POLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO 

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY 

REGULAMIN 
AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI 2007 
w BRYDŻU SPORTOWYM 

Wrocław, 11-13 maja 2007


1. Akademickie Mistrzostwa Polski 2007 (AMP2007) są imprezą środowiskową mającą na celu wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski w brydżowych konkurencjach: par na MAX-y oraz teamów oraz wyłonienie Akademickich Mistrzów i Wicemistrzów Polski w Klasyfikacji Generalnej Klubów AZS oraz w Klasyfikacji Indywidualnej 

2. AMP2007 jest imprezą kategorii 3 wg Polityki Systemowej PZBS czyli dopuszczone są systemy Zielone i Niebieskie, natomiast zabronione są Konwencje Brązowe oraz systemy Żółte. 

3. Organizatorem AMP2007 są: ZG AZS, ZG PZBS, OZBS WROCŁAW oraz KLUB SPORTOWY AZS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA. Zawody zostaną rozegrane w dniach 11-13 maja 2007 r. w ramach Mityngu Brydżowego „ Błękitna Wstęga Odry” w Hali Tenisowej przy ulicy Baudouina de Courtenay. Turnieje Mityngu będą jednocześnie turniejami Akademickich Mistrzostw Polski . W ramach klasyfikacji poszczególnych turniejów zostanie utworzona druga klasyfikacja: par lub teamów biorących udział w Akademickich Mistrzostwach Polski.

Piątek 11.05.2007 r. 17:30 Turniej Par na Maxy 30 rozdań
Sobota 12.05.2007 10:00 Akademickie Mistrzostwa Polski– Turniej Teamów BAM 52 rozdania
Niedziela 13.05.2007  10:00 Akademickie Mistrzostwa Polski–Turniej Par na Maxy 50 rozdań

Wszystkie 3 turnieje będą zaliczane do punktacji generalnej Indywidualnej i klubów AZS , natomiast Turniej Teamów BAM i Turniej Par będą Akademickimi Mistrzostwami Polski Teamów i Par. 
Do klasyfikacji generalnej indywidualnej i klubów AZS będą zaliczane wyniki wszystkich zawodników mających prawo startu w Mistrzostwach AZS, natomiast w AMP Par i Teamów będą klasyfikowane tylko pary i teamy składające się z zawodników mających prawo startu w Mistrzostwach AZS 

4.Koszty uczestnictwa
Wpisowe do turniejów wynosi : 
turniej piątkowy-normalne 30 zł od osoby
-ulgowe 15zł od osoby ( juniorzy ,seniorzy powyżej 65 lat)
AMP Teamów, AMP par- normalne 50zł od osoby
-ulgowe 30zł od osoby ( juniorzy ,seniorzy powyżej 65 lat)
Noclegi zarezerwowano w :
- dom wycieczkowy “PIAST” pokoje bez łazienek – miejsce ok.30 zł.
- hotel „Polonia” – miejsce 50 zł.

5. Obsadę sędziowską wyznaczy Prezes PZBS w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej ZG PZBS. Koszty delegacji sędziów i ich honoraria pokrywa organizator. 

6. Prezes OZBS Wrocław powoła Komisję Odwoławczą Mistrzostw zgodnie z par. 29 Regulaminu Zawodów Brydża Porównawczego PZBS. Zasady punktacji długofalowej uczelni i indywidualnej zostaną podane przed rozpoczęciem zawodów. 

7. Zwycięzcy AMP2007 w poszczególnych konkurencjach otrzymają tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski. Tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski zostaną przyznane w klasyfikacji generalnej Klubów AZS .
Do punktacji generalnej Klubów AZS liczą się wyniki 6 najlepszych zawodników w turniejach par, oraz 4 najlepszych zawodników w turnieju teamów. 

8. W mistrzostwach mogą startować:
- studenci (posiadający ważną legitymację studencką oraz ważną legitymację AZS)
- pracownicy szkół wyższych (ważna legitymacja służbowa oraz ważna legitymacja AZS), 
- uczniowie zrzeszeni w sekcjach sportowych AZS (ważna legitymacja AZS) 
-zawodnicy zgłoszeni do PZBS w sekcjach AZS ( ważna legitymacja AZS)

9. Za poszczególne konkurencje AMP2007 zostaną przyznane pkl-e jak za turniej ogólnopolski plus premia za mistrzostwa środowiskowe, o ile wystartuje odpowiednia ilość zawodników (11 teamów, 22 pary). 

10. W AMP2007 obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin Zawodów PZBS i inne właściwe regulaminy, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej. 

11. Interpretacja regulaminu AMP2007 należy do Prezydium ZG PZBS 

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2007 r.

13. Zgłoszenia do Mistrzostw oraz rezerwację noclegów i wyżywienia przyjmowane są do 7 maja 2007 pod adresem: 

KS AZS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel. (071) 3202609, tel./fax 3203402

14. Pełnomocnik ZG PZBS – Stanisław Gołębiowski – [email protected], kom. 601 795 136. 

Wiceprezes ZG PZBS   Prezes PZBS
/-/Włodzimierz Stobiecki /-/ Radosław Kiełbasiński