Polski Związek Brydża Sportowego

51. Otwarte Mistrzostwa Polski Par 2008

Regulamin

wyniki  eliminacje wojewódzkie

zakwaterowanie

 fotoreportaż 1, fotoreportaż 2, fotoreportaż 3, fotoreportaż 4, ceremonia zakończenia, finaliści

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

 1. 51. Otwarte Mistrzostwa Polski Par 2008 (OMPP’08) mają na celu wyłonienie Mistrzów Polski w konkurencji par i są eliminacją do 4. Otwartych Mistrzostw Europy Par Open (druga połowa czerwca 2009 Rimini, Włochy).
 2. W OMPP’08 mogą brać udział wszyscy członkowie PZBS, zarejestrowani na rok 2008.
 3. W OMPP’08 mają zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL i WBF oraz niniejszy Regulamin.

 

II. SCHEMAT TURNIEJU, DOPUSZCZENIA, ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA PAR, WPISOWE

 1. OMPP’08 zostaną rozegrane w Warszawie w dniach 30.04–4.05.2008 r. z następującym schemat organizacyjnym:
  1. turniej kwalifikacyjny – otwarty dla wszystkich członków PZBS,
  2. ćwierćfinały – bezpośrednio do ćwierćfinałów będą dopuszczone pary złożone z zawodników o współczynniku WK ³ 12 po wcześniejszym zgłoszeniu zgodnie z pkt. II.2.
  3. półfinały A i B – bezpośrednio do półfinału A będą dopuszczone:
   1. pary o łącznym współczynniku WK = 36 po wcześniejszym zgłoszeniu zgodnie z pkt. II.2.
   2. pary z eliminacji wojewódzkich wg zasady jedna para na każde rozpoczęte 300 członków wg stanu na 29 lutego 2008 (lista zostanie ogłoszona 1 marca 2008) po wcześniejszym zgłoszeniu przez właściwy WZBS zgodnie z pkt. II.2.
   3. medaliści Mistrzostw Polski Par Open w 2007 po wcześniejszym zgłoszeniu zgodnie z pkt. II.2.
 2. Zgłoszenia do OMPP’08 należy dokonać w terminie do 29 kwietnia 2008 r.
 • pocztą – PZBS ul. Złota 9/4, 00-019 Warszawa,
 • faksem – (022) 827 34 88,
 • telefonicznie – (0-22 827 24 29)
 • mailem – Jerzy Greś: [email protected],
 1. Opłata startowa od zawodnika wynosi:
 • turniej kwalifikacyjny – opłata normalna 50 zł, opłata ulgowa 25 zł (opłata obejmuje tylko turniej kwalifikacyjny),
 • OMPP’08 – opłata normalna 100 zł, opłata ulgowa 50 zł.

 

III. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

 

 1. OMPP’08 obliczane są na zapis maksymalny.
  • turniej kwalifikacyjny – 50 rozdań, do ćwierćfinału awansuje nie mniej niż 50% uczestników (dokładną liczbę poda Sędzia Główny po zakończeniu wszystkich zapisów)
  • ćwierćfinały – 50 rozdań (pary w zależności od posiadanych tytułów klasyfikacyjnych zostaną rozstawione).

  Do półfinału A awansuje 40-60% par. Wszystkie dopuszczone pary dostaną carry-over (c/o) w wysokości równej c/o 10. pary awansującej do półfinału A.

  Dokładną liczbę par awansujących poda Sędzia Główny po zakończeniu rejestracji par. Pozostałe pary grają w półfinale B.

  • półfinały A i B – 60 rozdań.

  W obu półfinałach A i B carry-over (c/o) będzie liczony wg zasady:

  c/o pary = CF/MCF x MPF/5

   

  gdzie:

  CF – suma punktów zdobytych przez parę w ćwierćfinale,

  MCF – maksimum punktów możliwych do zdobycia w ćwierćfinale,

  MPF – maksimum punktów możliwych do zdobycia w półfinale.

  • z półfinałów A i B do finału awansuje w sumie 16 par (14 z finału A i 2 pary z finału B). Bezpośrednio w finale mogą wystartować również 4 pary reprezentacji Polski open, które będą grały w oficjalnym meczu z reprezentacją Holandii (1-3 maja). W wypadku rezygnacji którejś z par – by zapewnić parzystą liczbę par w finale – zostanie powołana trzecia para z finału B.
  • sesja finałowa będzie grana barometrem systemem “każdy z każdym” po 4 rozdania. Dla par z półfinału A, carry-over (c/o) w finale, będzie liczony wg zasady:

  c/o pary = PF/MPF x F/3

   

  gdzie:

  PF – suma punktów zdobytych przez parę w półfinale,

  MPF – maksimum punktów możliwych do zdobycia w półfinale,

  F – maksimum punktów możliwych do zdobycia w finale.

   

  Dla par z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej odpowiednio na miejscu 10., 11. i ewentualnie 12. z półfinału A.

  Dla par z reprezentacji Polski dopuszczonych bezpośrednio do finału carry-over będzie równe carry-over pary awansującej z półfinału A na miejscu 5.

  1. Harmonogram gry:
  2.  

   30.04.

   środa

   rejestracja par

   16.30

   17.15

   turniej kwalifikacyjny (20 rozdań)

   18.00

   21.00

    

   1.05.

   czwartek

   turniej kwalifikacyjny (30 rozdań)

   10.00

   14.30

   ćwierćfinał (30 rozdań)

   16.30

   21.00

   TD 1

   17.00

   20.30

    

   2.05.

   piątek

   ćwierćfinał (20 rozdań)

   10.00

   13.00

   TD 2

   10.30

   14.00

   półfinały (20 rozdań)

   15.00

   18.00

   TD 3

   17.00

   20.30

   półfinały (20 rozdań)

   19.00

   22.00

    

   3.05.

   sobota

   półfinały (20 rozdań)

   11.00

   14.00

   TD 4

   10.30

   14.00

   finały*

   17.00

   21.30

   TD 5

   16.30

   20.00

     

   4.05.

   niedziela

   finały*

   10.30

   15.30

   Ceremonia Zamknięcia*

   16.00

    

    

    * - harmonogram finału może ulec modyfikacjom w zależności od liczby par w finale (16, 18 lub 20)

  3. Turnieje Dodatkowe – TD:
   • bezpłatne dla zawodników biorących udział w ćwierćfinałach i półfinałach OMPP’08 (dotyczy TD3, TD4, TD5),
   • 30 zł opłata normalna,
   • 20 zł opłata ulgowa dla członka PZBS, za okazaniem legitymacji członkowskiej,
   • 10 zł opłata ulgowa dla juniora, seniora będącego członkiem PZBS.

    

IV. NAGRODY

    

 1. Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski na 2008 rok oraz otrzymają medale i puchary.
 2. Trzy pierwsze pary awansują do reprezentacji Polski na 4. Otwarte Mistrzostwa Europy Par Open (druga połowa czerwca 2009 Rimini, Włochy); koszty wyjazdu pokrywa PZBS w wysokości: na parę – wpisowe do mistrzostw, na osobę – ryczałt na przejazd do Rimini i z powrotem - 200 €, dieta dzienna – 40 € za każdy dzień gry, hotelowy ryczałt dzienny – 60 € za każdy dzień gry, ale tylko parom grającym w niezmienionym składzie, w której obaj zawodnicy są obywatelami Polski i na stałe są mieszkańcami naszego kraju.
 3. W Turniejach Dodatkowych za czołowe miejsca zostaną wypłacone nagrody finansowe.
  1.  

V. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS.
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Zabronione jest również stosowanie konwencji Wilkosza na otwarciach jak i w obronie przeciwko naturalnemu otwarciu 1 trefl. Przeciwko otwarciu 1 trefl z WJ lub Strefy lub z systemu niebieskiego dopuszcza się stosowanie dowolnych konwencji.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS lub Sędzia Główny.
 4. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione.

 

VI. KARTY KONWENCYJNE

    

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.
 3. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.
  1.  

VII. CZAS GRY

    

 1. Czas na rozegranie dwóch rozdań bez zasłon wynosi 15 minut oraz 34 minut na rozegranie czterech rozdań z użyciem zasłon.
 1. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
  • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania,
  • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania,
 2. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:
  • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania lub mniej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,
  • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania lub więcej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.

   

VIII. RESTRYKCJE

 

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
 3. - opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,

  - palenia w miejscach niedozwolonych,

  - spożywanie alkoholu na sali gry,

  - używania telefonu komórkowego,

  - prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

  Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 15% zapisu maksymalnego.

 4. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 25% zapisu maksymalnego.

      

IX. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE

 

Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

 

X. ZAŁOŻENIA KOŃCOWE

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.

 

Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 15 grudnia 2007 roku.

 

(-) Włodzimierz Stobiecki           (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS ds. Sportowo-Organizacyjnych       Prezes PZBS