Polski Związek Brydża Sportowego

Ocena turniejów eliminacyjnych
10. Grand Prix Polski Par 2009

kolejność po eliminacjach ,  statystyka dotychczasowych turniejów,   

Lp.

Termin

Miejsce

l. par

Ocena finalistów

Punkty za frekwencję*

Suma

KONGRESY

1

22.08

Warszawa

357

16

27,2

43,2

2

18.07

Sopot

287

6

13,2

19,2

3

8.08

Słupsk

286

-1

13,0

12,0

4

4.07

Sława

336

-27

23,0

-4,0

MITYNGI

1

13.06

Poznań

223

40

0,4

40,4

2

9.05

Wrocław

200

15

-4,2

10,8

3

21.02

Elbląg

173

18

-9,6

8,4

4

4.04

Starachowice

236

0

3,0

3,0

5

20.09

Bolesławiec

174

5

-9,4

-4,4

6

7.06

Bydgoszcz

187

1

-6,8

-5,8

7

8.03

Piła

195

-6

-5,2

-11,2

8

19.04

Łódź

242

-20

4,2

-15,8

9

24.05

Ciechanów

151

-21

-14,0

-35,0

* - zgodnie z zasadą: średnio 221 par i za każde 5 par przyznano 1 punkt (+ lub -) z dokładnością do 1/10

 

 

Tradycyjnie uczestnicy turniejów eliminacyjnych oraz finału dokonali oceny organizacji, nagród, warunków gry, poziomu sędziowania i wszystkich tych aspektów ważnych i mniej ważnych, dla których warto uczestniczyć w turnieju.

Uczestnicy turniejów głosowali “nogami”, a z tabeli wynika, że frekwencja decydowała w istotnym stopniu o pozycji danego turnieju w rankingu.

Z uwagi na liczne i poniekąd słuszne uwagi, że mityngom ciężko jest konkurować z kongresami w zakresie frekwencji, już w ubiegłym roku tabelę rozbiłem na dwie części, w których to kongresy i mityngi rywalizują tylko pomiędzy sobą.

Uczestnicy finału wypełniali anonimową ankietę, w których wskazywali turnieje najlepsze i najgorsze, częstokroć uzasadniając swój wybór.

Analiza oddanych głosów jednoznacznie wskazuje, że poziom organizacji imprezy i warunki gry stały się już trwałym, najważniejszym elementem przyciągającym zawodników.

W obu grupach liderzy błyszczą na pierwszych miejscach. Zarówno Warszawa w klasie kongresów, jak i Poznań w grupie mityngów są klasą dla samych siebie.

Gratulacje – po raz kolejny – dla działaczy warszawskich i poznańskich!!!

 

Sławek Latała

Sędzia Główny GPP 2009