52. Mistrzostwa Polski Par Mikst 2009/10

REGULAMIN

 
 

  1. 52. Mistrzostwa Polski Par Mikst 2009/09 (MPPMikst 09/10) mają na celu wyłonienie Mistrzów Polski w konkurencji par mikstowych w sezonie 2009/10.
  2. MPPMikst 09/10 rozgrywane będą jako cykl 7 turniejów mikstowych zwanych dalej kwalifikacyjnymi podczas następujących zawodów z JKS 2009 i JKS 2010 zakończony finałem:

 

Lp.

Termin

Miejsce

  1.  

11 czerwca 2009 (czwartek)

Mityng - Poznań
  1.  

11 lipca 2009 (sobota)

Kongres - Sława
  1.  

20 lipca 2009 (poniedziałek)

Kongres - Sopot
  1.  

7 sierpnia 2009 (piątek)

Festiwal - Słupsk

  1.  

28 sierpnia 2009 (piątek)

Kongres - Warszawa

  1.  

28 listopada 2009 (sobota)

Mityng - Poznań

  1.  

16 kwietnia 2010 (piątek)

Mityng - Starachowice

  1.  

finał - kwiecień/maj 2010

Warszawa

 

 

3. Liczba rozdań w turnieju kwalifikacyjnym wynosi 3 x 10.
4. Wpisowe do każdego turnieju kwalifikacyjnego ustala organizator.
5. Każdy z turniejów kwalifikacyjnych będzie liczony na zapis maksymalny.
6. MPPMikst 09/10 dotyczą par, których zawodnicy są zrzeszeni w PZBS w latach 2009 i 2010.
Inne pary również mogą brać udział w turniejach kwalifikacyjnych, ale nie będą brane pod uwagę.
7. Każdej parze spełniającej warunek w pkt.6 liczą się 3 najlepsze turnieje na zasadzie sumowania procentów.
8. W przypadku lokat dzielonych o wyższym miejscu decyduje:
   a) udział w większej liczbie turniejów kwalifikacyjnych,
   b) lepsze wyniki w turniejach kwalifikacyjnych niezaliczanych do punktacji,
   c) większa suma WK pary,
   d) losowanie.
9. Po zakończeniu kwalifikacji 16 najlepszych par, spełniających warunek pkt.6, awansuje do finału, gdzie rozegrają 3 sesje każdy z każdym po 2 rozdania (3 x 30 rozdań), z carry-over z kwalifikacji liczonym jak jedna sesja finału.
10. Pierwsze trzy pary MPPMikst 09/10 otrzymają medale, puchary i tytuły Mistrzów lub Wicemistrzów Polski Par Mikstowych w sezonie 2009/10.
11. W MPPMikst 09/10 mają zastosowanie: MPB'07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS oraz niniejszy Regulamin.
12. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
13. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 22 maja 2009r.

 

 

 
 (-) Marian Wierszycki         (-) Radosław Kiełbasiński
Przewodniczący Komisji Regulaminów Sportowych Prezes PZBS