Polski Związek Brydża Sportowego

Regulamin

Mistrzowskiej Majówki 2009

zgłoszone pary propozycja zakwaterowania harmonogramy
wersja do wydruku

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

1.      Mistrzowska Majówka 2009 (MM'09) ma na celu wyłonienie mistrzów Polski w konkurencjach wymienionych w 1.2.a.b.c.d. oraz jest eliminacją do 4. Otwartych Mistrzostw Europy (12-27 czerwca 2009, San Remo, Włochy).

2.      W ramach MM'09 rozegrane zostaną:

a)       Finał 51. Mistrzostw Polski Par Mikst 2008/09 (MIKST),

b)       52. Mistrzostwa Polski Par Open 2009 (OPEN),

c)       19. Mistrzostwa Polski Par Seniorów 2009 (SENIORZY),

d)       30. Mistrzostwa Polski Par Kobiet 2009 (KOBIETY),

e)       Turnieje Dodatkowe (TD).

3.      MM'09 zorganizowane przez Polski Związek Brydża Sportowego (PZBS) odbędą się w Centrum Konferencyjnym MON, ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie w dniach:

a)       25-26.04.             - MIKST,

b)       30.04-3.05.          - OPEN,

c)       1-3.05.                 - KOBIETY, SENIORZY.

4.      W MM'09 mają zastosowanie: MPB'07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL oraz niniejszy Regulamin.

 

2. SCHEMAT TURNIEJU, DOPUSZCZENIA, ZGŁOSZENIA

 

1.      W MM'09 mogą brać udział jedynie członkowie PZBS, zarejestrowani na rok 2009.

2.      W SENIORACH mogą grać zawodnicy urodzeni w 1950 roku lub wcześniej.

3.      Turnieje Dodatkowe są imprezami otwartymi na zasadach dowolnego doboru par.

4.      Zgłoszenia do KOBIETY, SENIORZY należy dokonać:

- pocztą - PZBS ul. Złota 9/4, 00-019 Warszawa,

- lub faksem - (022) 827 34 88,

- lub telefonicznie - (022) 827 24 29 - Jerzy Greś,

- lub mailem - Jerzy Greś:[email protected]

do 23 kwietnia 2009.

5.      Zgłoszenie pary winno zawierać następujące dane każdego zawodnika:

- nr identyfikacyjny,

- imię i nazwisko,

- WK,

- ulgi (jeśli dotyczą).

6.      OPEN zostaną rozegrane z następującym schemat organizacyjnym:

a)      turniej kwalifikacyjny - otwarty dla wszystkich członków PZBS,

b)      ćwierćfinały - bezpośrednio do ćwierćfinałów będą dopuszczone pary złożone z zawodników o współczynniku WK ³ 12 po wcześniejszym zgłoszeniu zgodnie z pkt. II.2.

c)      półfinały A i B - bezpośrednio do półfinału A będą dopuszczone:

1.      pary o łącznym współczynniku WK = 36 po wcześniejszym zgłoszeniu zgodnie z pkt. 6.d.

2.      pary z eliminacji wojewódzkich wg zasady jedna para na każde rozpoczęte 300 członków wg stanu na 28 lutego 2009 (lista zostanie ogłoszona 1 marca 2009) po wcześniejszym zgłoszeniu przez właściwy WZBS zgodnie z pkt. 6.d.

3.      medaliści Mistrzostw Polski Par Open w 2008 po wcześniejszym zgłoszeniu zgodnie z pkt. 6.d.

d)      Zgłoszenia do OPEN należy dokonać w terminie do 29 kwietnia 2009 r.

-         pocztą - PZBS ul. Złota 9/4, 00-019 Warszawa,

-         faksem - (022) 827 34 88,

-         telefonicznie - (0-22 827 24 29)

-         mailem - Jerzy Greś: [email protected],

 

3. WPISOWE I REJESTRACJA PAR

 

1.      Wpisowe od zawodnika w poszczególnych konkurencjach wynosi:

a)    MIKSTY                                                        - opłata startowa -   50 zł,       ulgowa - 25 zł,

b)   OPEN (turniej kwalifikacyjny)             - opłata startowa -   50 zł,       ulgowa - 25 zł,

c)    OPEN (jednorazowo przed 1/4 lub 1/2)          - opłata startowa - 100 zł,       ulgowa - 50 zł,

d)   SENIORZY                                                    - opłata startowa -   80 zł,       ulgowa - 40 zł,

e)    KOBIETY                                                       - opłata startowa -   60 zł,       ulgowa - 30 zł,

f)     Turnieje Dodatkowe - TD:

-        bezpłatne dla zawodników biorących udział we wcześniejszej fazie MM,

-        30 zł opłata normalna,

-        20 zł opłata ulgowa dla członka PZBS, za okazaniem legitymacji członkowskiej,

-        10 zł opłata ulgowa dla juniora, seniora będącego członkiem PZBS, za okazaniem legitymacji członkowskiej.

2.      Przyjmowanie wpisowego i rejestracja wszystkich par odbędzie się w Biurze Rejestracyjnym Mistrzostw w terminach i godzinach:

-          30.04. w godz.   9.30 - 10.30 - OPEN,

-          01.05. w godz.   9.00 - 10.00 - KOBIETY, SENIORZY.

 

4. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

 

1.      Wszystkie imprezy obliczane są na zapis maksymalny.

2.      Wszyscy zawodnicy, którzy nie awansują do finałów w swoich kategoriach mogą brać udział (bez wnoszenia dodatkowej opłaty), w równoległych z finałami, Turniejach Dodatkowych.

3.      MIKST - obowiązuje regulamin uchwalony 9 maja 2008.

4.      Harmonogram gry MIKST:

25.04.

rejestracja par

10.10

-

10.45

sobota

sesja 1 (15 x 2 rozdania)

11.00

-

15.50

 

sesja 2 (15 x 2 rozdania)

17.00

-

21.50

         

26.04.

sesja 3 (15 x 2 rozdania)

11.00

-

15.50

niedziela

Ceremonia Zamknięcia

16.00

   

5.      OPEN:

-        turniej kwalifikacyjny - 50 rozdań, do ćwierćfinału awansuje nie mniej niż 50% uczestników (dokładną liczbę poda Sędzia Główny po zakończeniu wszystkich zapisów)

-        ćwierćfinały - 50 rozdań (pary w zależności od posiadanych tytułów klasyfikacyjnych zostaną rozstawione).

Do półfinału A awansuje 40-60% par. Wszystkie dopuszczone pary dostaną carry-over (c/o) w wysokości równej c/o 10. pary awansującej do półfinału A.

Dokładną liczbę par awansujących poda Sędzia Główny po zakończeniu rejestracji par. Pozostałe pary grają w półfinale B.

-        półfinały A i B - 50 rozdań.

W obu półfinałach A i B carry-over (c/o) będzie liczony wg zasady:

 

c/o pary = CF/MCF x MPF/5

 

gdzie:

CF - suma punktów zdobytych przez parę w ćwierćfinale,

MCF - maksimum punktów możliwych do zdobycia w ćwierćfinale,

MPF - maksimum punktów możliwych do zdobycia w półfinale.

-        po rozegraniu 30 rozdań w obu półfinałach może nastąpić odcinanie par (wyścig australijski). Odcinanie będzie uzależnione od liczby par startujących w obu półfinałach. Dokładne liczby odcinanych poda Sędzia Główny przed rozpoczęciem obu półfinałów.

-        z półfinałów A i B do finału awansuje w sumie 16 par (14 z finału A i 2 pary z finału B).

-        sesja finałowa będzie grana barometrem systemem "każdy z każdym" po 4 rozdania. Dla par z półfinału A, carry-over (c/o) w finale, będzie liczony wg zasady:

 

c/o pary = PF/MPF x F/3

 

gdzie:

PF - suma punktów zdobytych przez parę w półfinale,

MPF - maksimum punktów możliwych do zdobycia w półfinale,

F - maksimum punktów możliwych do zdobycia w finale.

Dla par z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej odpowiednio na miejscu 10., 11. z półfinału A.

6.      Harmonogram gry OPEN:

30.04.

rejestracja par

9.30

-

10.30

czwartek

eliminacje (30 rozdań)

11.30

-

15.50

 

eliminacje (20 rozdań)

17.00

-

19.50

         

1.05.

ćwierćfinał (30 rozdań)

10.00

-

14.20

piątek

TD 1

10.30

-

14.00

 

ćwierćfinał (20 rozdań)

16.00

-

18.50

 

TD 2

16.30

-

20.00

 

półfinał A i B (10 rozdań)

20.30

-

21.50

         

2.05.

półfinał A i B (20 rozdań)

10.00

-

12.20

sobota

TD 3

10.30

-

14.00

 

półfinał A i B (20 rozdań)

14.00

-

17.00

 

TD 4

18.00

-

21.30

 

finał (rundy 1-5)

19.00

-

21.55

         

3.05.

finał (rundy 6-15)

10.00

-

15.50

niedziela

TD 5

10.30

-

14.00

 

Ceremonia Zamknięcia

16.30

   

7.      SENIORZY:

-         ćwierćfinały - 40 rozdań (pary w zależności od posiadanych tytułów klasyfikacyjnych zostaną rozstawione). Ćwierćfinały będą się składać z sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr).

      Do półfinału A awansuje pierwsze 40-60% par.

      Dokładną liczbę par awansujących poda Sędzia Główny po zakończeniu rejestracji par.         Pozostałe pary grają w półfinale B.

-         półfinały A i B - 40 rozdań zostaną rozegrane w sesjach 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr).

      W obu półfinałach A i B carry-over (c/o) będzie liczony wg zasady:

 

c/o pary = CF/MCF x PF/3

gdzie:

CF - suma punktów zdobytych przez parę w ćwierćfinale,

MCF - maksimum punktów możliwych do zdobycia w ćwierćfinale,

PF - maksimum punktów możliwych do zdobycia w półfinale.

-         po rozegraniu 20 rozdań w obu półfinałach może nastąpić odcinanie par (wyścig australijski). Odcinanie będzie uzależnione od liczby par startujących w obu półfinałach. Dokładne liczby odcinanych poda Sędzia Główny przed rozpoczęciem obu półfinałów.

-         do finału awansuje pierwszych 14 par z półfinału A oraz 2 pary z półfinału B.

-         sesja finałowa będzie grana barometrem systemem "każdy z każdym" po 4 rozdania (60 rozdań). Dla pierwszych 14 par z półfinału A, carry-over (c/o) w finale, będzie liczony wg zasady:

 

c/o pary = E/M x F/2

gdzie:

E - suma punktów zdobytych przez parę,

M - maksimum punktów możliwych do zdobycia,

F - maksimum punktów możliwych do zdobycia w finale.

Dla pierwszej pary z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej na miejscu 9. z półfinału A.

Dla drugiej pary z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej na miejscu 12. z półfinału A.

8.      Harmonogram gry SENIORZY:

1.05.

rejestracja par

9.30

-

10.30

piątek

ćwierćfinał (20 rozdań)

11.30

-

14.20

 

ćwierćfinał (20 rozdań)

16.00

-

18.50

         

2.05.

półfinał A i B (20 rozdań)

10.00

-

12.20

sobota

półfinał A i B (20 rozdań)

14.00

-

17.00

 

finał (rundy 1-5)

19.00

-

21.55

         

3.05.

finał (rundy 6-15)

10.00

-

15.50

niedziela

Ceremonia Zamknięcia

16.30

   

9.      KOBIETY (schemat obowiązuje przy co najmniej 31 parach):

-         ćwierćfinały - 30 rozdań (pary w zależności od posiadanych tytułów klasyfikacyjnych zostaną rozstawione). Ćwierćfinały będą się składać z sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr).

      Do półfinału A awansuje pierwsze 40-60% par.

      Dokładną liczbę par awansujących poda Sędzia Główny po zakończeniu rejestracji par.

      Pozostałe pary grają w półfinale B.

-         półfinały A i B - 30 rozdań zostaną rozegrane w sesjach 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr).

      W obu półfinałach A i B carry-over (c/o) będzie liczony wg zasady:

 

c/o pary = CF/MCF x PF/3

gdzie:

CF - suma punktów zdobytych przez parę w ćwierćfinale,

MCF - maksimum punktów możliwych do zdobycia w ćwierćfinale,

PF - maksimum punktów możliwych do zdobycia w półfinale.

-         do finału awansuje pierwszych 14 par z półfinału A oraz 2 pary z półfinału B.

-         sesja finałowa będzie grana barometrem systemem "każdy z każdym" po 4 rozdania (60 rozdań). Dla pierwszych 14 par z półfinału A, carry-over (c/o) w finale, będzie liczony wg zasady:

c/o pary = E/M x F/2

gdzie:

E - suma punktów zdobytych przez parę,

M - maksimum punktów możliwych do zdobycia,

F - maksimum punktów możliwych do zdobycia w finale.

Dla pierwszej pary z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej na miejscu 9. z półfinału A.

Dla drugiej pary z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej na miejscu 12. z półfinału A.

10.  Harmonogram gry KOBIETY:

1.05.

rejestracja par

14.00

-

15.00

piątek

ćwierćfinał (30 rozdań)

16.00

-

20.20

         

2.05.

półfinał A i B (30 rozdań)

12.00

-

16.50

sobota

finał (rundy 1-5)

19.00

-

21.55

         

3.05.

finał (rundy 6-15)

10.00

-

15.50

niedziela

Ceremonia Zamknięcia

16.30

   

Jeśli liczba par będzie mniejsza niż 31, wówczas będzie obowiązywać schemat:

Liczba par

Schemat

Całkowita liczba rozdań

 

Rund

Rozdań w rundzie

 

16

15

8

120

finał

17

17

7

119

finał

18

17

7

119

finał

19

19

6

114

finał

20

19

6

114

finał

21-24

20

3

60 + 60

półfinał + finał (16 par)

25-30

25

2

50 + 60

półfinał + finał (16 par)

Harmonogram do zastosowanego schematu zostanie ogłoszony po zakończeniu rejestracji.

 

5. NAGRODY

 

1.      W każdej konkurencji pary, które zajmą najwyższe miejsca w klasyfikacji awansują do reprezentacji Polski na 4. Otwarte Mistrzostwa Europy w odpowiadających im konkurencjach par, które odbędą się w San Remo, Włochy w dniach 22-27 czerwca 2009.

2.      Eliminacja do 4. OME dotyczy par, których zawodnicy:

a)      są obywatelami Polski,

b)      na stałe mieszkają w Polsce.

3.      Liczba par z poszczególnych finałów Mistrzostw Polski Par 2009, które reprezentować nas będą na 4.OME jest ustalana wg schematu (dotyczy kobiet i seniorów):

-         frekwencja do 22 par - 1 para,

-         frekwencja 23-40 par             - 2 pary,

-         frekwencja powyżej 41           - 3 pary.

pod warunkiem spełnienia wymogów pkt. 2

4.       W konkurencji open 3 pary medalistów awansują do 4.OME (pod warunkiem spełnienia wymogów pkt. 2)

5.      Koszty wyjazdu pokrywa PZBS, ale tylko parom grającym w niezmienionym składzie.

6.      Trzy pierwsze pary w każdej konkurencji zdobędą tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski w danej konkurencji na 2009 rok oraz otrzymają medale i puchary.

7.      W Turniejach Dodatkowych za czołowe miejsca zostaną wypłacone nagrody finansowe.

 

6. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE

 

1.      Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS.

2.      Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Zabronione jest również stosowanie konwencji Wilkosza na otwarciach jak i w obronie przeciwko naturalnemu otwarciu 1 trefl. Przeciwko otwarciu 1 trefl z WJ lub Strefy lub z systemu niebieskiego dopuszcza się stosowanie dowolnych konwencji.

3.      Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodniczący Komisji Odwoławczej PZBS lub Sędzia Główny.

4.      Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne lub silne są zabronione.

 

7. KARTY KONWENCYJNE

 

1.        Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.

2.        Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów - pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.

3.        Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.

 

8. CZAS GRY

 

1.      Czas na rozegranie dwóch rozdań bez zasłon wynosi 15 minut oraz 32 minuty na rozegranie czterech rozdań z użyciem zasłon.

a.       jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:

-         strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania lub średnią z danej fazy (ćwierćfinał, półfinał lub finał), jeśli jest niższa,

-         strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania lub średnią z danej fazy, jeśli jest wyższa,

b.      jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:

-         strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania, lub średnią z danej fazy, jeśli jest niższa, lub mniej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,

-         strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania, lub średnią z danej fazy, jeśli jest wyższa, lub więcej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.

 

9. RESTRYKCJE

 

1.      W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.

2.      Zakazuje się:

- opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,

- palenia w miejscach niedozwolonych,

- spożywanie alkoholu na sali gry,

- używania telefonu komórkowego,

- prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 15% zapisu maksymalnego.

3.      Zachowanie skutkujące "spaleniem" rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 25% zapisu maksymalnego.

 

10. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE

 

Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

 

11. INFORMACJE KOŃCOWE

  1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
  2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
  3. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 20 grudnia 2008 roku.
 
(-) Marian Wierszycki          (-) Radosław Kiełbasiński

Przewodniczący Komisji Regulaminów Sportowych i JKS
      Prezes PZBS