POLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO 

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY 

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI 2009 
w BRYDŻU SPORTOWYM 

Wrocław, 11-13 grudnia 2009

 

                                                                                                                                Wrocław, 15.11.2009 r.

wersja do wydruku

KOMUNIKAT nr 2

 

 

Termin Mistrzostw :       11-13.12.2009


Miejsce Mistrzostw : "Stołówka Akademicka" przy ul. Smoluchowskiego 29 - wejście od Wybrzeża Wyspiańskiego


Weryfikacja : 11.12.2009 od godz. 14.00 - mała sala na "Stołówce Akademickiej"


Odprawa Techniczna:  11.12.2009 godz. 16:55


Biuro Zawodów : czynne 11.12.2009  od godz. 14:00 mała sala na "Stołówce Akademickiej"
Wszelkie informacje dotyczące zakwaterowania i wyżywienia w Biurze Zawodów - kierownik biura zawodów - kol. Stanisław Gołębiowski, tel. kom. 509 993242 lub 601-795136

Koszty uczestnictwa: 200  zł od osoby 
- (2 noclegi i 3 posiłki dziennie od kolacji 11.12. 2009- do obiadu 13.12.2009) - wszystkie posiłki w formie bufetu szwedzkiego
-Zakwaterowanie
Centrum Szkolenia i Doradztwa (ul. Boczna 12)    -  70 miejsc
Hostel Centrum ul. Św. Mikołaja 16/17                    - 50 miejsc

 

Zgłoszenia :  do dnia 02.12.2009 na adres KS AZS Politechnika Wrocławska ul .Wybrzeże Wyspiańskiego 27 lub adres mailowy [email protected] -zgodnie z regulaminem AMP


 

REGULAMIN TECHNICZNY

 I. SYSTEM ROZGRYWEK

Rozgrywki trwają max. 3 dni i składają się z turniejów par oraz teamów 4. osobowych.
1. Turniej par - uczestnicy rozgrywają minimum 60 rozdań na maksy.
2. Turniej teamów - uczestnicy rozgrywają min. 50 rozdań systemem na dochodzenie. Mecze 4 - 6 rozdaniowe.
3. Wszyscy uczestnicy otrzymują punkty długofalowe (pdf).
4. Obowiązują przepisy PZBS. Szczegółowy harmonogram rozgrywek podany zostanie w komunikacie nr 3.

II. UCZESTNICTWO

1. Uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodników. W danej parze lub drużynie mogą występować zawodnicy różnych uczelni.

III. PUNKTACJA
1. Każdy zawodnik danej pary lub teamu otrzymuje tą samą ilość pdf.
2. Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki 6. najlepszych zawodników danej uczelni w turnieju par oraz 4. najlepszych zawodników danej uczelni w turnieju teamów.
3. Uczelnia będzie sklasyfikowana jeżeli w Mistrzostwach wystartuje co najmniej 2 zawodników
4. Zawodnicy otrzymują pdf wg następujących zasad:
  a) turniej par
    - kryterium ilościowe: zwycięzcy otrzymują pdf równe liczbie startujących zawodników, dalsze miejsca z obniżką o 2 pdf,
    - kryterium sportowe: 30% czołowych par otrzymuje dodatkowe pdf, gdzie zwycięzcy otrzymują 160 pdf, a dalsze miejsca otrzymują pdf z obniżką uzależnioną od ilości premiowanych miejsc
    - premie specjalne: 1 m - 40 pdf, 2 m - 32 pdf, 3 m 25 pdf, 4 m - 19 pdf, 5 m - 14 pdf, 6 m - 10 pdf, 7 m - 7 pdf, 8 m - 5 pdf, 9 m - 3 pdf, 10 m - 1 pdf.
  b) turniej teamów
    - kryterium ilościowe: zwycięzcy otrzymują pdf równe liczbie startujących zawodników, dalsze miejsca z obniżką o 4 pdf,
    - kryterium sportowe: 30% czołowych par otrzymuje dodatkowe pdf, gdzie zwycięzcy otrzymują 160 pdf, a dalsze miejsca otrzymują pdf z obniżką uzależnioną od ilości premiowanych miejsc
    - premie specjalne: 1 m - 40 pdf, 2 m - 28 pdf, 3 m - 18 pdf, 4 m - 10 pdf, 5 m - 5 pdf, 6 m - 2 pdf.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. W Akademickich Mistrzostwach Polski 2009/2010 mogą uczestniczyć członkowie AZS bez względu na inną
przynależność klubową, w tym:
  a) studenci do ukończenia 28. roku życia (osoby urodzone po 30.09.1981 r.),
  b) słuchacze Kolegiów Nauczycielskich do ukończenia 28. roku życia (osoby urodzone po 30.09.1981 r.),
  c) uczestnicy studiów doktoranckich (bez ograniczenia wieku),
  d) etatowi pracownicy uczelni - absolwenci szkół wyższych - zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę, minimum 3 miesiące wcześniej niż termin rozgrywania Mistrzostw,
  e) absolwenci, którzy zakończyli studia w roku akademickim 2009/2010 - do końca tego roku akademickiego.
2. W Akademickich Mistrzostwach Polski nie mogą uczestniczyć tzw. wolni słuchacze oraz uczestnicy studiów podyplomowych.
3. Warunkiem dopuszczenia do AMP jest przedłożenie Komisji Weryfikacyjnej następujących oryginałów dokumentów:
  a) ważna legitymacja AZS,
  b) certyfikat przynależności akademickiej, wg wzoru na aktualny rok akademicki (pkt. XIII), odpowiedni dla poszczególnych grup uczestników Akademickich Mistrzostw Polski (student / pracownik).
  c) zgłoszenie ostateczne (wg wzoru opisanego w pkt. XIII) poświadczone obowiązkowo przez Prezesa KU AZS, Kierownika SWFiS.
  d) zaświadczenie lekarskie lub aktualne badania w książeczce zdrowia w przypadku startu w Mistrzostwach w judo i trójboju siłowym; w przypadku pozostałych dyscyplin podstawą jest indywidualne oświadczenie woli zawarte w certyfikacie.