Polski Związek Brydża Sportowego

49. Mistrzostwa Polski Par 2006

 Regulamin

  

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
 1. Mistrzostwa Polski Par 2006 (MPP’06) mają na celu wyłonienie Mistrzów Polski w konkurencji par i są eliminacją do 8 Otwartych Mistrzostw Świata Par Open (16 – 24 czerwca 2006, Werona, Włochy).
 2. W MPP’06 mogą brać udział jedynie członkowie PZBS, zarejestrowani na rok 2006.
 3. Finały MPP’06 zorganizowane jest przez Polski Związek Brydża Sportowego (PZBS) i poprzedzone będą eliminacjami wojewódzkimi.
 4. MPP’06 obliczane są na zapis maksymalny.
 5. W MPP’06 mają zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL i WBF oraz niniejszy Regulamin.

 

II. ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE

 1. Eliminacje wojewódzkie MPP winy być rozegrane w okresie 2.01 – 15.04.2006 r.
 2. Regulaminy rozgrywek wojewódzkich MPP ustalają poszczególne WZBSy.
 3. Do finału z każdego województwa awansują pary w liczbie – 1 para na każdych 100 członków danego WZBS wg stanu na 30.11.2005 r. (z zaokrągleniem w górę) zgodnie z poniższym zestawieniem.

 

Lp

WZBS

Liczba członków

Wyliczenie

Liczba par awansujących 
do rozgrywek centralnych MPP'06

1

Dolnośląski

575

5,75

6

2

Kujawsko-Pomorski

363

3,63

4

3

Lubelski

165

1,65

2

4

Lubuski

503

5,03

6

5

Łódzki

419

4,19

5

6

Małopolski

516

5,16

6

7

Mazowiecki

1084

10,84

11

8

Opolski

214

2,14

3

9

Podkarpacki

255

2,55

3

10

Podlaski

175

1,75

2

11

Pomorski

489

4,89

5

12

Śląski

644

6,44

7

13

Świętokrzyski

277

2,77

3

 14

Warmińsko-Mazurski

357

3,57

4

15

Wielkopolski

716

7,16

8

16

Zachodnio-Pomorski

327

3,27

4

 

Razem

7079

X

79

 

 1. Zgłoszenia do finału MPP’06 z eliminacji wojewódzkich dokonują właściwe WZBS 
  do 20 kwietnia 2006. Zgłoszenia należy dokonać:
 • pocztą – PZBS ul. Złota 9/4, 00-019 Warszawa,
 • lub faksem – (0...22) 827 34 88,
 • lub mailem – Jerzy Greś: [email protected].

III. FINAŁ CENTRALNY

 1. Finał centralny zostanie rozegrany w Warszawie (w ramach Mistrzowskiej Majówki 2006) w dniach 1 – 3.05.2006 r. z udziałem 79 par wyłonionych z eliminacji wojewódzkich (zgodnie z pkt. II.3.). Skład finału uzupełnią:
 • 3 pary – medaliści MPP 2005,
 • 8 par –  zgłoszonych z odpowiednim wyprzedzeniem do Biura Zarządu Głównego PZBS (w terminie do 15 marca 2006 r.). Decyzję, które pary uzyskają uprawnienia do startu w finale podejmie WGiK na wniosek selekcjonera kadry open Wojciecha Siwca [email protected].

Ogółem w finale startuje 90 par.

 1. Finał centralny składa się:
 • Z ćwierćfinałów– 90 par – ogółem 50 rozdań (pary w zależności od posiadanych tytułów klasyfikacyjnych zostaną rozstawione) Ćwierćfinały będą się składać z sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr). Do półfinału A awansuje pierwsze 40 par, pozostałe 50 par grają w półfinale B.
 • Półfinały A i B – 40 rozdań zostaną rozegrane w sesjach 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr). W obu półfinałach A i B pary zachowują swój dotychczasowy dorobek punktowy. Do finału awansuje pierwszych 14 par z półfinału A oraz 2 pary z półfinału B.
 • Sesja finałowa będzie grana barometrem systemem “każdy z każdym” po 4 rozdania (60 rozdań). Dla pierwszych 14 par z półfinału A, carry-over (c/o) w finale, będzie liczony wg zasady:

   

   

     

  E

   

  F

  c/o pary

  =

  x

     

  M

   

  2

gdzie:

E – suma punktów zdobytych przez parę w eliminacjach,

M – maksimum punktów możliwych do zdobycia w eliminacjach,

F – maksimum punktów możliwych do zdobycia w finale.

 

Dla pierwszej pary z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej na miejscu 9. z półfinału A. Dla drugiej pary z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej na miejscu 12. z półfinału A.

Szczegółowe zasady rozgrywek finału MPP przedstawione zostały w regulaminie rozgrywek Mistrzowskiej Majówki 2006.

 

IV. TURNIEJ POCIESZENIA

 

Pary, które nie zakwalifikowały się do finału Mistrzostw Polski Par mogą wziąć udział w turniejach pocieszenia. Opłata startowa w Turnieju Pocieszenia wynosi:

 • bezpłatne dla zawodników biorących udział w poprzedzających finał eliminacjach,
 • 30 zł opłata normalna,
 • 20 zł opłata ulgowa dla członka PZBS, za okazaniem legitymacji członkowskiej (z uwzględnieniem zniżek),
 • 10 zł opłata ulgowa dla juniora, seniora będącego członkiem PZBS, za okazaniem legitymacji członkowskiej.

 

V. WPISOWE I NAGRODY

 

 1. Opłata startowa do finału MPP od zawodnika wynosi:
 • Opłata normalna 100 zł,
 • Opłata ulgowa 50 zł.
 1. FINAŁ
  1. Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski na 2006 rok oraz otrzymają medale i puchary.
  2. Trzy pierwsze pary awansują do reprezentacji Polski na 8 Otwarte Mistrzostwa Świata Par Open (16 – 24 czerwca 2006, Werona, Włochy).
  3. Koszty wyjazdu pokrywa PZBS, ale tylko parom grającym w niezmienionym składzie w wysokości: na parę – wpisowe do mistrzostw, na osobę – ryczałt na przelot samolotem do Werony i z powrotem (ok. 250 €), dieta dzienna – 40 €, hotelowy ryczałt dzienny – 60 €.
 2. Turnieje Pocieszenia

W Turniejach Pocieszenia za czołowe miejsca zostaną wypłacone nagrody finansowe, a zwycięzcy turniejów otrzymają Puchary.

 

VI. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE

 

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS.
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Zabronione jest również stosowanie konwencji Wilkosza na otwarciach jak i w obronie przeciwko naturalnemu otwarciu 1 trefl. Przeciwko otwarciu 1 trefl z WJ lub Strefy lub z systemu niebieskiego dopuszcza się stosowanie dowolnych konwencji.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS lub Sędzia Główny.
 4. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione.

 

VII. KARTY KONWENCYJNE

 

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.
 3. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.

 

VIII. CZAS GRY

 

 1. Czas na rozegranie dwóch rozdań bez zasłon wynosi 15 minut oraz 34 minuty na rozegranie czterech rozdań z użyciem zasłon.
  1. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
   • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania lub średnią z danej fazy (ćwierćfinał, półfinał lub finał), jeśli jest niższa,
   • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania lub średnią z danej fazy, jeśli jest wyższa,
  2. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:
   • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania, lub średnią z danej fazy, jeśli jest niższa, lub mniej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,
   • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania, lub średnią z danej fazy, jeśli jest wyższa, lub więcej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.

    

IX. ALERTOWANIE

 

Mają zastosowanie Zasady Alertowania PZBS.

  

X. RESTRYKCJE

    

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:

- opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,

- palenia w miejscach niedozwolonych,

- spożywanie alkoholu na sali gry,

- uzywania telefonu komórkowego,

- prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 15% zapisu maksymalnego.

 

 1. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 25% zapisu maksymalnego.
  1.  

XI. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE

 

Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów i Komisji Odwoławczej przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

    

XII. KOMISJA ODWOŁAWCZA

 

 

 1. Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone:
 • w formie pisemnej na specjalnym formularzu,
 • na ręce Sędziego Głównego w ciągu 30 minut po zakończeniu każdej sesji, przy czym intencja składania odwołania musi być zadeklarowana sędziemu wydającemu orzeczenie w ciągu 10 minut od wydania orzeczenia,
 • kaucja przy złożeniu odwołania wynosi 100 zł.
 1. Odwołanie od wywieszonych wyników musi być złożone w ciągu 30 minut po ich wywieszeniu lub nie później niż godzinę przed rozpoczęciem kolejnej sesji.

    

XIII. INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.

 

Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 5 grudnia 2005 roku.

(-) Włodzimierz Stobiecki         (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes  PZBS ds. organizacyjno-sportowych Prezes