REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI TEAMÓW SYSTEMEM PATTONA

 

 do wydruku
 

 

 

I.             Założenia Ogólne

 

1.        Mistrzostwa Polski Teamów systemem Patrona mają charakter otwarty
i rozgrywane są w ramach Euroregionalnych Zawodów Brydżowych Trzydniówka Bolesławiecka w dniach 18-19.09.2009r.

2.        Mistrzostwa mają na celu wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski Teamów systemem Patrona na rok 2009.

3.        Teamy 4 – osobowe

 

II.           Wpisowe i rejestracja.

1.        Wpisowe do MP Teamów wynosi:

- normalna                        - 60zł

- członek PZBS               - 50zł

- ulgowa PZBS                - 30zł

- młodzież szkolna          - 30zł

2.        Przyjmowanie wpisowego i rejestracja wszystkich teamów odbędzie się
w Biurze Zawodów w dniu 18.09.2009 w godz.11.00-12.00

 

III.         Założenia sportowe.

 

1.       MPT 2009 rozgrywane będą w 3 sesjach:

·        sesja eliminacyjna - 9 rund 4 rozdaniowych

·        Zgłoszone drużyny zostaną rozstawione zgodnie z WK oraz podzielone na grupy 4-6 zespołowe i rozegrają po 3 mecze w grupach.

Pozostałych 6 rund sesji eliminacyjnej będzie rozgrywanych na dochodzenie bez powtórzeń.

·        Do półfinału awansuje 16 najlepszych drużyn z zaliczeniem wyniku po eliminacjach w wysokości 1/2.

·        sesja półfinałowa -15 rund 3 rozdaniowych

·        Mecze 3 –rozdaniowe każdy z każdym.

·        Do finału awansuje 8 najlepszych teamów z zaliczeniem wyniku po półfinałach w wysokości 2/3.

·        sesja finałowa

·        Mecze 4 rozdaniowe każdy z każdym oraz 8 runda według wyników
o miejsca 1-2 , 3-4, 5-6, 7-8 z zaliczeniem VP w całym turnieju.

·        Mecze finałowe rozgrywane będą  przy użyciu zasłon licytacyjnych.

 

 

2.       Obliczanie wyników

Różnica 10 pkt w zapisie daje remis 1-1.

1.        Mecze 4 rozdaniowe

Wynik meczu zostanie ustalony w skali 12:0 z tym, że 8 punktów zdobywają teamy za wygrane lub zremisowane rozdanie a 4 VP za saldo według następujących zasad:

·        jeżeli saldo wyników nie przekracza 10% wyniku teamu o większej sumie w zapisów we wszystkich rozdaniach to wynik wynosi 2:2.

·        jeżeli saldo wyników przekracza 10%, a nie przekracza 1/3 wyniku teamu o większej sumie zapisów we wszystkich rozdaniach to wynik wynosi 3:1

·        jeżeli saldo wyników przekracza 1/3 wyniku teamu o większej sumie zapisów we wszystkich rozdaniach to wynik wynosi 4:0

2.        Mecze 3 rozdaniowe

Wynik meczu zostanie ustalony w skali 9:0 z tym, że 6 punktów zdobywają teamy za wygrane lub zremisowane rozdanie a 3 VP za saldo według następujących zasad:

·        jeżeli saldo wyników nie przekracza 10% wyniku teamu o większej sumie w zapisów we wszystkich rozdaniach to wynik wynosi 1,5:1,5

·        jeżeli saldo wyników przekracza 10%, a nie przekracza 1/3 wyniku teamu o większej sumie zapisów we wszystkich rozdaniach to wynik wynosi 2:1

·        jeżeli saldo wyników przekracza 1/3 wyniku teamu o większej sumie zapisów we wszystkich rozdaniach to wynik wynosi 3:0

 

3.       O kolejności teamów w poszczególnych fazach turnieju decyduje:

·        większa ilość VP,

·        większa ilośc VP zdobytych w danej fazie turnieju (półfinał, finał),

·        bezpośrednie mecze,

·        w eliminacjach – suma VP uzyskana przez przeciwników,

·        saldo zapisów w danej fazie turnieju,

·        saldo zapisów w całym turnieju.

 

4.       Kary

Ustala się gradację kar w wysokości : 0,25, 0,5 i 1,0 VP

 

IV.        Informacje Końcowe

 

1.        Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.

2.        Pełnomocnikiem ZG PZBS ds. MPT 2009 jest kol. Stanisław Gołębiowski

3.        Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny

 

 

(-) Stanisław Gołębiowski
(-) Radosław Kiełbasiński

Wiceprezes PZBS
ds. Sportowych

       
Prezes PZBS