Grand Prix Polski Teamów 2007/08

Korekta regulaminu
Grand Prix Polski Teamów 2007/08

 

ad 8) Potwierdzenie startu do 6 września (było do 22 września) do godz. 12.00
Na wniosek licznej grupy zawodników, poparty przez Radą Zawodniczą, ZG postanowił umożliwić zwycięskim teamom zamianę wyjazdu na Reisingera do Bostonu na wyjazd na 4. Otwarte Mistrzostwa Europy (San Remo, Włochy), w kategorii teamów open lub par open. Taka zamiana oraz wybór konkurencji w San Remo musi uzyskać akceptację wszystkich zawodników w teamie.

Sławek Latała
Sędzia Główny GPP Teamów 2008/09
[email protected]
0-501 162 924

 

I. Założenia sportowe

 1. Grand Prix Polski Teamów 2007/08 (GPT’07/08) rozgrywane będzie jako cykl dwunastu turniejów w wybranych imprezach z JKS 2007 oraz JKS 2008 (decyzja o lokalizacji i terminach czterech turniejów zostanie podjęta po otrzymaniu ofert z WZBS-ów):

Lp

Termin

Miejsce

 1

8 lipca 2007 (niedziela)

Sława

 2

21 lipca 2007 (sobota)

Sopot

 3

11 sierpnia 2007 (sobota)

Słupsk

 4

25 sierpnia 2007 (sobota)

Warszawa

 5  8 marca 2008 (sobota)  Piła
6  5 kwietnia 2008 (sobota)  Starachowice
7  10 maja 2008 (sobota)  Wrocław
8  24 maja 2008 (sobota)  Poznań
9

5 lipca 2008 (sobota)

Sława

 10

19 lipca 2008 (sobota)

Sopot

 11

9 sierpnia 2008 (sobota)

Słupsk

 12

23 sierpnia 2008 (sobota)

Warszawa

Finał

19-21 września 2008 Olsztyn

 

 1. W turniejach eliminacyjnych mogą brać udział tylko drużyny 4-osobowe.
 2. Turnieje eliminacyjne muszą być grane na powielanych rozdaniach.
 3. Punktacja długofalowa, indywidualna opierać się będzie na zasadzie sumowania punktów z każdego turnieju.
 4. Każdemu zawodnikowi liczy się jego 7 najlepszych turniejów.
 5. Turnieje eliminacyjne składają się z 13 meczów, przy czym:
 1. rundy 1-5 – round-robin w grupach 6-drużynowych rozstawionych metodą pętelkową wg sumy WK,
 2. runda 6 – na dochodzenie, bez powtórzeń, bez opóźnienia (swiss).
 3. rundy 7-11 – na dochodzenie, bez powtórzeń, z opóźnieniem jednej rundy,
 4. rundy 12-13 – na dochodzenie, bez powtórzeń, bez opóźnienia (swiss),
 5. jeśli warunki lokalowe nie pozwalają na ścisłe przestrzeganie punktu 5c, to dopuszczalne jest inne rozstawienie.
 1. Runda to mecz 4-rozdaniowy, grany systemem Punkt Za Rozdanie, w którym:
 1. wygrana w rozdaniu nawet 10 punktami daje zwycięstwo 2:0,
 2. remis = 1:1,
 3. przegrana = 0:2.
 1. Po zakończeniu cyklu – 16 najlepszych zawodników z wybranym przez siebie teamem, złożonym z zawodników, którzy rozegrali co najmniej 5 turniejów eliminacyjnych GPT 2007/08 startuje w finale. Potwierdzenie startu do 6 września 2008 do godz. 12:00 do Sędziego Głównego GP. Jeśli zawodnicy z najlepszej “16” tworzą parę, bądź team, lub któryś z zawodników nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejnych zawodników z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 17.
 2. Turnieje eliminacyjne i finał są zaliczane do kategorii trzeciej zawodów zgodnie z Polityką Systemową PZBS, czyli dopuszcza się systemy Zielone i Niebieskie.
 3. W trakcie rozgrywek mają zastosowanie: MPB, Regulamin Zawodów PZBS, Przepisy Wykonawcze do GPT 2007/08, Przepisy Wykonawcze finału GPT 2007/08 oraz niniejszy regulamin.
 4. System gry w finale – po zasięgnięciu opinii Rady Zawodniczej – zostanie ogłoszony do końca września 2007.

 

 

II. Założenia finansowe i organizacyjne

 

Dwa pierwsze teamy zostaną wysłane na Jesienne Mistrzostwa Ameryki Północnej (Reisinger Cup), 20-30 listopada 2008, Boston, Massachusetts.

(Ewentualne dodatkowe nagrody w finale – pod warunkiem znalezienia sponsora).

W turniejach eliminacyjnych GP będą również nagrody przewidziane regulaminem zawodów PZBS.

Fundusz nagród – minimum 50% funduszu wpisowego.

Wpisowe do turniejów eliminacyjnych jest stałe i wynosi:

60 zł + 10 zł fundusz młodzieżowy – uczestnik niebędący członkiem PZBS,

40 zł + 10 zł fundusz młodzieżowy – członek PZBS,

20 zł + 10 zł fundusz młodzieżowy – członek PZBS do 25 lat lub od 65 lat (za okazaniem ważnej legitymacji PZBS z wpisaną ulgą).

 

Sławomir Latała

Sędzia Główny GPT 07/08

e-mail: [email protected]

kom. 501 162 924

 

Powyższe założenia organizacyjne, sportowe i finansowe zostały zatwierdzone przez ZG PZBS na posiedzeniu 15 maja 2007.
 
(-) Włodzimierz Stobiecki  (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS Prezes PZBS