Polski Związek Brydża Sportowego

Kadra Mistrzowska
2010

 

I.                   Założenia ogólne

1.       Rozgrywki kadrowego sezonu 2010 mają na celu wyłonienie reprezentacji Polski na Otwarte Mistrzostwa Świata Teamów Rosenblum Cup, Filadelfia, październik 2010.

2.       W rozgrywkach mogą grać wszyscy zawodnicy, zrzeszeni w PZBS w roku 2010, będący obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej.

3.       Para, zgłaszająca się do rozgrywek wnosi opłatę kadrową w wysokości 60 PLN od osoby. Za start w każdym kryterium para wnosi startowe w wysokości 60 PLN od osoby.

4.       Para, zgłaszająca się do rozgrywek kadrowych jest zobowiązana do udziału w sprawdzianach, zaplanowanych przez kapitana sportowego

5.       Dwie pary, które zdobędą największą ilość punktów kadrowych według dalej opisanych kryteriów, kwalifikują się do reprezentacji. Trzecia para zostanie powołana przez kapitana spośród par z miejsc 3-6.

6.       Pary, desygnowane do udziału w Mistrzostwach Świata będą miały pokryte koszty udziału w Mistrzostwach Świata Teamów (przelot oraz dzienne diety - w wysokości ustalonej przez ZG). W przypadku awansu do ćwierćfinału „Rosenblum Cup”, pary otrzymają także pokrycie kosztów wpisowego w Mistrzostwach Świata parami. Zwrot kosztów wpisowego będzie przysługiwał również w przypadku udziału w Mistrzostwach Świata par na własny koszt i awansu do finału Turnieju Par.  Gdy zawodnicy awansują do półfinału Turnieju Teamów lub zajmą przynajmniej 15 miejsce w finale Turnieju Par to otrzymają dodatkowo dzienne diety za czas trwania Turnieju Par.

 

II.                 Założenia sportowe

  1. Rozgrywki kadrowe

1.     Rozgrywki kadrowe będą przeprowadzone w trzech terminach:

Lp

Termin kongresu

Miejsce

  1.  

26-28 luty

????

  1.  

26-28 marzec

????

  1.  

23-25 kwiecień

????

2.     termin zgłoszeń par do rozgrywek kadrowych upływa 22 lutego 2010. Zgłoszenia przyjmuje biuro PZBS drogą faksową bądź mailową na adres [email protected]

3.     W przypadku zgłoszenia się nie mniej niż 16 par, kadra zostanie przeprowadzona jako turniej par na imp do średniej (Butler) z wynikami przeliczanymi na VP. Podczas kryterium musi być rozegrane nie mniej niż 120 rozdań. Za każde kryterium przyznawane są punkty kadrowe w wysokości:

I m – 20

II – 17

III – 15

IV – 13

XVI -1

4.     W przypadku zgłoszenia się mniej niż 12-16 par, kadra będzie rozegrana jako rozgrywki teamów czteroosobowych. Pierwsze kryterium będzie rozegrane systemem każdy z każdym, łącznie nie mniej niż 120 rozdań. Drużyny, które odpadną, zajmują miejsca od piątego w dół.  Do drugiego kryterium kwalifikuje się cztery teamy, które grają półfinały 64 rozdania, finał o 1 m. 64 rozd. A o 3m. 32 rozd. Za łączne wyniki przyznane będą punkty kadrowe w wysokości:

I m – 55

II – 40

III  - 30

IV – 25

V – 20

VI –10

VII – 5

VIII - 2

5.     W przypadku zgłoszenia się 11 lub mniej par, rozgrywkie nie będą przeprowadzone

  1. Mistrzostwa Polski Par i Mistrzostwa Polski Teamów

6.     Pary, uczestniczące w rozgrywkach kadrowych, zdobywają punkty kadrowe także w Mistrzostwach Polski Par i Mistrzostwach Polski Teamów.

7.     Mistrzostwa Polski Par (Poznań, 4-6.06):

I m – 20

II m – 17

III m – 15

IV m – 13

V m –12

XVI m – 1

Punkty są przyznawane za miejsca, w klasyfikacji, obejmującej wyłącznie zawodników polskich.

8.     Mistrzostwa Polski Teamów (……..0

I m – 20

II m – 15

III m – 11

IV m – 8

V m – 6

VI m – 5

VII m – 4

VIII m – 3

IX m – 2

X m - 1

W wypadku nie zorganizowania przez ZG PZBS Mistrzostw Polski Teamów do 31.07.2010, punkty kadrowe za Mistrzostwa Polski Teamów nie będą przyznane.

 

C.Sprawdziany i ocena pary przez kapitana.

Pary, biorące udział w rozgrywkach kadrowych będą podlegały ocenie przez kapitana. Ocenie będą podlegały:

-          wyniki w rozgrywkach ligowych (Butler)

-          wyniki i postawa w grach kontrolnych (mecz Polska - Francja, Forest Cup, turniej zaproszonych teamów w Bonn)

Ocena ta będzie podstawą powołania pary z miejsc III-VI.

 

III.              Klasyfikacja

 

1.       W przypadku przeprowadzenia kadry systemem turniejów parowych, końcowy wynik pary stanowi suma czterech najwyższych zdobyczy punktów kadrowych z pięciu (trzy kryteria kadry, MPP, MPTeamów).

2.     W przypadku przeprowadzenia kadry systemem teamowym, wynik pary stanowi suma wszystkich zdobytych punktów.

3. W wypadku nie przeprowadzenia przez ZG PZBS Mistrzostw Polski Teamów do 31.07.2010, punkty za MPT nie będą przyznane, w związku z czym klasyfikacja zostanie sporządzona na podstawie 3 najwyższych zdobyczy punktowych z 4.

Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 30 stycznia 2010 roku.

Wiceprezes PZBS ds. sportowych

Kapitan sportowy

Stanisław Gołębiowski  

Piotr Walczak