału (60 rozdań) dla pierwszych 14 par z półfinału A oraz 2 par z półfinału B.
 1. Ćwierćfinał i półfinały będą się składać z sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr). W każdej sesji pary poruszają się w obrębie stołów 11-15 lub 21-25 lub 31-35, itd.
 2. Harmonogram gry KOBIETY:
 3.  

   

  1.05.

  rejestracja par

  13:00

  14:00

  niedziela

  ćwierćfinał (10 rozdań)

  14:30

  15:50

   

  ćwierćfinał (20 rozdań)

  18:00

  20:50

           

  2.05.

  półfinał A i B (20 rozdań)

  10:00

  12:50

  poniedziałek

  półfinał A i B (10 rozdań)

  14:00

  15:20

   

  finał (rundy 1-7)

  18:00

  22:05

           

  3.05.

  finał (rundy 8-15)

  10:00

  14:40

  wtorek

  TP 3

  10:30

  14:00

   

  Ceremonia Zamknięcia

  15:00

     

   

 4. MIKSTY, OPEN, KOBIETY, SENIORZY – Sesja finałowa:
  1. sesja finałowa będzie grana barometrem systemem “każdy z każdym” po 4 rozdania,
  2. dla pierwszych 14 par z półfinału A, carry-over (c/o) w finale, będzie liczony wg zasady:
  3.  

    

   E

    

   F

      

   ——

   x

   ——

   =

   c/o pary

   M

    

   2

      

   gdzie:

   E – suma punktów zdobytych przez parę w eliminacjach,

   M – maksimum punktów możliwych do zdobycia w eliminacjach,

   F – maksimum punktów możliwych do zdobycia w finale,

    

  4. dla pierwszej pary z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej na miejscu 9. z półfinału A,
  5. dla drugiej pary z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej na miejscu 12. z półfinału A.

 

5. NAGRODY

 

W każdej konkurencji trzy pierwsze pary awansują do reprezentacji Polski na 2. Otwarte Mistrzostwa Europy w odpowiadających im konkurencjach par, które odbędą się na Teneryfie, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania w terminach:

 1. 2. Otwarte Mistrzostwa Europy Par Mikst 20-23.06.
 2. 2. Otwarte Mistrzostwa Europy Par Open 27.06.-2.07.
 3. 2. Otwarte Mistrzostwa Europy Par Kobiet 27.06.-2.07.
 4. 2. Otwarte Mistrzostwa Europy Par Seniorów 27.06.-2.07.

Koszty wyjazdu pokrywa PZBS, ale tylko parom grającym w niezmienionym składzie w wysokości: na parę – wpisowe do mistrzostw, na osobę – ryczałt na przelot samolotem na Teneryfę i z powrotem (ok. 300 €), dieta dzienna – 45 €, hotelowy ryczałt dzienny – 60 €. W przypadku zakwalifikowania się na MIKSTY oraz na inną imprezę zawodnikowi przysługuje tylko jeden zwrot za przelot.

Trzy pierwsze pary w każdej konkurencji zdobędą tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski w danej konkurencji na 2005 rok oraz otrzymają medale i puchary.

W Turniejach Pocieszenia zostaną wypłacone nagrody finansowe wynikające z Regulaminu Zawodów PZBS, a zwycięzcy poszczególnych turniejów otrzymają Puchary.

 

6. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE

 

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS.
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Zabronione jest również stosowanie konwencji Wilkosza, zarówno na otwarciach, jak i w obronie przeciwko naturalnemu otwarciu 1 trefl. Przeciwko otwarciu 1 trefl z WJ lub Strefy lub z systemu niebieskiego dopuszcza się stosowanie dowolnych konwencji.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS – Wojciech Siwiec lub Sędzia Główny.
 4. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione.

 

7. KARTY KONWENCYJNE

 

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.
 3. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.

 

8. CZAS GRY

 

 1. Czas na rozegranie dwóch rozdań bez zasłon wynosi 15 minut oraz 34 minuty na rozegranie czterech rozdań z użyciem zasłon.
  1. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
   1. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania lub średnią z danej fazy (ćwierćfinał, półfinał lub finał), jeśli jest niższa,
   2. strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania lub średnią z danej fazy, jeśli jest wyższa,
  2. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:
   1. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania, lub średnią z danej fazy, jeśli jest niższa, lub mniej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,
   2. strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania, lub średnią z danej fazy, jeśli jest wyższa, lub więcej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.

9. ALERTOWANIE

 

Zastosowanie mają Zasady Alertowania PZBS zgodne z Polityką Systemową PZBS.

 

10. RESTRYKCJE

 

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
 3. - opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,

  - palenia w miejscach niedozwolonych,

  - spożywanie alkoholu na sali gry,

  - posiadania włączonego telefonu komórkowego,

  - prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

  Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 15% zapisu maksymalnego.

 4. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 25% zapisu maksymalnego.

 

11. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE

 

Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów i Komisji Odwoławczej przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

 

12. KOMISJA ODWOŁAWCZA

 

 1. Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone:
 1. w formie pisemnej na specjalnym formularzu,
 2. na ręce Sędziego Głównego w ciągu 30 minut po zakończeniu każdej sesji, przy czym intencja składania odwołania musi być zadeklarowana sędziemu wydającemu orzeczenie w ciągu 10 minut od wydania orzeczenia, a wówczas sędzia przygotuje druk odwołania i wręczy apelującemu zawodnikowi,
 3. wraz z kaucją 100 zł.
 1. Odwołanie od wywieszonych wyników musi być złożone w ciągu 30 minut po ich wywieszeniu lub nie później niż godzinę przed rozpoczęciem kolejnej sesji.

 

13. INFORMACJE KOŃCOWE

 

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS 20 grudnia 2004.
(-) Włodzimierz Stobiecki           (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS ds. Sportowo-Organizacyjnych       Prezes PZBS

 

 

 

 

 

Członkowie PZBS - liczba awansów z WZBS

Lp

WZBS

Liczba członków

Liczba par do MPP2005 (wyliczenie)

Liczba par do MPP2005

1

Dolnośląski (DS)

572

11,44

12

2

Kujawsko-Pomorski (KP)

349

6,98

7

3

Lubelski (LU)

170

3,40

4

4

Lubuski (LB)

493

9,86

10

5

Łódzki (LD)

409

8,18

9

6

Małopolski (MP)

504

10,08

11

7

Mazowiecki (MA)

1031

20,62

21

8

Opolski (OP)

209

4,18

5

9

Podkarpacki (PK)

252

5,04

6

10

Podlaski (PD)

166

3,32

4

11

Pomorski (PM)

476

9,52

10

12

Śląski (SL)

632

12,64

13

13

Świętokrzyski (SW)

267

5,34

6

14

Warmińsko-Mazurski (WM)

353

7,06

8

15

Wielkopolski (WP)

694

13,88

14

16

Zachodniopomorski (ZP)

323

6,46

7

 

Razem

6900

138,00

147