POLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

REGULAMIN

AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI
W BRYDŻU SPORTOWYM 

1. Akademickie Mistrzostwa Polski (AMP) są imprezą środowiskową (zabronione są systemy słabych otwarć) mającą na celu wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski w brydżowych konkurencjach: indywidualnie, par na IMP-y, par na MAX-y oraz teamów oraz wyłonienie Akademickich Mistrzów i Wicemistrzów Polski w Klasyfikacji Generalnej ( liczą się wyniki wszystkich konkurencji) Indywidualnej i Uczelnianej.

2. Organizatorem zawodów na zlecenie ZG PZBS są: ZG AZS, OZBS WROCŁAW oraz KLUB SPORTOWY AZS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA. Zawody zostaną rozegrane w dniach 7-9 grudnia 2001 r. w “Stołówce Akademickiej” przy ul. Smoluchowskiego 29 – budynek B-10 Politechniki Wrocławskiej.

Piątek godz. 17:00 - Akademickie Mistrzostwa Polski Par na IMP-y 07.12.2001 r. (minimum 34 rozdania)

Sobota godz. 9:00 - Indywidualne Akademickie Mistrzostwa Polski 08.12.2001 r. (minimum 30 rozdań)

Sobota godz. 16:00 - Akademickie Mistrzostwa Polski Par na MAX-y 08.12.2001 r. (minimum 34 rozdania)

Niedziela godz. 9:00 - Akademickie Mistrzostwa Polski Teamów 09.12.2001 r. (minimum 40 rozdań)

System włoski na dochodzenie, teamy 4-osobowe,w dwóch ostatnich rundach osłona dwóch pierwszych stołów . Mecze 4-rozdaniowe liczone wg skali 20:0 (8VP za wygrane lub zremisowane rozdania, 12 VP za różnicę IMP)

3. Koszty uczestnictwa wynoszą 130 zł. z tego 60 zł. stanowi opłata startowa do czterech turniejów oraz 70 zł. za wyżywienie od kolacji 7.12.2001 r. do obiadu 9.12.2001 r. Noclegi zarezerwowano w hotelu Eurepejskim przy ul. Piłsudskiego 88 w cenie 35 zł. za nocleg.

4. Obsadę sędziowską wyznaczy Komisja Sędziowska PZBS. Koszty delegacji sędziów i ich honoraria pokrywa organizator.

5. Prezes OZBS Wrocław powoła Komisję Odwoławczą Mistrzostw zgodnie z par. 29 Regulaminu Zawodów Brydża Porównawczego PZBS. Zasady punktacji długofalowej uczelni i indywidualnej zostaną podane przed rozpoczęciem zawodów.

6. Zwycięzcy AMP w poszczególnych konkurencjach otrzymają tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski. Tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski zostaną przyznane w klasyfikacji generalnej (liczą się wyniki 4 konkurencji), indywidualnej oraz uczelnianej. Do punktacji generalnej uczelni liczą się wyniki 6 najlepszych zawodników w turniejach par, oraz 4 najlepszych zawodników w turnieju indywidualnym i teamów.

6.1. Na fundusz nagród przeznaczono 50 % wpisowego.

6.2. Wyniki Mistrzostw będą podstawą do powołania Akademickiej Reprezentacji Polski na 2002 r.(Akademickie Mistrzostwa Świata – Brugia 2-11.08. 2002 r. ).

7. W mistrzostwach mogą startować studenci (posiadający ważną legitymację studencką), pracownicy szkół wyższych (ważna legitymacja służbowa), oraz uczniowie zrzeszeni w sekcjach sportowych AZS (ważna legitymacja AZS). Ze względu na eliminacje do Akademickich Mistrzostw Świata, startować mogą również absolwenci z 2001 roku.

8. Za poszczególne konkurencje AMP zostaną przyznane pkl-e jak za turniej ogólnopolski plus premia za mistrzostwa środowiskowe o ile wystartuje odpowiednia ilość zawodników (11 teamów, 22 pary, 44 zawodników).

9. W AMP obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin Zawodów PZBS i inne właściwe regulaminy, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej.

10. Interpretacja regulaminu AMP-2001 należy do Prezydium ZG PZBS

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.XI.2001 r..

12. Zgłoszenia do Mistrzostw oraz rezerwację noclegów i wyżywienia przyjmowane są do 30 listopada pod adresem:

KS AZS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel. (071) 3202609, tel./fax 3203402

 

Wiceprezes ZG PZBS Członek Komisji Akademickiej EBL Prezes PZBS
/-/Andrzej Wachowski /-/ Witold Wąsak /-/ Radosław Kiełbasiński