Polski Związek Brydża Sportowego

Regulamin

Mistrzowskiej Majówki 2007

komunikat  organizacyjny   oferta zakwaterowania

wersja do wydruku

 

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

 1. Mistrzowska Majówka 2007 (MM’07) ma na celu wyłonienie mistrzów Polski w konkurencjach wymienionych w 1.2.a.b.c. oraz jest eliminacją do 3. Otwartych Mistrzostw Europy (25-30 czerwca 2007, Antalya, Turcja).
 2. W ramach MM’07 rozegrane zostaną:
  1. 50. Mistrzostwa Polski Par Open 2007 (OPEN),
  2. 17. Mistrzostwa Polski Par Seniorów 2007 (SENIORZY),
  3. 28. Mistrzostwa Polski Par Kobiet 2007 (KOBIETY),
  4. Turnieje Dodatkowe (TD).
 3. MM’07 zorganizowane przez Polski Związek Brydża Sportowego (PZBS) odbędą się w Warszawie wdniach:
  1. 30.04-3.05. – OPEN,
  2. 1-3.05. – KOBIETY, SENIORZY.
 4. W MM’07 mają zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL i WBF oraz niniejszy Regulamin.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA PAR

 

 

 1. W MM’07 mogą brać udział jedynie członkowie PZBS, zarejestrowani na rok 2007.
 2. W SENIORACH mogą grać zawodnicy urodzeni w 1949 roku lub wcześniej.
 3. Turnieje Dodatkowe są imprezami otwartymi na zasadach dowolnego doboru par.
 4. Zgłoszenia do KOBIETY, SENIORZY należy dokonać:
 5. - pocztą – PZBS ul. Złota 9/4, 00-019 Warszawa,

  - lub faksem – (022) 827 34 88,

  - lub telefonicznie – (022) 827 24 29 – Jerzy Greś,

  - lub mailem – Jerzy Greś: [email protected]

  do 23 kwietnia 2007.

 6. Zgłoszenie pary winno zawierać następujące dane każdego zawodnika:
 7. - nr identyfikacyjny,

  - imię i nazwisko,

  - WK,

  - ulgi (jeśli dotyczą).

 8. Finał OPEN jest poprzedzony wojewódzkimi eliminacjami. Liczba par awansujących z każdego województwa obliczana jest według zasady: 1 para na każdych 50 członków danego WZBS wg stanu na 28.02.2007. (z zaokrągleniem w górę). Załącznik z liczbą miejsc dla każdego WZBS został ogłoszony 1.03.2007.
 9. Regulamin rozgrywek wojewódzkich MPP ustalają poszczególne WZBS-y.
 10. Eliminacje wojewódzkie muszą być zakończone najpóźniej do 23 kwietnia 2007.
 11. Oprócz tego do finału mogą zostać dopuszczeni:
 12. Zgłoszenia do finału OPEN z eliminacji wojewódzkich dokonują właściwe WZBS oraz zgłoszenia par starających się o bezpośrednie dopuszczenie do finału winny być dokonane w terminie do dnia 23 kwietnia 2007.
 13. Każde zgłoszenie (również z WZBS) winno zawierać następujące dane każdego zawodnika:
  • nr identyfikacyjny,
  • imię i nazwisko,
  • WK,
  • ulgi (jeśli dotyczą).

   

  3. WPISOWE I REJESTRACJA PAR

   

1.     Wpisowe od zawodnika w poszczególnych konkurencjach wynosi:

  1. OPEN (z eliminacji wojewódzkich) – opłata startowa – 100 zł, ulgowa – 50 zł,
  2. OPEN (bezpośrednie zgłoszenie) – opłata startowa – 150 zł, ulgowa – 75 zł,
  3. SENIORZY – opłata startowa – 80 zł, ulgowa – 40 zł,
  4. KOBIETY – opłata startowa – 60 zł, ulgowa – 30 zł,
  5. Turnieje Dodatkowe – TD:
   • bezpłatne dla zawodników biorących udział w eliminacjach (dotyczy TD3, TD4),
   • 30 zł opłata normalna,
   • 20 zł opłata ulgowa dla członka PZBS, za okazaniem legitymacji członkowskiej,
   • 10 zł opłata ulgowa dla juniora, seniora będącego członkiem PZBS, za okazaniem legitymacji członkowskiej.
 1. Przyjmowanie wpisowego i rejestracja wszystkich par odbędzie się w Biurze Rejestracyjnym Mistrzostw w terminach i godzinach:
  • 30.04. w godz. 9.30 – 10.30 – OPEN,
  • 01.05. w godz. 9.00 – 10.00 – KOBIETY, SENIORZY.

   

  4. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

   

  1. Wszystkie imprezy obliczane są na zapis maksymalny.
  2. Wszyscy zawodnicy, którzy nie awansują do finałów w swoich kategoriach mogą brać udział (bez wnoszenia dodatkowej opłaty), w równoległych z finałami, Turniejach Dodatkowych.
  3. Finał OPEN:
  • ćwierćfinały – 60 rozdań (pary w zależności od posiadanych tytułów klasyfikacyjnych zostaną rozstawione). Ćwierćfinały będą się składać z sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr).

  Do półfinału A awansuje pierwsze 40-60% par.

  Dokładną liczbę par awansujących poda Sędzia Główny po zakończeniu rejestracji par. Pozostałe pary grają w półfinale B.

  • półfinały A i B – 80 rozdań zostaną rozegrane w sesjach 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr).

  W obu półfinałach A i B carry-over (c/o) będzie liczony wg zasady:

   

                                    c/o pary = CF/MCF x PF/3

  gdzie:

  CF – suma punktów zdobytych przez parę w ćwierćfinale,

  MCF – maksimum punktów możliwych do zdobycia w ćwierćfinale,

  PF – maksimum punktów możliwych do zdobycia w półfinale.

  • do finału awansuje pierwszych 14 par z półfinału A oraz 2 pary z półfinału B.
  • sesja finałowa będzie grana barometrem systemem “każdy z każdym” po 4 rozdania (60 rozdań). Dla pierwszych 14 par z półfinału A, carry-over (c/o) w finale, będzie liczony wg zasady:

   

                                                     c/o pary = E/M x F/2

  gdzie:

  E – suma punktów zdobytych przez parę,

  M – maksimum punktów możliwych do zdobycia,

  F – maksimum punktów możliwych do zdobycia w finale.

  Dla pierwszej pary z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej na miejscu 9. z półfinału A.

  Dla drugiej pary z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej na miejscu 12. z półfinału A.

   

  1. Harmonogram gry OPEN:
  2.  

    

   30.04.

   rejestracja par

   9.30

   10.30

   poniedziałek

   ćwierćfinał (30 rozdań)

   11.30

   15.50

    

   TD 1

   12.00

   15.30

    

   ćwierćfinał (30 rozdań)

   17.00

   21.20

    

   TD 2

   17.30

   21.00

            

   1.05.

   półfinał A i B (30 rozdań)

   11.00

   15.20

   wtorek

   półfinał A i B (30 rozdań)

   17.00

   21.20

            

   2.05.

   półfinał A i B (20 rozdań)

   11.00

   13.50

   środa

   finał (rundy 1-4)

   16.00

   18.10

    

   finał (rundy 5-9)

   19.00

   21.40

    

   TD 3

   17.00

   20.30

            

   3.05.

   finał (rundy 10-15)

   11.00

   14.30

   czwartek

   TD 4

   10.30

   14.00

    

   Ceremonia Zamknięcia

   15.00

      

    

    

  3. SENIORZY:
  • ćwierćfinały – 30 rozdań (pary w zależności od posiadanych tytułów klasyfikacyjnych zostaną rozstawione). Ćwierćfinały będą się składać z sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr).

  Do półfinału A awansuje pierwsze 40-60% par.

  Dokładną liczbę par awansujących poda Sędzia Główny po zakończeniu rejestracji par. Pozostałe pary grają w półfinale B.

  • półfinały A i B – 40 rozdań zostaną rozegrane w sesjach 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr).

  W obu półfinałach A i B carry-over (c/o) będzie liczony wg zasady:

   

                                                                c/o pary = CF/MCF x PF/3

  gdzie:

  CF – suma punktów zdobytych przez parę w ćwierćfinale,

  MCF – maksimum punktów możliwych do zdobycia w ćwierćfinale,

  PF – maksimum punktów możliwych do zdobycia w półfinale.

  • do finału awansuje pierwszych 14 par z półfinału A oraz 2 pary z półfinału B.
  • sesja finałowa będzie grana barometrem systemem “każdy z każdym” po 4 rozdania (60 rozdań). Dla pierwszych 14 par z półfinału A, carry-over (c/o) w finale, będzie liczony wg zasady:

   

                                                                c/o pary = E/M x F/2

  gdzie:

  E – suma punktów zdobytych przez parę,

  M – maksimum punktów możliwych do zdobycia,

  F – maksimum punktów możliwych do zdobycia w finale.

  Dla pierwszej pary z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej na miejscu 9. z półfinału A.

  Dla drugiej pary z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej na miejscu 12. z półfinału A.

   

  1. Harmonogram gry SENIORZY:
  2.  

    

   1.05.

   rejestracja par

   9.00

   10.00

   wtorek

   ćwierćfinał (30 rozdań)

   11.00

   15.20

    

   półfinał A i B (20 rozdań)

   17.00

   19.50

            

   2.05.

   półfinał A i B (20 rozdań)

   11.00

   13.50

   środa

   finał (rundy 1-4)

   16.00

   18.10

    

   finał (rundy 5-9)

   19.00

   21.40

    

   TD 3

   17.00

   20.30

            

   3.05.

   finał (rundy 10-15)

   11.00

   14.30

   czwartek

   TD 4

   10.30

   14.00

    

   Ceremonia Zamknięcia

   15.00

      

    

    

  3. KOBIETY (schemat obowiązuje przy co najmniej 31 parach):
  • ćwierćfinały – 30 rozdań (pary w zależności od posiadanych tytułów klasyfikacyjnych zostaną rozstawione). Ćwierćfinały będą się składać z sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr).

  Do półfinału A awansuje pierwsze 40-60% par.

  Dokładną liczbę par awansujących poda Sędzia Główny po zakończeniu rejestracji par.

  Pozostałe pary grają w półfinale B.

  • półfinały A i B – 30 rozdań zostaną rozegrane w sesjach 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr).

  W obu półfinałach A i B carry-over (c/o) będzie liczony wg zasady:

   

                                           c/o pary = CF/MCF x PF/3

  gdzie:

  CF – suma punktów zdobytych przez parę w ćwierćfinale,

  MCF – maksimum punktów możliwych do zdobycia w ćwierćfinale,

  PF – maksimum punktów możliwych do zdobycia w półfinale.

  • do finału awansuje pierwszych 14 par z półfinału A oraz 2 pary z półfinału B.
  • sesja finałowa będzie grana barometrem systemem “każdy z każdym” po 4 rozdania (60 rozdań). Dla pierwszych 14 par z półfinału A, carry-over (c/o) w finale, będzie liczony wg zasady:

                                                                     c/o pary = E/M x F/2

  gdzie:

  E – suma punktów zdobytych przez parę,

  M – maksimum punktów możliwych do zdobycia,

  F – maksimum punktów możliwych do zdobycia w finale.

  Dla pierwszej pary z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej na miejscu 9. z półfinału A.

  Dla drugiej pary z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej na miejscu 12. z półfinału A.

   

   

   

  1. Harmonogram gry KOBIETY:

   

   

  1.05.

  rejestracja par

  9.00

  10.00

  wtorek

  ćwierćfinał (30 rozdań)

  11.00

  15.20

   

  półfinał A i B (20 rozdań)

  17.00

  19.50

           

  2.05.

  półfinał A i B (10 rozdań)

  12.30

  13.50

  środa

  finał (rundy 1-4)

  16.00

  18.10

   

  finał (rundy 5-9)

  19.00

  21.40

   

  TD 3

  17.00

  20.30

           

  3.05.

  finał (rundy 10-15)

  11.00

  14.30

  czwartek

  TD 4

  10.30

  14.00

   

  Ceremonia Zamknięcia

  15.00

     

   

  Jeśli liczba par będzie mniejsza niż 31, wówczas będzie obowiązywać schemat:

   

   

  Liczba par

  Schemat

  Całkowita liczba rozdań

  Rund

  Rozdań w rundzie

   

  16

  15

  8

  120

  finał

  17

  17

  7

  119

  finał

  18

  17

  7

  119

  finał

  19

  19

  6

  114

  finał

  20

  19

  6

  114

  finał

  21-24

  20

  3

  60 + 60

  półfinał + finał (16 par)

  25-30

  25

  2

  50 + 60

  półfinał + finał (16 par)

   

  Harmonogram do zastosowanego schematu zostanie ogłoszony po zakończeniu rejestracji.

   

  5. NAGRODY

   

  1. W każdej konkurencji pary, które zajmą najwyższe miejsca w klasyfikacji awansują do reprezentacji Polski na 3. Otwarte Mistrzostwa Europy w odpowiadających im konkurencjach par, które odbędą się w Antalyi, Turcja w dniach 25-30 czerwca 2007.
  2. Liczba par z poszczególnych finałów Mistrzostw Polski Par 2007, które reprezentować nas będą na 3.OME jest ustalana wg schematu (dotyczy kobiet i seniorów):
   • frekwencja do 22 par – 1 para,
   • frekwencja 23-40 par – 2 pary,
   • frekwencja powyżej 41 – 3 pary.
  1. W konkurencji open 3 pary medalistów awansują do 3.OME.
  2. Koszty wyjazdu pokrywa PZBS, ale tylko parom grającym w niezmienionym składzie w wysokości: na parę – wpisowe do mistrzostw, na osobę – ryczałt na przelot samolotem do Antalyi i z powrotem (ok. 250 €), dieta dzienna – 40 € za każdy dzień gry, hotelowy ryczałt dzienny – 60 € za każdy dzień gry. W przypadku zakwalifikowania się na 3.OME w konkurencji mikstów, zawodnikowi przysługuje tylko jeden zwrot za przelot.
  3. Trzy pierwsze pary w każdej konkurencji zdobędą tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski w danej konkurencji na 2007 rok oraz otrzymają medale i puchary.
  4. W Turniejach Dodatkowych za czołowe miejsca zostaną wypłacone nagrody finansowe.

   


  6. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE

   

  1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS.
  2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Zabronione jest również stosowanie konwencji Wilkosza na otwarciach jak i w obronie przeciwko naturalnemu otwarciu 1 trefl. Przeciwko otwarciu 1 trefl z WJ lub Strefy lub z systemu niebieskiego dopuszcza się stosowanie dowolnych konwencji.
  3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS lub Sędzia Główny.
  4. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne lub silne są zabronione.

   

  7. KARTY KONWENCYJNE

   

  1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
  2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.
  3. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.

   

  8. CZAS GRY

   

  1. Czas na rozegranie dwóch rozdań bez zasłon wynosi 15 minut oraz 32 minuty na rozegranie czterech rozdań z użyciem zasłon.
   1. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
   • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania lub średnią z danej fazy (ćwierćfinał, półfinał lub finał), jeśli jest niższa,
   • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania lub średnią z danej fazy, jeśli jest wyższa,
   1. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:
   • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania, lub średnią z danej fazy, jeśli jest niższa, lub mniej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,
   • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania, lub średnią z danej fazy, jeśli jest wyższa, lub więcej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.

   

  9. ALERTOWANIE

   

  Mają zastosowanie Zasady Alertowania PZBS.

    

  10. RESTRYKCJE

   

  1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
  2. Zakazuje się:
  3. - opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,

   - palenia w miejscach niedozwolonych,

   - spożywanie alkoholu na sali gry,

   - używania telefonu komórkowego,

   - prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

   Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 15% zapisu maksymalnego.

  4. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 25% zapisu maksymalnego.

   

   

  11. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE

   

  Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

  Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów i Komisji Odwoławczej przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

   

  12. KOMISJA ODWOŁAWCZA

   

  1. Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone:
  • w formie pisemnej na specjalnym formularzu,
  • na ręce Sędziego Głównego w ciągu 30 minut po zakończeniu każdej sesji, przy czym intencja składania odwołania musi być zadeklarowana sędziemu wydającemu orzeczenie w ciągu 10 minut od wydania orzeczenia,
  • kaucja przy złożeniu odwołania wynosi 100 zł.
  1. Odwołanie od wywieszonych wyników musi być złożone w ciągu 30 minut po ich wywieszeniu lub nie później niż godzinę przed rozpoczęciem kolejnej sesji.

   

  13. INFORMACJE KOŃCOWE

   

  1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
  2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
  3. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 20 grudnia 2006 roku.
(-) Włodzimierz Stobiecki           (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS ds. Sportowo-Organizacyjnych       Prezes PZBS