Polski Związek Brydża Sportowego

Regulamin

Mistrzowskiej Majówki 2006

 komunikat organizacyjny wyniki lista zgłoszeń: Open, Kobiet, Mixt, Seniorów

wersja do wydruku

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

 1. Mistrzowska Majówka 2006 (MM’06) ma na celu wyłonienie mistrzów Polski w konkurencjach wymienionych w 1.2 oraz jest eliminacją do 8. Otwartych Mistrzostw Świata (9-24 czerwca 2006, Werona, Włochy).
 2. W ramach MM’06 rozegrane zostaną:
  1. 49. Mistrzostwa Polski Par Mikst 2006 (MIKSTY),
  2. 49. Mistrzostwa Polski Par Open 2006 (OPEN),
  3. 33. Mistrzostwa Polski Par Seniorów 2006 (SENIORZY),
  4. 43. Mistrzostwa Polski Par Kobiet 2006 (KOBIETY),
  5. Turnieje Pocieszenia (TP) w trakcie poszczególnych finałów.
 3. MM’06 zorganizowane przez Polski Związek Brydża Sportowego (PZBS) odbędą się w Warszawie w dniach:
  1. 29-30.04. – MIKSTY,
  2. 1-3.05. – równolegle OPEN, KOBIETY, SENIORZY.
 4. W MM’06 mają zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL i WBF oraz niniejszy Regulamin.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA PAR

 

 1. W MM’06 mogą brać udział jedynie członkowie PZBS, zarejestrowani na rok 2006.
 2. W SENIORACH mogą grać zawodnicy urodzeni w 1949 roku lub wcześniej.
 3. Turnieje Pocieszenia są imprezami otwartymi na zasadach dowolnego doboru par.
 4. Zgłoszenia do MIKSTY, KOBIETY, SENIORZY należy dokonać:
 5. - pocztą – PZBS ul. Złota 9/4, 00-019 Warszawa,

  - lub faksem – (0...22) 827 34 88,

  - lub mailem – Jerzy Greś: [email protected]

  do 20 kwietnia 2006.

 6. Zgłoszenie pary winno zawierać następujące dane każdego zawodnika:
 7. - nr identyfikacyjny,

  - imię i nazwisko,

  - WK,

  - ulgi (jeśli dotyczą).

 8. Finał OPEN jest poprzedzony wojewódzkimi eliminacjami, z których do finału awansuje liczba par z każdego województwa w myśl zasady: 1 para na każdych 100 członków danego WZBS wg stanu na 30.11.2005. (z zaokrągleniem w górę). Załącznik z liczbą miejsc dla każdego WZBS został podany w Regulaminie 49 Mistrzostw Polski Par 2006.
 9. Eliminacje wojewódzkie muszą być zakończone najpóźniej do 15 kwietnia 2006.
 10. Finał OPEN zostanie rozegrany z udziałem 79 par wyłonionych z eliminacji wojewódzkich.

Skład finału uzupełnią:

 • 3 pary – medaliści MPP 2005,
 • 8 par –  zgłoszonych z odpowiednim wyprzedzeniem do Biura Zarządu Głównego PZBS (w terminie do 15 marca 2006 r.). Decyzję, które pary uzyskają uprawnienia do startu w finale podejmie WGiK na wniosek selekcjonera kadry open Wojciecha Siwica [email protected].

Ogółem w finale startuje 90 par.

 1. Zgłoszenia do finału OPEN z eliminacji wojewódzkich dokonują właściwe WZBS oraz zgłoszenia par starających się o bezpośrednie dopuszczenie do finału winny być dokonane w terminie do dnia 20 kwietnia 2006.

 

3. WPISOWE I REJESTRACJA PAR

 

 1. Wpisowe od zawodnika w poszczególnych konkurencjach wynosi:
  1. MIKSTY – opłata normalna – 80 zł, ulgowa – 40 zł,
  2. OPEN – opłata normalna – 100 zł, ulgowa – 50 zł,
  3. SENIORZY – opłata normalna – 80 zł, ulgowa – 40 zł,
  4. KOBIETY – opłata normalna – 60 zł, ulgowa – 30 zł,
  5. Turnieje Pocieszenia – TP (grane równolegle z poszczególnymi finałami):

  - bezpłatne dla zawodników biorących udział w poprzedzających TP eliminacjach,

  - 30 zł opłata normalna,

  - 20 zł opłata ulgowa dla członka PZBS, za okazaniem legitymacji członkowskiej,

  - 10 zł opłata ulgowa dla juniora, seniora będącego członkiem PZBS, za okazaniem legitymacji członkowskiej.

 2. Przyjmowanie wpisowego i rejestracja wszystkich par odbędzie się w Biurze Rejestracyjnym Mistrzostw w terminach i godzinach podanych poniżej:
 • 29.04. w godz. 9:30 – 10:30 – MIKSTY,
 • 01.05. w godz. 9:30 – 10:30 – OPEN,
 • 01.05. w godz. 11:00 – 12:00 – SENIORZY,
 • 01.05. w godz. 13:00 – 14:00 – KOBIETY,

 

4. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

 

 1. Wszystkie imprezy obliczane są na zapis maksymalny.
 2. Wszyscy zawodnicy, którzy nie awansują do finałów w swoich kategoriach mogą brać udział (bez wnoszenia dodatkowej opłaty), w równoległych z finałami, Turniejach Pocieszenia.
 3. MIKSTY składają się:
 1. z ćwierćfinału (30 rozdań),
 2. 40-50% par awansuje do półfinału A (30 rozdań). Dokładną liczbę par awansujących poda Sędzia Główny po zakończeniu rejestracji par.
 3. pozostałe pary awansują do półfinału B (30 rozdań),
 4. w obu półfinałach pary zachowują swój dotychczasowy dorobek punktowy,
 5. z finału (60 rozdań) dla pierwszych 14 par z półfinału A oraz 2 par z półfinału B.
 1. W MIKSTACH panie zajmują pozycję S i E.
 2. Ćwierćfinał i półfinały będą się składać z sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr). W każdej sesji pary poruszają się w obrębie stołów 11-15 lub 21-25 lub 31-35, itd.
 3. Harmonogram gry:
 4.  

  29.04.

  rejestracja par

  9:30

  10:30

  sobota

  ćwierćfinał (30 rozdań)

  11:30

  15:50

   

  półfinał A i B (30 rozdań)

  17:00

  21:20

           

  30.04.

  finał (rundy 1-8)

  10:30

  15:10

  niedziela

  finał (rundy 9-15)

  17:00

  21:05

   

  TP 1

  11:00

  14:30

   

  TP 2

  17:30

  21:00

   

 5. Finał OPEN składa się:
 • Z ćwierćfinałów– 90 par – ogółem 50 rozdań (pary w zależności od posiadanych tytułów klasyfikacyjnych zostaną rozstawione). Ćwierćfinały będą się składać z sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr). Do półfinału A awansuje pierwsze 40 par, pozostałe 50 par grają w półfinale B.
 • Półfinały A i B – 40 rozdań zostaną rozegrane w sesjach 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr). W obu półfinałach A i B pary zachowują swój dotychczasowy dorobek punktowy. Do finału awansuje pierwszych 14 par z półfinału A oraz 2 pary z półfinału B.
 • Sesja finałowa będzie grana barometrem systemem “każdy z każdym” po 4 rozdania (60 rozdań). Dla pierwszych 14 par z półfinału A, carry-over (c/o) w finale, będzie liczony wg zasady:

   
     

  E

   

  F

  c/o pary=

  x

     

  M

   

  2

 

gdzie:

E – suma punktów zdobytych przez parę w eliminacjach,

M – maksimum punktów możliwych do zdobycia w eliminacjach,

F – maksimum punktów możliwych do zdobycia w finale.

Dla pierwszej pary z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej na miejscu 9. z półfinału A. Dla drugiej pary z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej na miejscu 12. z półfinału A.

 

 1. Harmonogram gry OPEN:
 2.  

   

  1.05.

  rejestracja par

  9:30

  10:30

  poniedziałek

  ćwierćfinał (30 rozdań)

  11:30

  15:50

   

  ćwierćfinał (20 rozdań)

  18:00

  20:50

           

  2.05.

  półfinał A i B (20 rozdań)

  10:00

  12:50

  wtorek

  półfinał A i B (20 rozdań)

  14:00

  16:50

   

  finał (rundy 1-7)

  18:00

  22:05

   

  TP 3

  17:30

  21:00

           

  3.05.

  finał (rundy 8-15)

  10:00

  14:40

  środa

  TP 4

  10:30

  14:00

   

  Ceremonia Zamknięcia

  15:00

     

   

   

 3. SENIORZY składają się:
  1. z ćwierćfinału (40 rozdań),
  2. 40-50% par awansuje do półfinału A (40 rozdań). Dokładną liczbę par awansujących poda Sędzia Główny po zakończeniu rejestracji par,
  3. pozostałe pary awansują do półfinału B (40 rozdań),
  4. w obu półfinałach pary zachowują swój dotychczasowy dorobek punktowy,
  5. z finału (60 rozdań) dla pierwszych 14 par z półfinału A oraz 2 par z półfinału B.
 1. Ćwierćfinał i półfinały będą się składać z sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr). W każdej sesji pary poruszają się w obrębie stołów 11-15 lub 21-25 lub 31-35, itd.
 2.  

   

 3. Harmonogram gry SENIORZY:
 4.  

   

  1.05.

  rejestracja par

  11:00

  12:00

  poniedziałek

  ćwierćfinał (20 rozdań)

  13:00

  15:50

   

  ćwierćfinał (20 rozdań)

  18:00

  20:50

           

  2.05.

  półfinał A i B (20 rozdań)

  10:00

  12:50

  wtorek

  półfinał A i B (20 rozdań)

  14:00

  16:50

   

  finał (rundy 1-7)

  18:00

  22:05

   

  TP 3

  17:30

  21:00

           

  3.05.

  finał (rundy 8-15)

  10:00

  14:40

  środa

  TP 4

  10:30

  14:00

   

  Ceremonia Zamknięcia

  15:00

     

   

   

 5. KOBIETY składają się:
  1. z ćwierćfinału (30 rozdań),
  2. 30-50% par awansuje do półfinału A (30 rozdań). Dokładną liczbę par awansujących poda Sędzia Główny po zakończeniu rejestracji par,
  3. pozostałe pary awansują do półfinału B (30 rozdań),
  4. w obu półfinałach pary zachowują swój dotychczasowy dorobek punktowy,
  5. schemat gry w eliminacjach może ulec zmianie, jeśli do mistrzostw zapisze się zbyt mała liczba par, ewentualna zmiana zostanie ogłoszona po zakończeniu zgłoszeń, czyli 26 kwietnia na stronie www.pzbs.pl,
  6. z finału (60 rozdań) dla pierwszych 14 par z półfinału A oraz 2 par z półfinału B.
 1. Ćwierćfinał i półfinały będą się składać z sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr). W każdej sesji pary poruszają się w obrębie stołów 11-15 lub 21-25 lub 31-35, itd.
 2.  

 3. Harmonogram gry KOBIETY:
 4.  

   

  1.05.

  rejestracja par

  13:00

  14:00

  poniedziałek

  ćwierćfinał (10 rozdań)

  14:30

  15:50

   

  ćwierćfinał (20 rozdań)

  18:00

  20:50

           

  2.05.

  półfinał A i B (20 rozdań)

  10:00

  12:50

  wtorek

  półfinał A i B (10 rozdań)

  14:00

  15:20

   

  finał (rundy 1-7)

  18:00

  22:05

   

  TP 3

  17:30

  21:00

           

  3.05.

  finał (rundy 8-15)

  10:00

  14:40

  środa

  TP 4

  10:30

  14:00

   

  Ceremonia Zamknięcia

  15:00

     

   

 5. MIKSTY, KOBIETY, SENIORZY – Sesja finałowa:
  1. sesja finałowa będzie grana barometrem systemem “każdy z każdym” po 4 rozdania,
  2. dla pierwszych 16 par półfinału A, carry-over (c/o) w finale, będzie liczony wg zasady:

    
      

   E

    

   F

   c/o pary =

   x

      

   M

    

   2

   gdzie:

   E – suma punktów zdobytych przez parę w eliminacjach,

   M – maksimum punktów możliwych do zdobycia w eliminacjach,

   F – maksimum punktów możliwych do zdobycia w finale,

    

  3.  

  4. dla pierwszej pary z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej na miejscu 9. z półfinału A,
  5. dla drugiej pary z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej na miejscu 12. z półfinału A.

 

5. TURNIEJE POCIESZENIA

 

Pary, które nie zakwalifikowały się do finału Mistrzostw Polski OPEN, MIKST, SENIORÓW i KOBIET mogą wziąć udział w turniejach pocieszenia (turniej otwarty nie tylko dla zawodników startujących w MPP).

 

6. NAGRODY

 

 1. W każdej konkurencji pary, które zajmą czołowe miejsca w klasyfikacji awansują do reprezentacji Polski na 8. Otwarte Mistrzostwa Świata w odpowiadających im konkurencjach par, które odbędą się w Weronie, Włochy w terminach:
 1. Otwarte Mistrzostwa Świata Par Mikst 10-12.06.
 2. Otwarte Mistrzostwa Świata Par Open 16-24.06.
 3. Otwarte Mistrzostwa Świata Par Kobiet 16-24.06.
 4. Otwarte Mistrzostwa Świata Par Seniorów 20-23.06.
 1. Liczba par z poszczególnych finałów Mistrzostw Polski Par 2006, które reprezentować nas będą na Otwartych Mistrzostwach Świata w myśl zasady (dotyczy mikstów, kobiet i seniorów):
  • frekwencja do 22 par – 1 para,
  • frekwencja 23-40 par – 2 pary,
  • frekwencja powyżej 41 – 3 pary.
 1. W konkurencji open zawsze 3 pary medalistów + 2 pary z finału (na wniosek selekcjonera open).
 2. Koszty wyjazdu pokrywa PZBS, ale tylko parom grającym w niezmienionym składzie w wysokości: na parę – wpisowe do mistrzostw, na osobę – ryczałt na przelot samolotem do Werony i z powrotem (ok. 250 €), dieta dzienna – 40 €, hotelowy ryczałt dzienny – 60 €. W przypadku zakwalifikowania się na MIKSTY oraz na inną imprezę zawodnikowi przysługuje tylko jeden zwrot za przelot.
 3. Trzy pierwsze pary w każdej konkurencji zdobędą tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski w danej konkurencji na 2006 rok oraz otrzymają medale i puchary.
 4. W Turnieju Pocieszenia za czołowe miejsca zostaną wypłacone nagrody finansowe, a zwycięzcy turniejów otrzymają puchary.

 

7. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE

 

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS.
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Zabronione jest również stosowanie konwencji Wilkosza na otwarciach jak i w obronie przeciwko naturalnemu otwarciu 1 trefl. Przeciwko otwarciu 1 trefl z WJ lub Strefy lub z systemu niebieskiego dopuszcza się stosowanie dowolnych konwencji.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS lub Sędzia Główny.
 4. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione.

 

8. KARTY KONWENCYJNE

 

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.
 3. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.

 

9. CZAS GRY

 

 1. Czas na rozegranie dwóch rozdań bez zasłon wynosi 15 minut oraz 34 minuty na rozegranie czterech rozdań z użyciem zasłon.
  1. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
  • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania lub średnią z danej fazy (ćwierćfinał, półfinał lub finał), jeśli jest niższa,
  • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania lub średnią z danej fazy, jeśli jest wyższa,
  1. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:
  • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania, lub średnią z danej fazy, jeśli jest niższa, lub mniej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,
  • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania, lub średnią z danej fazy, jeśli jest wyższa, lub więcej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.

 

10. ALERTOWANIE

 

Mają zastosowanie Zasady Alertowania PZBS.

  

11. RESTRYKCJE

 

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
 3. - opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,

  - palenia w miejscach niedozwolonych,

  - spożywanie alkoholu na sali gry,

  - używania telefonu komórkowego,

  - prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

  Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 15% zapisu maksymalnego.

 4. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 25% zapisu maksymalnego.

 

 

12. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE

 

Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów i Komisji Odwoławczej przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

 

13. KOMISJA ODWOŁAWCZA

 

 1. Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone:
 • w formie pisemnej na specjalnym formularzu,
 • na ręce Sędziego Głównego w ciągu 30 minut po zakończeniu każdej sesji, przy czym intencja składania odwołania musi być zadeklarowana sędziemu wydającemu orzeczenie w ciągu 10 minut od wydania orzeczenia,
 • kaucja przy złożeniu odwołania wynosi 100 zł.
 1. Odwołanie od wywieszonych wyników musi być złożone w ciągu 30 minut po ich wywieszeniu lub nie później niż godzinę przed rozpoczęciem kolejnej sesji.

 

14. INFORMACJE KOŃCOWE

 

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 5 grudnia 2005 roku.

 

 

(-) Włodzimierz Stobiecki           (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS ds. Sportowo-Organizacyjnych       Prezes PZBS