POLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

do wydruku

REGULAMIN

AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI
W BRYDŻU SPORTOWYM 

 1. Akademickie Mistrzostwa Polski 2003 (AMP2003) są imprezą środowiskową mającą na celu wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski w brydżowych konkurencjach: indywidualnie, par na IMP-y, par na MAX-y oraz teamów oraz wyłonienie Akademickich Mistrzów i Wicemistrzów Polski w Klasyfikacji Generalnej (liczą się wyniki wszystkich konkurencji) Indywidualnej i Uczelnianej.
 2. AMP2003 jest imprezą kategorii 2 wg Polityki Systemowej PZBS czyli dopuszczone są systemy Zielone i Niebieskie oraz Konwencje Brązowe, natomiast zabronione są systemy Żółte.
 3. Organizatorem AMP2003 są: ZG AZS, ZG PZBS, OZBS WROCŁAW oraz KLUB SPORTOWY AZS POLITECHNIKA WROCłAWSKA. Zawody zostaną rozegrane w dniach 05-07 grudnia 2003 r. w stołówce Akademickiej Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 29 – budynek B-10 Politechniki Wrocławskiej
 4. Piątek godz. 17:00 - Akademickie Mistrzostwa Polski Par na IMP-y 05.12.2003 r. (minimum 32 rozdania)

  Sobota godz. 9:00 - Indywidualne Akademickie Mistrzostwa Polski 06.12.2003 r. (minimum 30 rozdań)

  Sobota godz. 16:00 - Akademickie Mistrzostwa Polski Par na MAX-y 06.12.2003 r. (minimum 32 rozdania)

  Niedziela godz. 9:00 - Akademickie Mistrzostwa Polski Teamów 07.12.2003 r. (minimum 36 rozdań)

  System włoski na dochodzenie, teamy 4-osobowe. Mecze 4-rozdaniowe liczone wg skali 20:0 (8VP za wygrane lub zremisowane rozdania, 12 VP za różnicę IMP)

 5. Koszty uczestnictwa wynoszą 120 zł, z tego 60 zł. stanowi opłata startowa do czterech turniejów oraz 60 zł za wyżywienie od kolacji 05.12.2003 r. do obiadu 07.12.2003 r. Noclegi zarezerwowano :
 • dom wycieczkowy “PIAST” pokoje bez łazienek –25 zł.
 • hotel POLONIA-pokoje 2-os z łazienką- miejsce 35zł.
 1. Obsadę sędziowską wyznaczy Prezes PZBS w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej ZG PZBS. Koszty delegacji sędziów i ich honoraria pokrywa organizator.
 2. Prezes OZBS Wrocław powoła Komisję Odwoławczą Mistrzostw zgodnie z par. 29 Regulaminu Zawodów Brydża Porównawczego PZBS. Zasady punktacji długofalowej uczelni i indywidualnej zostaną podane przed rozpoczęciem zawodów.
 3. Zwycięzcy AMP2003 w poszczególnych konkurencjach otrzymają tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski. Tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski zostaną przyznane w klasyfikacji generalnej (liczą się wyniki 4 konkurencji), indywidualnej oraz uczelnianej. Do punktacji generalnej uczelni liczą się wyniki 6 najlepszych zawodników w turniejach par, oraz 4 najlepszych zawodników w turnieju indywidualnym i teamów.
  1. Na fundusz nagród przeznaczono 50% wpisowego.
  2. Wyniki Mistrzostw będą brane pod uwagę przy powołaniu Akademickiej Reprezentacji Polski na 2004r. (Akademickie Mistrzostwa Świata – Istambuł, listopad 2004r.)
 4. W mistrzostwach mogą startować studenci (posiadający ważną legitymację studencką), absolwenci 2003, pracownicy szkół wyższych (ważna legitymacja służbowa), oraz uczniowie zrzeszeni w sekcjach sportowych AZS (ważna legitymacja AZS)
 5. Za poszczególne konkurencje AMP2003 zostaną przyznane pkl-e jak za turniej ogólnopolski plus premia za mistrzostwa środowiskowe, o ile wystartuje odpowiednia ilość zawodników (11 teamów, 22 pary, 44 zawodników).
 6. W AMP2003 obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin Zawodów PZBS i inne właściwe regulaminy, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
 7. Interpretacja regulaminu AMP2003 należy do Prezydium ZG PZBS
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.X.2003 r..
 9. Zgłoszenia do Mistrzostw oraz rezerwację noclegów i wyżywienia przyjmowane są do 25 listopada pod adresem:

  KS AZS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
  Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław
  tel. (071) 3202609, tel./fax 3203402

I Wiceprezes ZG PZBS Prezes PZBS
/-/Andrzej Wachowski /-/ Radosław Kiełbasiński