Polski Związek Brydża Sportowego

Komunikat Wydziału Gier PZBS
z dnia 06.01.2010

do wydruku

 

Działając na podstawie nowego Regulaminu Klasyfikacyjnego, Wydział Gier PZBS na posiedzeniu w dniu 6 stycznia 2010r. ustalił: 

 

 1. Zgodnie z RK pkt.12, nadał rangę OTP**** turniejom eliminacyjnym GPPP’2010 rozgrywanym w Poznaniu i Warszawie, jako ocenionym najwyżej w ankiecie wśród uczestników finałów GPPP’2009 w kategorii MITYNGI (Poznań) i KONGRESY (Warszawa). Pozostałym 12 turniejom eliminacyjnym GPPP’2010 nadano rangę OTP***. Finałowi GPPP’2010 w klasyfikacji indywidualnej nadano rangę OTI**** i aPKL dla 100% uczestników finału.

 

 1. Nadawanie rangi OTX** (gdzie X=P,T lub I) odłożono do momentu wpływu wniosków od organizatorów turniejów pretendujących do takiej rangi. Wnioski zawierające datę, tytuł turnieju i miejscowość, po akceptacji WG PZBS, zostaną umieszczone w Kalendarzu Imprez w MSC Cezar.

 

 1. Turnieje regionalne, wobec dużej liczby propozycji nadania wyższej rangi, postanowiono zróżnicować określając  następująco warunki  do przyznania odpowiedniej rangi:
  1. Najwyższą rangę RTX* (PZ=50PKL) można przyznać 1-2 największym turniejom w cyklu GPWZBS, turniejowi finałowemu tego cyklu (RTI* i PKL dla 100%U) oraz Mistrzostwom WZBS w kat. open. Każdy taki turniej winien liczyć min. 40 rozdań. Turnieje RTX*, po akceptacji WG PZBS,  zostaną umieszczone w Kalendarzu Imprez w MSC Cezar.
  2. Rangę RT5 otrzymują ważniejsze turnieje rozgrywane na terenie WZBS

 (np. turnieje cyklu GPWZBS, Mistrzostwa WZBS w innych kategoriach niż open  oraz turnieje rozgrywane podczas kongresów (mityngów)), o ile spełniają warunek rozegrania min. 40.rozdań.

Wyniki takich turniejów umieszczane będą  w Rozgrywkach Regionalnych danego miesiąca (w osobnej zbitce) w MSC Cezar.

  1. Pozostałe turnieje RTX mają rangę RT3. Ich wyniki zamieszczane są w osobnych lub comiesięcznych zbitkach w Rozgrywkach Regionalnych w MSC Cezar.

 

 1. W związku z nowymi normami na tytuły klasyfikacyjne obowiązującymi od 1.01.2010, postanowiono w DMP 2009/2010 przyznać zaliczkowo pkle za rozdania rozegrane w roku 2009. Premia uzyskana na zakończenie tych rozgrywek będzie wprowadzona w dwóch zbitkach. Pierwsza, wprowadzona  w  Rozgrywki Regionalne Grudzień 2009 zawierać winna przyznane zaliczki. Druga, po zakończeniu ligi.

Na wniosek zainteresowanych złożony do 22 stycznia br., WGiD WZBS-u  może przyznać zaliczkowo pkle wg poniższego wzoru:

 

X09/X50 x MIN,  X09  ≤ X50

gdzie

X09  = ilość rozdań rozegranych w 2009,

X50 = 50% rozdań w danej lidze przewidzianych do rozegrania w sezonie,

MIN -  pkle za ostatnie miejsce na danym szczeblu rozgrywek.

 

Warunkiem przyznania zaliczki jest umieszczenie zbitki w Rozgrywkach Regionalnych Grudzień 2009  do końca stycznia br. Umożliwi to od 1 lutego br. pobieranie  w pełni aktualnej bazy nazwisk. (Zaleca się  sędziom, dopiero wówczas, ewent. przeliczenie pkli przyznanych w turniejach rozegranych w roku 2010.)


 

 

 1. Od 1 stycznia 2010,  w najważniejszych imprezach krajowych zdobywamy aPKL konieczne do awansów na wyższych szczeblach klasyfikacyjnych.

            Zgodnie z RK są to:  

a.   Drużynowe Mistrzostwa Polski – I liga,

                  b.   Mistrzostwach Polski Par (open) (według RK, tab.5)

·         finał centralny,

·         finały wojewódzkie pod warunkiem, że finał będzie poprzedzony eliminacjami.,

c.    turnieje eliminacyjne GPPP’2010,

d.    finał GPPP’2010 (dla wszystkich startujących w finałach graczy),

e.    rozgrywki Kadry (open),

 

 1. Zgodnie z RK pkt.20, Wydział Gier zatwierdził tymczasową listę turniejów

      zagranicznych, za które przyznaje się aPKL:

 

 

 

PZ

Australia

Summer Festiwal of Bridge

gł. pary i teamy

200

Chorwacja

Pula

gł. teamy i  maksy

200

Chorwacja

Pula

impy

100

Holandia

White House

teamy open

200

Izrael

Tel Aviv i Eilat

gł. pary i teamy

100

Litwa

Vilnius Cup

gł. pary i teamy

200

Niemcy

Bonn Nations Cup

teamy

200

Szwecja

Chairmens Cup

teamy

200

Włochy

Mediolan

teamy

200

USA

Mistrzostwa Ameryki Północnej(wiosenne, letnie i jesienne)
– turnieje inne (poza głównymi)

Punkty amerykańskie
(MPs) x 6

 

 

 1. Graczom z innych federacji, zarejestrowanym w PZBS mogą być przyznane tytuły arcymistrzowskie na podstawie zdobytych PM i MPM (według norm w RK) bez względu na liczbę zdobytych PKL.

        Na tej podstawie przyznano tytuły:

                   arcymistrza światowego (AS, WK=24)

Aleksandrowi Dubininowi – Rosja,

                                   Andriejowi Gromowowi - Rosja

                               arcymistrza międzynarodowego (AM, WK=19)

                                         Shawn Quinn - USA

 

 1. Wszystkim Administratorom w WZBS przypomina się, że powinni bezzwłocznie dokonać, zgodnie z Komunikatem WG PZBS z dnia 14 grudnia 2009, korekt błędnych ilości pkli w niektórych turniejach regionalnych i ogólnopolskich rozegranych w IV kw.

 

 

 

 

     (-) Marian Wierszycki

 Przewodniczący WG PZBS