HOTELE 500
49. Mistrzostwa Polski Mikst
Par i Teamów 2007

 

 

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE                                                                        wersja do wydruku

 

 1. HOTELE 500 49. Mistrzostwa Polski Par i Teamów Mikst 2007 (HOTELE 500) mają na celu wyłonienie mistrzów Polski oraz są eliminacją do 3. Otwartych Mistrzostw Europy Par i Teamów Mikst (16-22 czerwca 2007, Antalya, Turcja).
 2. HOTELE 500 rozgrywane będą jako cykl 3 turniejów eliminacyjnych oraz finału w konkurencji par i teamów rozgrywanych w hotelach J.W.Construction o nazwie HOTEL 500:

Lp.

Termin

Miejsce

 1

24-26 listopada 2006

Zegrze k/Warszawy

 2

9-11 lutego 2007

Stryków k/Łodzi

 3

23-25 marca 2007

Tarnowo k/Poznania

Finał

27-29 kwietnia 2007

Zegrze k/Warszawy

 

 1. W HOTELE 500 mają zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL i WBF oraz niniejszy Regulamin.
 2. Orientacyjny harmonogram gier turniejów eliminacyjnych i finału:

piątek, godz. 19.00-21.50 – pary 2x10 rozdań (20)

sobota, godz. 10.00-14.20 – pary 3x10 rozdań (30)

sobota, godz. 16.00-22.00 – teamy 5x6 rozdań (30)

niedziela, godz. 10.00-14.00 – teamy 4x6 rozdań (24)

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA PAR, WPISOWE

 

 1. W HOTELE 500 mogą brać udział jedynie członkowie PZBS.
 2. Zgłoszenia należy dokonywać, nie później niż do czwartku poprzedzającego imprezę:
 3. - faksem – (0...22) 827 34 88,

  - lub mailem – Jerzy Greś: [email protected]

 4. Zgłoszenie pary lub teamu winno zawierać następujące dane każdego zawodnika:

- nr identyfikacyjny,

- imię i nazwisko,

- WK,

- ulgi (jeśli dotyczą).

 1. Wpisowe do turnieju eliminacyjnego i finału w każdej konkurencji wynosi 50 zł od zawodnika, ulgowe – 25 zł.

 

3. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

 

Panie zajmują pozycje S i W.

PARY MIKSTOWE

 

 1. Liczba rozdań w turnieju eliminacyjnym wynosi 50.
 2. Każdej parze liczą się 2 najlepsze turnieje na zasadzie sumowania procentów.
 3. Po zakończeniu cyklu - 26 najlepszych par w niezmienionym składzie startuje w finale. Potwierdzenie startu do 23 kwietnia do godz. 12:00 do Sędziego Głównego. Jeśli para nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejne pary z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 27.
 4. W przypadku lokat dzielonych o wyższym miejscu decyduje:
  1. udział w trzecim turnieju eliminacyjnym lub wyższe w nim miejsce,
  2. § 45 Regulaminu Zawodów.
 5. Finał będzie grany metodą każdy z każdym po 2 rozdania, łącznie 50 rozdań.
 6. W finale zalicza się carry-over w wysokości 1/4 zdobytej sumy procentów w zaliczanych turniejach eliminacyjnych z przeliczeniem na punkty odpowiadające finałowi.

 

TEAMY MIKSTOWE

 1. W turniejach eliminacyjnych mogą brać udział tylko drużyny 4-osobowe, złożone z dwóch par mikstowych.
 2. W każdym z turniejów eliminacyjnych zostanie rozegranych 9 meczów 6-rozdaniowych granych na dochodzenie, w miarę możliwości bez powtórzeń, z możliwością opóźnienia jednej rundy i obliczanych na IMP z przeliczeniem na VP wg ułamkowej tabeli na 20:0
 3.  

  IMP/VP – 6 rozdań

   

  Różnica w imp

  VP

  Różnica w imp

  VP

  Różnica w imp

  VP

  Różnica w imp

  VP

  0

  10

  10

  10

  14.25

  5.75

  20

  17.13

  2.87

  30

  19.06

  0.94

  1

  10.5

  9.5

  11

  14.59

  5.41

  21

  17.36

  2.64

  31

  19.22

  0.78

  2

  10.99

  9.01

  12

  14.92

  5.08

  22

  17.58

  2.42

  32

  19.37

  0.63

  3

  11.46

  8.54

  13

  15.24

  4.76

  23

  17.79

  2.21

  33

  19.51

  0.49

  4

  11.9

  8.1

  14

  15.54

  4.46

  24

  17.99

  2.01

  34

  19.65

  0.35

  5

  12.33

  7.67

  15

  15.83

  4.17

  25

  18.19

  1.81

  35

  19.78

  0.22

  6

  12.75

  7.25

  16

  16.11

  3.89

  26

  18.38

  1.62

  36

  19.91

  0.09

  7

  13.15

  6.85

  17

  16.38

  3.62

  27

  18.56

  1.44

  37

  20

  0

  8

  13.53

  6.47

  18

  16.64

  3.36

  28

  18.73

  1.27

  9

  13.9

  6.1

  19

  16.89

  3.11

  29

  18.9

  1.1

   

 4. Punktacja długofalowa parowa – każdej parze grającej w niezmienionym składzie liczą się 2 najlepsze turnieje na zasadzie sumowania VP.
 5. Po zakończeniu cyklu - 10 najlepszych par z wybraną przez siebie parą z miejsc 1-30 startuje w finale. Jeśli dwie pary z najlepszej “10” tworzą drużynę lub któraś z par nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejne pary z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 11.
 6. Jeśli suma VP dwóch lub więcej par jest taka sama, to o wyższym miejscu decydują:
 1. większa liczba rozegranych turniejów,
 2. mniejszy iloraz sumy zajętych miejsc w poszczególnych turniejach eliminacyjnych do liczby rozegranych turniejów,
 3. losowanie.
 1. W finale zostanie rozegranych 9 meczów 6-rozdaniowych granych każdy z każdym obliczanych na IMP z przeliczeniem na VP wg ułamkowej tabeli na 20:0.
 2. W finale zalicza się carry-over w wysokości 1/4 zdobytej średniej z sumy VP obu par w zaliczanych turniejach eliminacyjnych.
 3. Jeśli suma VP dwóch lub więcej teamów jest taka sama, to o wyższym miejscu w finale decydują::
 1. bezpośredni pojedynek,
 2. większa suma punktów całego teamu przed finałem,
 3. większa suma punktów najlepszej pary z każdego porównywanego teamu przed finałem,
 4. losowanie.

 

4. NAGRODY

 

 1. Fundusz nagród finansowych brutto w turniejach eliminacyjnych w każdej z konkurencji:
 2. 1) 2.000 zł (sponsorska nagroda gwarantowana),

  2) 1.000 zł (sponsorska nagroda gwarantowana),

  3) 500 zł (sponsorska nagroda gwarantowana),

  + 50% funduszu wpisowego.

 3. Fundusz nagród finansowych brutto w finale każdej konkurencji:
 4. 1) 4.000 zł (sponsorska nagroda gwarantowana),

  2) 2.000 zł (sponsorska nagroda gwarantowana),

  3) 1.000 zł (sponsorska nagroda gwarantowana),

  4) 800 zł (sponsorska nagroda gwarantowana),

  5) 500 zł (sponsorska nagroda gwarantowana),

  6-8) 400 zł (sponsorska nagroda gwarantowana).

 5. Trzy pierwsze pary z finału par stanowić będą reprezentację Polski na 3. Otwarte Mistrzostwa Europy w kategorii Par Mikstowych (19-22 czerwca 2007, Antalya, Turcja)
 6. Zwycięski team stanowić będzie reprezentację Polski na 3. Otwarte Mistrzostwa Europy w kategorii Teamów Mikstowych (16-18 czerwca 2007, Antalya, Turcja).
 7. Koszty wyjazdu pokrywa PZBS, ale tylko parom i teamom w niezmienionym składzie w wysokości: na parę lub team – wpisowe do mistrzostw, na osobę – ryczałt na przelot samolotem do Antalyi i z powrotem – 250 €, dieta dzienna – 40 €, hotelowy ryczałt dzienny – 60 €. W przypadku zakwalifikowania się do turnieju par oraz turnieju teamów zawodnikowi przysługuje tylko jeden zwrot za przelot.
 8. Trzy pierwsze pary w każdej konkurencji zdobędą tytuły Mistrzów oraz I i II Wicemistrzów Polski w danej konkurencji na 2007 rok oraz otrzymają medale i puchary.

 

5. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE

 

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS.
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Zabronione jest również stosowanie konwencji Wilkosza na otwarciach jak i w obronie przeciwko naturalnemu otwarciu 1 trefl. Przeciwko otwarciu 1 trefl z WJ lub Strefy lub z systemu niebieskiego dopuszcza się stosowanie dowolnych konwencji.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS lub Sędzia Główny.
 4. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne lub silne są zabronione.

 

6. KARTY KONWENCYJNE

 

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.
 3. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.

 

7. RESTRYKCJE

 

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
 3. - opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,

  - palenia w miejscach niedozwolonych,

  - spożywanie alkoholu na sali gry,

  - używania telefonu komórkowego,

  - prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

  Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 15% zapisu maksymalnego lub 3 IMP.

 4. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 25% zapisu maksymalnego lub 2 VP.

 

8. KOMISJA ODWOŁAWCZA

 

 1. Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone:
 • w formie pisemnej na specjalnym formularzu,
 • na ręce Sędziego Głównego w ciągu 30 minut po zakończeniu każdej sesji, przy czym intencja składania odwołania musi być zadeklarowana sędziemu wydającemu orzeczenie w ciągu 10 minut od wydania orzeczenia,
 • kaucja przy złożeniu odwołania wynosi 100 zł.
 1. Odwołanie od wywieszonych wyników musi być złożone w ciągu 30 minut po ich wywieszeniu lub nie później niż godzinę przed rozpoczęciem kolejnej sesji.

 

9. INFORMACJE KOŃCOWE

 

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Sędzią Głównym HOTELE 500 jest Sławomir Latała, 
  e-mail: [email protected], kom. 501 162 924.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 29 września 2006 roku.

 

(-) Włodzimierz Stobiecki (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS Prezes PZBS