Sponsor turnieju

 

Regulamin Ogólnopolskiego Statutowego Turnieju Korespondencyjnego SEB

  1. Termin – 11 marca w szesnastu stolicach województw lub w miastach wyznaczonych przez dany okręg.
  2. Godz. 10:00 – sesja 1,

    Godz. 16:00 – sesja 2,

    Wyznaczone godziny muszą być ściśle przestrzegane.

  3. Z uwagi na “korespondencyjność” turnieju, podczas gry należy bezwzględnie przestrzegać nakazu wyłączenia telefonów komórkowych i nie używania ich również poza salą gry, np. w toaletach, w palarni. Nieprzestrzeganie nakazu spowoduje następujące kary:
  • pierwsze przewinienie – kara maksymalna,
  • drugie przewinienie – usunięcie z turnieju.
  1. Wydrukowane kontrolki z rozdaniami oraz schematy gry przyśle Komisarz turnieju pan Tomasz Kluz:

(0-12) 422 10 33 w. 1440 praca, (0-12) 416 29 25 dom, 0 502 646 902,

e-mail: [email protected]

Każdy z organizatorów proszony jest o wydelegowanie osoby upoważnionej do łączności z Komisarzem.

Wyniki turnieju (spakowane pliki kopsowe) należy wysłać najpóźniej 12 marca do godz. 10:00 e-mailem oraz pocztą (faksem) do Komisarza.

 

Wpisowe do turnieju: 30 zł od zawodnika (obowiązują wszystkie zniżki),

Nagrody:

W lokalnym kotle – zgodnie z regulaminem zawodów PZBS,

W punktacji generalnej -

pierwsza - 6.000,

druga - 3.000,

trzecia - 1.000,

oraz 10 nagród po 200.

Nagrody funduje SEB TFI w postaci jednostek uczestnictwa (karencja 1miesiąc)
(Co oznacza, że przez miesiąc jednostki bedą pracować i jak ktoś wybierze
dobry fundusz, np. SEB 2 to na pewno będzie miał więcej).

więcej informacji na temat inwestowania w marcowym numerze " Świata Brydża"

 

regulaminy do góry strony