Polski Związek Brydża Sportowego

Regulamin
8. Mistrzostw Polski
Par
na punkty meczowe 2005

                                                                                                          wersja do wydruku

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
 1. 8. Mistrzostwa Polski Par na punkty meczowe 2005 (MPPimp’05) są imprezą mającą na celu wyłonienie mistrzów i wicemistrzów Polski w tej kategorii brydżowej.
 2. MPPimp’05 zorganizowane będą przez Warszawski Związek Brydża Sportowego przy współpracy Mazowieckiego Związku Brydża Sportowego pod patronatem Polskiego Związku Brydża Sportowego (PZBS) odbędą się w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, ul. Żwirki i Wigury 9/13 w terminie 25-26 sierpnia 2005 podczas trwania XXXIII Kongresu Brydżowego Grand Prix Warszawy.
 3. W MPPimp’05 mają zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS, Regulamin XXXIII Kongresu Grand Prix Warszawy oraz niniejszy Regulamin.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA PAR

 1. MPPimp’05 są imprezą otwartą.
 2. Zapisy będą prowadzone bezpośrednio przed zawodami. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia pary do zawodów, jeśli zgłoszenie nastąpiło po rozpoczęciu turnieju.

 

3. WPISOWE

Wpisowe od zawodnika (do każdej z części gry: eliminacji, półfinału i finału) wynosi:

 • opłata normalna – 40 zł,
 • dla członków PZBS – 30 zł,
 • ulgowa – 20 zł,

4. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

 1. MPPimp’05 obliczane są metodą “cavendish uśredniony”.
 2. Eliminacje i półfinały będą rozgrywane przy użyciu kaset licytacyjnych.
 3. Finały będą rozgrywane przy użyciu zasłon.
 4. Przez cały czas trwania zawodów uczestnicy utrzymują swój dorobek punktowy.
 5. MPPimp’05 składają się z trzech części:
   1. eliminacji (3 minisesje po 10.rozdań), po których pierwsze pięćdziesiąt par awansuje do półfinału
   2. półfinału (3 minisesje po 10 rozdań), po którym pierwsze 16 par awansuje do finału
   3. finału rozgrywanego metodą “barometr” każdy z każdym, 15 rund po 2 rozdania.
 6. Harmonogram gry MPPimp’05:

   

  25.08. (czwartek) rejestracja par  10:30 – 10:55
  eliminacje –sesja 1  11:00 – 12:20
  eliminacje –sesja 2  12:30 – 13:50
  eliminacje –sesja 3  14:00 – 15.20
  25.08. (czwartek) półfinał –sesja 1  17:00 – 18:20
  półfinał –sesja 2  18:30 – 19:50
  półfinał –sesja 3  20:30 – 21:50
  turniej par  17:30 – 21:30
  26.08. (piątek) finał  11:00 – 16:00
  turniej par “barometr”  11:30 – 15:30

5. NAGRODY

Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski na 2005 rok oraz otrzymają medale i puchary.

6. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE

Zastosowanie ma Polityka Systemowa PZBS.

7. KARTY KONWENCYJNE

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.
 3. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.

8. CZAS GRY

 1. Czas na rozegranie dwóch rozdań bez zasłon wynosi 15 minut oraz 17 minut z użyciem zasłon:
  1. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
   1. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) “średnią minus” z rozdania,
   2. strona niewykraczająca otrzymuje “średnią plus” z rozdania,
  2. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:
   1. strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) “średnią minus” z rozdania lub mniej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,
   2. strona niewykraczająca otrzymuje “średnią plus” z rozdania lub więcej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.

9. ALERTOWANIE

Zasady Alertowania PZBS mają zastosowanie.

 

10. RESTRYKCJE

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
 3. - opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego podczas trwania dziesięciorozdaniowych sesji,

  - palenia w miejscach niedozwolonych,

  - spożywanie alkoholu na sali gry,

  - posiadania włączonego telefonu komórkowego,

  - prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

  Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 3 imp.

 4. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 6 imp.

 

 

11. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE

 

Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów i Komisji Odwoławczej przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

 

 

12. KOMISJA ODWOŁAWCZA

 1. Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone:
  1. w formie pisemnej na specjalnym formularzu,
  2. na ręce Sędziego Głównego w ciągu 30 minut po zakończeniu każdej sesji, przy czym intencja składania odwołania musi być zadeklarowana sędziemu wydającemu orzeczenie w ciągu 10 minut od wydania orzeczenia, a wówczas sędzia przygotuje druk odwołania i wręczy apelującemu zawodnikowi,
  3. wraz z kaucją 50 zł.
 2. Odwołanie od wywieszonych wyników musi być złożone w ciągu 30 minut po ich wywieszeniu lub nie później niż godzinę przed rozpoczęciem kolejnej sesji.

13. INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Osoby odpowiedzialne za MPPimp’05:
  1. Nadzór nad rozgrywkami – Sławomir Latała,
  2. Pełnomocnik ZG PZBS – Włodzimierz Buze
  3. Sędzia Główny – Jan Romański,
 2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS 1 czerwca 2005.
(-) Włodzimierz Stobiecki  (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes ds. organizacyjno-sportowych  Prezes