Polski Związek Brydża Sportowego


do wydruku

29. Mistrzostwa Polski Par Kobiet 2008
Regulamin

 

 

1. Mistrzostwa Polski Par Kobiet 2008 (MPPK'08) mają na celu wyłonienie mistrzów i wicemistrzów Polski w tej konkurencji i są eliminacją do 4. Otwartych Mistrzostw Europy Par Kobiet, San Remo, Włochy, 22-27 czerwca 2009 r.

2. MPPK'08 organizuje Polski Związek Brydża Sportowego przy współudziale Mazowieckiego Związku Brydża Sportowego.

3. MPPK'08 odbędą się w Warszawie w ramach 36. Grand Prix Warszawy w terminach:


­ 21 sierpnia, godz. 17.30 - eliminacje, 3 x 10 rozdań, bez zasłon
­ 22 sierpnia, godz. 10.00 - finał dla 16 par, 15 x 2 rozdania, na zasłonach.

4. W MPPK'08 mogą wziąć udział tylko zawodniczki zrzeszone w PZBS w roku 2008.

5. Eliminacja do 4. OME par kobiet dotyczy par, których zawodniczki:


a) są obywatelkami Polski,
b) na stałe mieszkają w Polsce.

6. Liczba par, które reprezentować nas będą na 4.OME jest ustalana wg schematu:


a) frekwencja 22-30 par - 1 para,
b) frekwencja 31-40 par - 2 pary,
c) frekwencja powyżej 41 - 3 pary.

7. Wpisowe do MPPK'08 wynosi 50 zł od zawodniczki, ulgowe - 25 zł.

8. MPPK'08 rozegrane zostaną na zapis maksymalny.

9. Po zakończeniu eliminacji 16 najlepszych par awansuje do finału, gdzie rozegrają 15 rund, każdy z każdym, po 2 rozdania, z carry-over z eliminacji liczonym wg zasady:


c/o pary = E/M x F/2

gdzie:


E - suma punktów zdobytych przez parę w eliminacjach,
M - maksimum punktów możliwych do zdobycia,
F - maksimum punktów możliwych do zdobycia w finale.

10. W MPPK'08 mają zastosowanie: MPB'97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS oraz niniejszy Regulamin.

11. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.

12. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.

13. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 4 sierpnia 2008r.

 


(-) Włodzimierz Stobiecki           (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS ds. Sportowo-Organizacyjnych       Prezes PZBS