Polski Związek Brydża Sportowego

Komunikat Wydziału Gier PZBS z dnia 14.12.2009

 

 

 

            Wydział wyjaśnia, że przewidziane w nowym Regulaminie Klasyfikacyjnym gwiazdki dla turniejów ogólnopolskich i regionalnych będą przyznawane dopiero od 1 stycznia 2010 i dotyczyć będą imprez rozgrywanych po tym dniu. Wnioski z poszczególnych WZBS dotyczące RTP* należy składać do WG PZBS podając datę, nazwę turnieju i miejscowość. Turnieje te, po przyznaniu gwiazdki, umieszczone zostaną w MSC Cezar.
Niestety, niektóre WZBSy już w IV kw. br., niezgodnie z pkt. 12.1. RK, wyróżniło niektóre swoje turniejem przyznając zwycięzcom 50 PKL. W związku z tym, poleca się  wszystkim sędziom i administratorom Cezara zweryfikowanie takich turniejów i przyznanie PKL zgodnie z pkt.11 RK, przyjmując RT=5 we wzorze na PZ. Wszystkie te turnieje winny być wprowadzone do Cezara na osobnych zbitkach.

            Wyjaśnia się też, że Tabela 5 dotyczy  tylko Mistrzostw Polski rozgrywanych na szczeblu centralnym. Jedynie w MPP(open) premiowany jest finał wojewódzki będący  końcową eliminacją kwalifikującą do rozgrywek finałowych MPP.