Polski Związek Brydża Sportowego

53. Mistrzostwa Polski Par Open 2010

Regulamin

I.           ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. BUDIMEX 53. Mistrzostwa Polski Par Open 2010 (MPP) mają na celu wyłonienie Mistrzów Polski w konkurencji par open.
 2. W MPP mogą brać udział wszyscy członkowie PZBS, zarejestrowani na rok 2010.
 3. MPP zostaną rozegrane w dniach 3-6 czerwca podczas 50. Poznańskiego Kongresu Brydżowego.
 4. W MPP mają zastosowanie: MPB’07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL i WBF oraz niniejszy Regulamin.

     II.           SCHEMAT TURNIEJU, DOPUSZCZENIA, ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA PAR, WPISOWE

1.      Schemat organizacyjny MPP:

a)   dwa turnieje eliminacyjne (czwartek, 3.06) – otwarte dla wszystkich członków PZBS,

b)   półfinał (piątek, 4.06, godz. 10.00) – bezpośrednio do półfinału będą dopuszczone:

1)      pary o łącznym współczynniku WK = 38 po wcześniejszym zgłoszeniu zgodnie z pkt. II.2.

2)      pary z eliminacji wojewódzkich, wg zasady jedna para na każde rozpoczęte 300 członków wg stanu na 28 lutego 2010 (lista zostanie ogłoszona 1 marca 2010) po wcześniejszym zgłoszeniu przez właściwą komórkę WZBS zgodnie z pkt. II.2.

3)      medaliści Mistrzostw Polski Par Open w 2009 po wcześniejszym zgłoszeniu zgodnie z pkt. II.2.

c)   do finału awansuje bądź zostanie powołanych łącznie 24 pary

1)      bezpośrednio w finale mogą wystartować 2 pary reprezentacji Polski open oraz 2 pary reprezentacji Polski seniorów, które będą grały w oficjalnym meczu z reprezentacją Francji (piątek, 4.06). (o ile zdecydują się na udział w finale).

2)      pozostałe pary awansują z półfinału (piątek, 4.06)

2.      Zgłoszenia do półfinału MPP należy dokonać w terminie do 31 maja 2010 r.

-         pocztą – PZBS ul. Złota 9/4, 00-019 Warszawa,

-         faksem – (022) 827 34 88,

-         mailem – Jerzy Greś: [email protected],

3.      Opłata startowa od zawodnika wynosi:

-         turniej eliminacyjny – dopłata 5 zł do ustalonego wpisowego do turnieju kongresowego,

-         półfinał – opłata normalna 50 zł, opłata ulgowa 25 zł.

-         finał MPP – opłata normalna 50 zł, opłata ulgowa 25 zł.

 

III.            ZAŁOŻENIA SPORTOWE

 1. MPP obliczane są na zapis maksymalny.
 2. Każdy turniej eliminacyjny – 30 rozdań, do półfinału awansuje 40-60% uczestników, ale nie więcej niż 40 par.
 3. Półfinał – 2x30 rozdań (pary w zależności od posiadanych tytułów klasyfikacyjnych zostaną rozstawione).
 4. Z półfinału do finału awansuje w sumie 20-24 pary.
 5. Sesja finałowa będzie grana barometrem systemem “każdy z każdym” po 3 rozdania.
 6. Carry-over:

a)      Dla par z półfinału, carry-over (c/o) w finale, będzie liczony wg zasady:

c/o pary = PF/MPF x F/3

gdzie:

PF – suma punktów zdobytych przez parę w półfinale,

MPF – maksimum punktów możliwych do zdobycia w półfinale,

F – maksimum punktów możliwych do zdobycia w finale.

b)      Dla par z reprezentacji Polski dopuszczonych bezpośrednio do finału carry-over będzie równe carry-over pary awansującej z półfinału A na miejscu 5.

7.      Harmonogram gry:

3.06

rejestracja par

09.00

09.45

czwartek

eliminacje 1 (30 rozdań)

10.00

14.20

 

rejestracja par

15.00

15.45

 

eliminacje 2 (30 rozdań)

16.00

20.20

         

4.06

rejestracja par

09.00

09.45

piątek

półfinał (30 rozdań)

10.00

14.20

 

półfinał (30 rozdań)

16.00

20.20

         

5.06

finał (rundy 1-3)

20.30

21.55

         

6.06

finał (rundy 4-15)

09.00

14.15

niedziela

finał (rundy 16-23)

15.30

18.55

 

Ceremonia Zamknięcia

19.15

   

  IV.           NAGRODY

1.      Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski na 2010 rok oraz otrzymają medale i puchary.

2.      Mistrz Polski zostanie reprezentantem Polski na 13. Otwarte Mistrzostwa Świata w kategorii par open, 9-15 października 2010, Filadelfia, Pensylwania, USA. (PZBS pokrywa wpisowe oraz koszty przelotu i diety za okres trwania turnieju par – w wysokości ustalonej przez ZG). Nagroda ta przysługuje wyłącznie parze, w której obaj zawodnicy posiadają licencję zawodnika PZBS (legitymację) w roku 2010 i są obywatelami Polski. Jeśli choć jeden z zawodników nie spełnia obu w/w punktów nagroda, lub też para nie może/nie chce wziąć udziału w/w Mistrzostwach – nagroda przepada

3.      Drugi i trzeci Wicemistrz Polski zostanie reprezentantem Polski na 5. Otwarte Mistrzostwa Europy w kategorii par open, 27 czerwca – 2 lipca 2011, Poznań. (PZBS pokrywa obu parom koszty pobytu (zgodnie z ustaloną dietą) za okres udziału pary w Turnieju par oraz wpisowe). Nagroda przysługuje parze, w które obaj zawodnicy posiadają licencję zawodnika PZBS (legitymację) w latach 2010 i 2011 oraz są obywatelami Polski.

4.      Parom z miejsc 4-8 zostanie pokryte wpisowe (ok. 400€ od pary) do 5. Otwartych Mistrzostwach Europy w kategorii par open. Nagroda przysługuje parze, w której obaj zawodnicy posiadają licencję PZBS (legitymację) w latach 2010 i 2011 i są obywatelami Polski.

5.      Pary wymienione w punktach 6 i 7 muszą grać w OME w tym samym zestawieniu. Jeśli choć jeden z zawodników nie spełnia powyższych warunków lub para nie może wystartować – nagroda przepada.

     V.           DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE

1.      Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS.

2.      Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Zabronione jest również stosowanie konwencji Wilkosza na otwarciach jak i w obronie przeciwko naturalnemu otwarciu 1 trefl. Przeciwko otwarciu 1 trefl z WJ lub Strefy lub z systemu niebieskiego dopuszcza się stosowanie dowolnych konwencji.

3.      Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Sędzia Główny.

 

VI.           KARTY KONWENCYJNE

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.

VII.           CZAS GRY

 1. Czas na rozegranie dwóch rozdań bez zasłon wynosi 15 minut oraz 26 minut na rozegranie trzech rozdań z użyciem zasłon.

a)      jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:

-         strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania,

-         strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania,

b)      jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:

-         strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania lub mniej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,

-         strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania lub więcej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.

2.    W szczególnych przypadkach Sędzia Główny może dokonać innego rozstrzygnięcia zgodnego z MPB’07.

 

VIII.           PUNKTY KLASYFIKACYJNE

 1. Wszystkie 24 pary grające w finale oraz pierwsze 16 par półfinału, które nie zakwalifikowały się do finału, zdobywają aPKL w ilościach przewidzianych w tabeli 5 Regulaminu Klasyfikacyjnego dla Finału Centralnego.
 2. Trzy pierwsze pary w finale otrzymują dodatkowo odpowiednio 3/2/1 PM.
 3. Pary grające w finałach wojewódzkich (wyłaniających pary awansujące według II.1b)2, o ile finał był poprzedzony, co najmniej jednym szczeblem eliminacji, zdobywają aPKL w ilościach przewidzianych w tabeli 5 Regulaminu Klasyfikacyjnego (dla Finału Wojewódzkiego). Rozegrane w tym przypadku turnieje eliminacyjne (półfinałowe) otrzymują rangę RT5, a ewentualny niższy szczebel eliminacji rangę RT3.
 4. Punkty aPKL  przyznawane będą także w finałach wojewódzkich, WZBSów, które mają min. 601 członków wg stanu na 28 lutego 2010, o ile turniej finałowy liczy min. 50 rozdań.
 5. W turniejach kwalifikacyjnych z pkt. II.1a) oraz  finałach wojewódzkich nie poprzedzonych eliminacjami okręgowymi, zawodnicy zdobywają PKL w ilościach jak w pkt.3.

  IX.           RESTRYKCJE

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:

- opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,

- palenia w miejscach niedozwolonych,

- spożywanie alkoholu na sali gry,

- używania telefonu komórkowego,

- prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 15% zapisu maksymalnego.

 1. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 25% zapisu maksymalnego.

  

   X.           ETYKA I DOBRE OBYCZAJE

Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

 

XI.           ZAŁOŻENIA KOŃCOWE

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.

 

 

Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 30 stycznia 2010 roku.

(-) Marian Wierszycki

(-) Radosław Kiełbasiński

Przewodniczšcy Komisji Regulaminów Sportowych

Prezes PZBS